Clicks66
Victory

Proč chce František Bergoglio navštívit Maďarsko?

Vážený pane premiére,

vážení představitelé vlády,

vážení občané Maďarska,

na 12. září 2021 Bergoglio naplánoval, že navštíví Maďarsko pod záminkou tzv. Eucharistického kongresu. Je třeba si uvědomit, kdo je Bergoglio, tzv. papež František, a co prosazuje. Je Bergoglio před Bohem a před církví platným papežem? Není! Je arciheretikem, který se vyloučil z církve. Veřejně prosazuje homosexualismus i legalizaci soužití sodomitů (2020). Bůh za tuto zvrácenost hrozí trestem ohně z nebe (2Pt 2,6) a trestem věčného ohně (Jud 7). Za prosazování sodomie dopadla na Bergoglia Boží anathema – vyloučení z církve dle Gal 1,8-9.

Bergoglio intronizoval démona Pačamamu přímo ve Vatikánu. Za tento hřích proti prvnímu přikázání na něho rovněž dopadá dle Gal 1,8-9 Boží anathema, vyloučení – prokletí.

Bergoglio navzdory naléhavému varování skutečných odborníků v medicíně prosazuje nebezpečnou mRNA vakcínu, která mění lidský genom a vede k vyhlazení lidského rodu. Tato vakcína obsahuje i tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte při umělém potratu, což je projev satanismu. Navíc mRNA vakcína patří do procesu čipizace lidstva, za kterou Bible hrozí ohnivým jezerem (Zj 14 a 19). Vakcinace je součástí programu elit s cílem genocidy lidstva na tzv. zlatou miliardu. Bergoglio tento zločin proti lidskosti vehementně prosazuje. Gates prohlásil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ Za toto úskočné prosazování genocidy lidstva na Bergoglia rovněž dopadá anathema – prokletí.

Na otázku, kdo je Bergoglio, můžeme proto odpovědět: náboženský podvodník, arcikacíř, okupující papežský úřad a zneužívající ho proti Bohu, církvi i lidstvu. Ve skutečnosti není před Bohem hlavou katolické církve, protože její hlavou nemůže být ten, kdo se z ní vyloučil, veřejně slouží antikristu a prosazuje satanizaci. Kdo tohoto nepřítele Ježíše Krista uznává za papeže a podporuje ho, má účast na jeho zločinech. Návštěva Bergoglia proto není v Maďarsku žádoucí. Maďarsko se globalizačnímu a islamizačnímu procesu brání. Bergoglio přichází s úmyslem zneužít církevní slavnost pro svůj, Sorosův i Gatesův záměr, tedy k duchovní i fyzické likvidaci Maďarska. Návštěvou má tento proces odstartovat.

Je známo, že země, které Bergoglio navštíví, se dostávají pod vládu mechanismů skrytých či otevřených převratů, které jsou pro národ nežádoucí. Otevírají ho globalizačním procesům, jako je homosexualismus, genderová ideologie, sexuální výchova. Bergoglio láme duchovní kořeny křesťanských národů a otevírá je satanizaci. Vnáší doslova legie démonů na dotyčná území; brzy se to po ovoci pozná. V dnešní době prosazuje v rámci globalizace především vakcinaci a velký reset. Těžko je se proti němu bránit, protože autorita papeže byla vždy přijímána pozitivně a dodnes ve vědomí lidí tento postoj zůstává. Bergoglio to ví a ukradenou papežskou autoritu zneužívá proti církvi i proti lidstvu.

Vážený pane premiére, dokud je čas, zrušte po domluvě s katolickými biskupy Eucharistický kongres, kterého se chce Bergoglio účastnit.

Pokud jste ale nátlakem elit k tomuto kongresu s návštěvou Bergoglia nucen, stanovte podmínku duchovního zabezpečení před tímto nositelem duchovní morové infekce. Určete aspoň 10 mužů, exorcistů, kteří by, pokud by Bergoglio přijel, provedli nad ním modlitbu exorcismu. Je důležité, aby i masmédia věděla, kteří konkrétní démoni z něho byli vyháněni. Jestli všichni vyjdou nebo nevyjdou, je jiná věc, ale je třeba je identifikovat. V žádném případě se nenechejte od Bergoglia objímat a už vůbec nedovolte, aby Vám líbal nohy, jako to udělal transsexuálovi. Bergoglio je skutečně komediant, cirkusák a herec.

Tento náboženský podvodník navíc různými intrikami a manipulacemi notoricky prosazuje islamizaci Evropy, proti které se Maďarsko brání.

Bergoglio prohlašuje, že se nechce vrátit do Argentiny. Je veřejně známo, že v čase politického převratu se tam dopouštěl hrubých zločinů, z kterých nečinil pokání. Jak sám přiznává, odrazilo se to na jeho psychice a musel být proto celého půl roku lékařkou, psychiatričkou, léčen.

Vážený pane premiére, vážení představitelé maďarské vlády, klademe vám na srdce, abyste varování před návštěvou Bergoglia nebrali na lehkou váhu. Pokud varování zlehčíte, můžete tím zavinit nenávratně tragické následky pro maďarský národ.

S úctou

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři


29. 4. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c