Clicks1.4K

5. Zavedenie celosvetového očkovania určeného pre dojčatá a malé deti bude jednou z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera

4. Moja cirkev bola zamorená nepriateľmi zvnútra, vlkmi v baránkovom rúchu. Oklamú každého, s
kým prídu do styku. Potom sa zavedenie celosvetové očkovanie, ktoré vás zabije, ak ho
prijmete. (13. októbra 2012 o 16:10 hod.)
5. Zavedenie celosvetového očkovania určeného pre dojčatá a malé deti bude jednou z
najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za
Hitlera. Tento zločinný plán bude možné uskutočniť len preto, lebo mnohé z vašich vlád
prinútili občanov prijať zmeny v ich zákonodarstve, ktoré vládam poskytuje právomoc
uplatniť zákony v neprospech vašich nevinných detí.
(10. novembra 2012 o 23:45 hod.)