Clicks1.7K
m.rekinek
1

20 BADAŃ UJAWNIA, ŻE SZCZEPIENIA COVID NIE MAJĄ PODSTAW NAUKOWYCH.

Poniższe badania i badania pokazują, że przepisy dotyczące szczepień przeciwko Covid nie są oparte na podstawach naukowych i nie opierają się na zdrowiu publicznym.

Pokazują, że regulacje te nie przynoszą ogólnych korzyści zdrowotnych dla ludności, a nawet mogą być szkodliwe.

Zamiast tego decyzję o szczepieniu powinna podejmować każda osoba na podstawie własnej oceny ryzyka i po konsultacji z wykwalifikowanym personelem medycznym.

Ponad jedna trzecia lekarzy i klinicystów sprzeciwia się przepisom dotyczącym szczepień przeciwko Covid, w tym federalnym przepisom dotyczącym szczepień przeciwko Covid dla pracodawców. Jest to zgodne z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez Adaptive Medical Partners (AMP), krajową firmę rekrutacyjną z siedzibą w Irving w Teksasie.

Niedawno parlamentarzystka UE Christine Anderson powiedziała w pilnym przemówieniu przeciwko obowiązkowym szczepieniom: „Nie pozwolę, by zamieniono mnie w królika doświadczalnego zaszczepionego eksperymentalnym lekiem”.

Tymczasem małe, ale znaczące zwycięstwo odniesiono, gdy francuski Senat odrzucił propozycję socjalistycznego senatora, aby eksperymentalna szczepionka COVID była obowiązkowa dla wszystkich obywateli mieszkających we Francji.

Urzędnicy zdrowia publicznego stoją w obliczu faktu, że coraz więcej osób zaszczepionych zapada na Covid-19, jest hospitalizowanych, a nawet umiera z powodu Covid.

Podczas gdy Centrum Kontroli Chorób (CDC) twierdzi, że szczepienia są nadal najlepszym rozwiązaniem, wiele osób zastanawia się, czy po zakażeniu wirusem i wyzdrowieniu z niego mają lepszą odporność niż w przypadku szczepienia.

Poniżej znajdziesz 20 badań naukowych, z których wynika, że zalecenie szczepień nie ma podstaw naukowych.

1) Brak istotnej różnicy w miana wirusa między grupami zaszczepionymi i nieszczepionymi, bezobjawowymi i objawowymi po zakażeniu wariantem SARS-CoV-2 Delta, Acharya, 2021

„Nie stwierdzono istotnej różnicy w wartościach progowych cyklu między grupami zaszczepionymi i nieszczepionymi, bezobjawowymi i objawowymi zakażonymi SARS-CoV-2 Delta”.

2) Osoby zaszczepione i nieszczepione mają podobne miano wirusa w społecznościach z dużą częstością występowania wariantu SARS-CoV-2 Delta, Riemersma, 2021

Zakaźne wydalanie SARS-CoV-2 pomimo szczepień, gdy odmiana Delta jest szeroko rozpowszechniona – Wisconsin, lipiec 2021 r.

„Brak różnicy w obciążeniu wirusem przy porównywaniu osób nieszczepionych z osobami zaszczepionymi” przełomowymi „infekcjami”. Dodatkowo, osoby z przełomowymi infekcjami poszczepiennymi często dają wynik pozytywny i mają miano wirusa zgodne z ich zdolnością do rozsiewania zakaźnych wirusów… jeśli zaszczepione osoby zarażą się wariantem Delta, mogą być źródłem transmisji SARS-CoV.2 na inne osoby. ... dane potwierdzają pogląd, że zaszczepione osoby zarażone wariantem Delta mają potencjał do przenoszenia SARS-CoV-2 na inne osoby.”

3) Porównanie naturalnej odporności SARS-CoV-2 z odpornością indukowaną szczepieniem: reinfekcje kontra infekcje przełomowe, Gazit, 2021

„Naturalna odporność daje trwalszą i silniejszą ochronę przed infekcjami, chorobami objawowymi i pobytami w szpitalu wywołanymi przez wariant delta SARS-CoV-2 w porównaniu z odpornością indukowaną dwudawkową szczepionką BNT162b2… SARS-CoV-2 – szczepionki naiwne miały 13,06-krotnie (95% CI, 8,08 do 21,11) zwiększone ryzyko przełomowej infekcji wariantem Delta w porównaniu z wcześniej zakażonym „… para 27-krotnie zwiększone ryzyko objawowego COVID i 8-krotnie zwiększone ryzyko hospitalizacji (szczepione kontra nieszczepione).

4) Skuteczność szczepionki Covid-19 przeciwko ryzyku objawowej infekcji, hospitalizacji i zgonu do 9 miesięcy: szwedzkie badanie kohortowe dla populacji ogólnej, Nordström, 2021

„Sprawozdanie z ich badań pokazujące, że (kohorta składała się z 842 974 par (N = 1 684 958), w tym osób zaszczepionych 2 dawkami ChAdOx1 nCoV-19, mRNA-1273 lub BNT162b2, zaszczepionych i nieszczepionych osobników porównawczych)” Skuteczność szczepionki BNT162b2 przeciwko infekcji stopniowo malała z 92% (95% CI, 92-93, P <0-001) w dniach 15-30 do 47% (95% CI, 39-55, P <0- 001) w dniach 121-180 oraz od dnia 211 nie można było określić skuteczności (23%; 95% CI, -2-41, P = 0-07) „… Szczepionka zapewnia tymczasową ochronę przed infekcją, ale skuteczność spada poniżej zera i osiąga ujemny zakres po około 7 miesięcy, co podkreśla, że zaszczepieni są bardzo podatni na infekcje i ostatecznie stają się silnie zakażeni (bardziej niż nieszczepieni).

5) Spadek ochrony szczepionki BNT162b2 przed infekcjami SARS-CoV-2 w Katarze, Chemaitelly, 2021

„Badanie z Kataru, które wykazało, że skuteczność szczepionki (Pfizer) spadła do prawie zera po 5–6 miesiącach, a nawet zapewniało natychmiastową ochronę po jednym do dwóch miesięcy, było rażąco przesadzone… Ochrona przed infekcją indukowaną przez BNT162b2 wydaje się szybko spadać po osiągnięciu szczytu zaraz po drugiej dawce.”

6) Transmisja wariantu SARS-CoV-2 Delta wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia, Wietnam, Chao, 2021

Bada transmisję wariantu SARS-CoV-2-Delta wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia w Wietnamie. U 69 pracowników służby zdrowia wynik testu na SARS-CoV-2 był pozytywny. 62 wzięło udział w badaniu klinicznym. Naukowcy informują: „Uzyskano 23 kompletne sekwencje genomu. Wszystkie należały do wariantu delta i różniły się filogenetycznie od współczesnych sekwencji wariantów delta uzyskanych z przypadków współtransmisji, co sugeruje ciągłą transmisję między robotnicami. Miano wirusa przypadków zainfekowanych przełomowym wariantem Delta było 251 razy wyższe niż przypadków zainfekowanych starymi szczepami wykrytymi między marcem a kwietniem 2020 roku.”

7) Wybuch epidemii SARS-CoV-2, w tym przełomowe zakażenia szczepionką COVID-19, w powiązaniu z dużymi zgromadzeniami publicznymi – Hrabstwo Barnstable, Massachusetts, lipiec 2021, Brown, 2021

Barnstable, Massachusetts, lipiec 2021 r. Badanie CDC MMWR wykazało, że z 469 przypadków COVID-19 74% dotyczyło osób w pełni zaszczepionych. „Zaszczepieni mieli średnio więcej wirusów w nosie niż nieszczepieni, którzy zostali zarażeni.

8) Epidemia wywołana przez wariant SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) w szpitalu opieki specjalistycznej w Finlandii, maj 2021, Hetemäki, 2021

„Podsumowując, ta epidemia wykazała, że pomimo pełnych szczepień i powszechnego maskowania pracowników służby zdrowia, przełomowe infekcje wariantem Delta wystąpiły poprzez objawowych i bezobjawowych pracowników służby zdrowia i spowodowały infekcje szpitalne… wtórna transmisja nastąpiła przez osoby z objawowymi infekcjami pomimo stosowania z." środki ochrony osobistej (PPE). "

9) Wybuch szpitalny wywołany przez wariant SARS-CoV-2 Delta w silnie zaszczepionej populacji, Izrael, lipiec 2021, Shitrit, 2021

„ŚOI i maski były zasadniczo nieskuteczne w opiece zdrowotnej. Przypadki wskaźnikowe były zwykle w pełni zaszczepione, a większość (jeśli nie wszystkie) transmisji miała miejsce między pacjentami a personelem, którzy byli zamaskowani i w pełni zaszczepieni, co podkreśla wysoką transmisję wariantu Delta wśród osób zaszczepionych i zamaskowanych… to ilustruje epidemia szpitalna wysoka przenośność wariantu SARS-CoV-2 Delta wśród osób podwójnie zaszczepionych i zamaskowanych.”

10) Raport z nadzoru szczepień przeciwko COVID-19, tydzień 42, PHE, 2021 r.

Raport nr 44: PHE

Informacje na stronie 23 są bardzo niepokojące, gdy donosi się, że „reakcja na przeciwciała N zmniejsza się w czasie i (iii) ostatnie obserwacje z danych z monitoringu z brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA), że poziomy przeciwciał N u osób, które zostały zakażone po dwóch dawkach szczepionki wydają się być niższe „Istnieje również wyraźny i bardzo niepokojący trend, a mianowicie, że„ osoby, które były szczepione dwukrotnie, mają wyższy wskaźnik zakażeń (na 100 000) niż osoby, które nie były szczepione, zwłaszcza w starsze grupy wiekowe, m.in. B. od 30 lat ”.

11) Zmniejszenie humoralnej odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę BNT162b2 Covid-19 w ciągu 6 miesięcy, Levin, 2021

„Sześć miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki BNT162b2 odpowiedź humoralna była znacznie zmniejszona, szczególnie u mężczyzn, u osób w wieku 65 lat lub starszych oraz u osób z immunosupresją”.

12) Wzrost COVID-19 nie ma związku z poziomem szczepień w 68 krajach i 2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych, Subramanian, 2021

„Wzrost COVID-19 nie ma związku ze wskaźnikami szczepień w 68 krajach i 2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych.

13) Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznych na szczepionkę mRNA BNT162b2, Suthar, 2021

„Zbadano trwałość odpowiedzi immunologicznych na szczepionkę mRNA BNT162b2. „Przeanalizowali reakcje przeciwciał na homologiczny szczep Wu, a także na kilka wątpliwych wariantów, w tym nowo pojawiający się wariant Mu (B.1.621) oraz reakcje limfocytów T w podgrupie tych osób testowanych sześć miesięcy (dzień 210 po pierwsze szczepienie) po drugiej dawce… „Dane wskazują na znaczny spadek odpowiedzi przeciwciał i odporności komórek T na SARS-CoV-2 i jego warianty sześć miesięcy po drugiej immunizacji szczepionką BNT162b2”.

14) Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 wzmacniające infekcję rozpoznają zarówno oryginalny szczep Wuhan / D614G, jak i warianty Delta. Potencjalne ryzyko masowych szczepień?, Yahi, 2021

Raporty, że „w przypadku wariantu Delta przeciwciała neutralizujące mają niższe powinowactwo do białka wypustek, podczas gdy przeciwciała ułatwiające mają uderzająco zwiększone powinowactwo. Dlatego ADE może stanowić problem dla osób otrzymujących szczepionki oparte na oryginalnej sekwencji wypustek szczepu Wuhan (albo mRNA, albo wektorach wirusowych).”

15) Pobyty szpitalne z powodu zakażeń COVID-19 wywołanych szczepionką, Juthani, 2021

Zidentyfikowano 969 pacjentów przyjętych do szpitala Yale New Haven Health System z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu PCR na SARS-CoV-2… „Zaobserwowano większą liczbę pacjentów z ciężką lub krytyczną chorobą wśród tych, którzy otrzymali szczepionkę BNT162b2 niż tych, którzy otrzymali mRNA-1273 lub Ad.26.COV2.S.”

16) Wpływ szczepienia SARS-CoV-2 na przenoszenie wariantów alfa i delta, Eyre, 2021

„Zbadano wpływ szczepionki SARS-CoV-2 na przenoszenie wariantów alfa i delta. Poinformowali, że „podczas gdy szczepienie wciąż obniża ryzyko infekcji, podobne miana wirusa u zaszczepionych i nieszczepionych osób zakażonych Delta nasuwają pytanie, w jaki sposób szczepionka zapobiega dalszemu przenoszeniu… Redukcja przenoszenia narastała z czasem od drugiego szczepienia i osiągnęła podobne wartości dla Delta jak u osób nieszczepionych po 12 tygodniach dla ChAdOx1 i znacznie osłabiły się dla BNT162b2. Ochrona przed szczepieniem osób kontaktowych również spadła w ciągu trzech miesięcy po drugim szczepieniu… Szczepienie zmniejsza przenoszenie Delta, ale mniej niż wariant Alpha.

17) Zakażenie po szczepieniu SARS-CoV-2 u pracowników służby zdrowia w Kalifornii, Keehner, 2021

„Poinformowano o nawrotach infekcji SARS-CoV-2 w wysoce zaszczepionym systemie opieki zdrowotnej. Szczepienia szczepionkami mRNA rozpoczęły się w połowie grudnia 2020 r.; do marca 76% siły roboczej zostało w pełni zaszczepionych, a do lipca odsetek ten wzrósł do 87%. Infekcje drastycznie spadły na początku lutego 2021 r. … „w tym samym czasie, w którym 15 czerwca wygasł mandat maski kalifornijskiej i gwałtowną dominację B.1% izolatów UCSDH, infekcje gwałtownie wzrosły, nawet w w pełni zaszczepione osoby ... Naukowcy donieśli

18) Community Transmission and Viral Load Kinetics of SARS-CoV-2 Delta Variant (B.1.617.2) u osób zaszczepionych i nieszczepionych w Wielkiej Brytanii: a prospektywne, podłużne badanie kohortowe, Singanayagam, 2021

„Zbadaliśmy transmisję i kinetykę miana wirusa u osób zaszczepionych i nieszczepionych z łagodnymi wariantami delta w społeczności. Odkryli, że (spośród 602 kontaktów społecznych (zidentyfikowanych przez brytyjski system śledzenia umów) z 471 przypadków indeksu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zrekrutowanych do badania kohortowego Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 w Contacts oraz 8145 próbek z górnych dróg oddechowych z codziennego pobierania próbek przez okres do 20 dni) „Szczepienia zmniejszają ryzyko zakażenia wariantem Delta i przyspieszają usuwanie wirusa.

19) Spadek odporności po szczepieniu BNT162b2 w Izraelu, Goldberg, 2021

„Odporność na wariant delta SARS-CoV-2 spadła we wszystkich grupach wiekowych kilka miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki”.

20) Wirusowe zakażenie przełomem SARS-CoV-2 wariant delta po szczepieniu i dawce przypominającej BNT162b2, Levine-Tiefenbrun, 2021

Skuteczność zmniejszania miana wirusa zmniejsza się z czasem po szczepieniu, „znacząco spada trzy miesiące po szczepieniu i skutecznie zanika po około sześciu miesiącach”.


greatgameindia.com/vaccine-mandate-not-based-on-science/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMIN ,,ZMARŁ NAGLE" LUB ,,NIESPODZIEWANIE" BIJE REKORDY W INTERNECIE !

Internetowi zwiadowcy zauważyli niepokojący trend: od czasu wprowadzenia szczepionki koronowej wszędzie pojawia się termin „nagle zmarł”.

Według Google Trends popularność wyszukiwanego hasła znacznie wzrosła. Oznacza to, że ludzie częściej go szukają lub że termin ten jest częściej używany na stronach internetowych.

Wyszukiwanie tego terminu w Google News powoduje wyświetlenie pozornie niekończącej się listy doniesień o osobach, które niedawno zmarły nagle lub niespodziewanie.

Wiele osób kojarzy nagłe zgony z wprowadzeniem szczepionki koronowej i wprowadzeniem obowiązkowych szczepień – pisze Infowars . Analityk danych z Wielkiej Brytanii nakręcił niedawno film pokazujący, że po rozpoczęciu kampanii szczepień w kilkunastu krajach odnotowano szczytową liczbę zgonów.

translate.goog/…y-sharply-trends-upward-following-vaccine-rollout/
Konfederacja Korony Polskiej
,...ale masoni przejęli światowe rządy , maja kasę i to oni rozdają karty kostuchy !