Clicks927
Edward7
5

Badanie obala mit o „bezpiecznej” Komunii do ręki

Z naukowego punktu widzenia "najbezpieczniejsza" jest Komunia Św. na język, w postawie klęczącej podczas kryzysu COVID

BERGEN, Norwegia ( ChurchMilitant.com ) – Przełomowe badanie obala rozpowszechnione błędne przekonanie, że udzielanie Komunii na rękę jest bezpieczniejsze niż rozdawanie Świętej Hostii na język. Przepisy dotyczące COVID-19 zmuszające posłusznych katolików do przyjmowania Ciała Chrystusa na rękę zostały narzucone przez nadgorliwych biskupów i księży wbrew najlepszym dostępnym dowodom naukowym, pokazuje recenzowane badanie w Journal of Religion and Health .

Ilustracja wyjaśniająca bezpieczeństwo tradycyjnej Komunii Św.

Wbrew powszechnemu konsensusowi wśród biskupów katolickich, przyjmowanie Komunii Św. na język i w pozycji klęczącej jest naukowo najbezpieczniejszą i najbardziej higieniczną metodą, która „mało prawdopodobne, aby wiązała się z wysokim ryzykiem przeniesienia infekcji” – pokazują wyniki nowych badań.

Badanie zatytułowane „ Bezpieczeństwo i szacunek: jak liturgia rzymskokatolicka może odpowiedzieć na "pandemię COVID-19 ”, gazeta opublikowana w zeszły poniedziałek przez naukowca Siergieja Budajewa, sugeruje również by ksiądz, stanął twarzą do ołtarza i zabronił świeckim szafarzom eucharystycznym udzielania Komunii podczas "pandemii", dla bezpieczeństwa. Nie ma ryzyka, jeśli wierni zdejmą maski po zajęciu swoich miejsc, argumentuje Budaev, jednocześnie nalegając na rygorystyczne przestrzeganie ograniczeń bezpieczeństwa proponowanych przez organy nadzoru zdrowotnego – w tym dystansowania społecznego i noszenia masek podczas wchodzenia i wychodzenia z kościoła.

Brak dowodów naukowych
„Szczególnie niepokojące jest to, że powstało wrażenie, iż niektórzy w Kościele wykorzystywali kryzys jako szansę na wyrównanie rachunków, przede wszystkim w stosunku do tradycyjnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej na język” – Joseph Shaw, przewodniczący Latin Mass Society. Anglii i Walii powiedział Church Militant.

„Zaniepokojeni katolicy, w tym Latin Mass Society, wielokrotnie prosili biskupów, aby pokazali nam dowody, na których opierali swoje próby zakazania tej praktyki – coś, do czego nie mieli uprawnień, potwierdza, że nie istnieje” – dodał dr Shaw, naukowiec z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Budaev, badacz z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Bergen w Norwegii, zauważa również, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące ministrów noszenia jednorazowych rękawiczek miały zastosowanie tylko w kontekście pochówków. Ponieważ ksiądz „podejmuje maksymalne środki ostrożności, aby utrzymać ręce w czystości jako normalny element pełnego szacunku traktowania Najświętszego Sakramentu” i nie dotyka skażonych ciał obcych podczas Mszy, konieczność noszenia rękawiczek podczas udzielania Komunii „jest wątpliwa”, zauważa Budaev.

Budaev, który specjalizuje się w „złożonych interakcjach biologicznych we wspólnotach symbiontów i pasożytów”, wyjaśnia również, w jaki sposób biskupi błędnie zrozumieli cytowanie przez WHO istniejącej praktyki w niektórych kościołach aprobując, wymuszając Komunie do ręki . „Najwyraźniej jest to ślepe podążanie za ogólnymi zaleceniami, bez dostosowywania ich do Kościoła rzymskokatolickiego”, pisze, potępiając narzucenie Komunii do ręki jako „ wyjaśnioną, niejasną higieną bez dowodów naukowych” i brakiem „przejrzystości, dyskusji i porozumienia z cała społecznością”.

„Założenie, że Komunia na rękę nie niesie ze sobą żadnego ryzyka lub jest ono niewielkie, jest nieuzasadnione i może w rzeczywistości stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, potencjalnie prowokując bardziej lekkomyślne zachowanie zarówno ministra, jak i komunikującego” – podkreśla. Z drugiej strony, jak zauważa Budaev, „sposób zwykle stosowany w rycie nadzwyczajnym — kapłan zbliżający się do już klęczącego komunikującego — całkowicie unika kontaktu twarzą w twarz i zapewnia większą ochronę”.

Wyjaśnienie ochrony
Naukowiec wyjaśnia, dlaczego tradycyjny sposób Komunii jest bezpieczniejszy: Po pierwsze, Hostia używana w rycie łacińskim jest prawie sucha i dlatego prawdopodobnie ma niską przyczepność cząstek zewnętrznych, co dodatkowo zmniejsza ryzyko infekcji.

Tradycyjna Msza łacińska: bezpieczna i pełna czci

Po drugie, podczas przyjmowania Hostii, osoba komunikująca się normalnie wysuwa język do przodu, wymagając wstrzymania oddechu na chwilę, zmniejszając w ten sposób możliwą wydajność oddechową (ponieważ "COVID-19 jest przenoszony" głównie przez małe kropelki oddechowe podczas bliskiego kontaktu twarzą w twarz i w powietrzu przez wydychany aerozol).

Po trzecie, ponieważ wierni podczas przyjmowania Hostii klęczą, zapewnia to odległość przestrzenną około 20 cali, a twarz komunikującego znajduje się na wysokości klatki piersiowej kapłana. Ponieważ komunikujący mówi bardzo mało, wszelkie możliwe kropelki i aerozol są kierowane na klatkę piersiową księdza, co stwarza znacznie mniejsze ryzyko niż w twarz.

W przeciwieństwie do tego, komunikujący, którzy otrzymali hostię stojąc, są w „bezpośredniej, bliskiej, twarzą w twarz interakcji” z księdzem i jakakolwiek interakcja między księdzem a komunikującym skierowałaby krople i aerozol bezpośrednio na twarz kapłana i konsekrowaną Hostię. Jeśli komunikujący się kaszle lub kicha,w twarz księdza i Hostie stają się „bezpośrednim celem zarówno drobnych, jak i większych kropel balistycznych”, co według badania „jest bardzo mało prawdopodobne w pozycji klęczącej”.
„Można argumentować, że długi rozwój starego tradycyjnego obrządku łacińskiego miał miejsce w warunkach ciągłego zagrożenia zdrowia przy braku szczepień, skutecznych interwencji farmakologicznych i innych technologicznych, które teraz uważamy za oczywiste”, podsumowuje Budaev.

Bezprawne zakazy „nieprzygotowanego” Kościoła
„Problem przedstawiony przez COVID dla liturgii nie powinien był zastać tak nieprzygotowanego Kościoła, w świetle epidemii 'świńskiej grypy' w 2007 roku i niedawnej "pandemii" SARS. odruchowa moda przyniosłaby konkretne dywidendy – zgadza się Shaw. Szczególnie niepokojące jest to, że powstało wrażenie, iż niektórzy w Kościele wykorzystują kryzys jako szansę na wyrównanie rachunków. Biskupi-tchórze COVID na całym świecie zakazali katolikom przyjmowania Komunii Św. na język nawet podczas tradycyjnej łacińskiej Mszy (TLM) podczas kryzysu COVID-19.

Bojownik Kościoła zgłosił kilka spraw, w tym zakazu bp. Bernard Longley o słynnym na całym świecie Oratorium Birmingham St. John Henry Newman, które oferuje TLM (Tradycyjną Mszę Św. ) i udziela Sakramentu na język. Vincent Nichols, arcybiskup Westminsteru; oficjalne wytyczne wydane przez Konferencję Biskupów Katolickich Anglii i Walii (CBCEW) wymagają, aby Komunię „dawać po cichu wyłącznie na rękę, w pozycji komunikującej się i unikając jakiegokolwiek kontaktu fizycznego”.

Kapłani czy biskupi nie mają upoważnienia do odmawiania Komunii Świętej na język, zgodnie z prawem kościelnym .

Jules Gomes churchmilitant.com/…rticle/study-confirms-communion-on-tongue-is-safer
wacula25wp.pl
TKWISZ W BŁĘDZIE i nie znasz PISMA św.
Edward7
Wprowadzenie na początku "plandemii" ;Komunii na rękę ,jasno dowodzi kto za tym wszystkim stoi, i że to tylko przykrywka do likwidacji wiary. Jest to kolejny punkt z Mistrzowskiego planu masońskiego walki z Kościołem Katolickim , wiara jest podmieniana , a ludzie, biorący na rękę nie wierzą już w obecność Prawdziwego i Wszechmocnego Boga , ale we wszechmocnego covida , wybrali bożka , dla …More
Wprowadzenie na początku "plandemii" ;Komunii na rękę ,jasno dowodzi kto za tym wszystkim stoi, i że to tylko przykrywka do likwidacji wiary. Jest to kolejny punkt z Mistrzowskiego planu masońskiego walki z Kościołem Katolickim , wiara jest podmieniana , a ludzie, biorący na rękę nie wierzą już w obecność Prawdziwego i Wszechmocnego Boga , ale we wszechmocnego covida , wybrali bożka , dla którego są gotowi deptać po Chrystusie Bogu . ..