Bos016
06.08.98 R.
Przewodniczący – B. Geremek
Proszę o ciszę. Zaczynamy. Referować krótko, tematy znane…
Michnik – Jak zwylke o polaczkach, ha! ha!