18:59
Clicks359
Jan Zbigniew wojan
Kontrole, limity, kary i mandaty od 1 grudnia. Niedzielski ze swoją świtą wprowadzają restrykcje