Clicks1.1K
Judica me
3

Analiza DNA Hostii z Buenos Aires i Lanciano wykazały, że pochodzą one od tego samego człowieka

Kościół katolicki uznał ponad 130 cudów eucharystycznych. Zawsze badania pobranych próbek wykazywały obecność krwi grupy AB.

Ostatnio przeczytałam o cudzie eucharystycznym w Buenos Aires. Cud miał miejsce w czasach, kiedy Jorge Bergoglio (dzisiejszy papież Franciszek) był miejscowym biskupem pomocniczym, zaś profesjonalne badanie w okresie, kiedy był arcybiskupem i prymasem Argentyny.

Badania porównawcze DNA próbek z cudu w Buenos Aires i Lanciano wykazały, że pochodzą one od tej samej osoby. DNA było identyczne.

Cud eucharystyczny w Buenos Aires

18 sierpnia 1996 roku ks. Alejandro Pezet odprawiał mszę św. w kościele w Buenos Aires. W kościele na podłodze leżała konsekrowana Hostia, którą ksiądz włożył do naczynka z wodą, które wstawił do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 8 dni później, 26 sierpnia ksiądz stwierdził, że Hostia zamieniła się w zakrwawioną substancję.

Opis tego zdarzenia w filmie zamieszczonym poniżej przedstawia australijski prawnik Tesoriero, obecny w trakcie profesjonalnych badań pobranej na zlecenie arcybiskupa Jorge Bergoglio próbki, współautor książki REASON TO BELIEVE oraz dokumentalnego filmu o cudach eucharystycznych.

Badania wykonywał dr. Frederic Zugibe, znany kardiolog i patolog medycyny sądowej w Columbia University. Naukowiec stwierdził, że "badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień odpowiedzialny jest za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania wycinka. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem, potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało - np. jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej". [2]

Więcej na temat przeprowadzonych badań znajduje się w artykule Cud eucharystyczny w Buenos Aires oraz Eucharistic Miracle in Buenos Aires.

Obraz pobranej próbki pod mikroskopem

Kiedy dr. Frederic Zugibe dowiedział się o pochodzeniu próbki stwierdził: "W jaki sposób i dlaczego konsekrowana Hostia mogła zmienić swój charakter i stać się ludzkim żyjącym ciałem i krwią, pozostanie dla nauki nierozwiązalną tajemnicą, która całkowicie przerasta jej kompetencje." [2]

Porównanie DNA próbek hostii w Buenos Aires i Lanciano

Około roku 750 miał miejsce inny cud eucharystyczny w Lanciano we Włoszech. W tamtejszym kościele św. Franciszka w relikwiarzu nadal przechowywana jest zakrwawiono hostia i 5 skrzepów krwi.

W listopada 1970 roku do marca 1971 roku oraz w 1981 roku próbki badał prof. Odoardo Linoli, specjalista anatomii, histopatologii, chemii i mikroskopii klinicznej przy współpracy z prof. Rugggero Bertelli, anatomem. Stwierdzono, że Ciało to mięsień sercowy, grupa krwi AB. [6] Równolegle przeprowadzono badanie DNA.

Badania porównawcze DNA próbki z Buenos Aires i Lanciano wykazały, że pochodzą one od tego samego człowieka. [4], [7]

Wyniki badań próbek krwi z Lanciano i Buenos Aires porównano z próbkami krwi z Całunu Turyńskiego i z Całunu z Oviedo, okazały się identyczne. [7]

Bibliografia:

Eucharistic Miracles Confirm Real Presence of Jesus Christ
Cud eucharystyczny w Buenos Aires
Eucharistic Miracle in Buenos Aires
Euchristic Miracles Confirm Real Presence of Jesus Christ
Cud eucharystyczny
Cud w Lanciano
Mira como el Papa Francisco fue Protogoniste de uno de los Mayores
El milagro que sacudio a Buenos Aires
Traktat o naukowych i niepodważalnych dowodach na istnienie Boga, Henryk Krzemiński

www.salon24.pl/u/niewiarygodne/906947,dna
ASSA
Same badania dla określenia prawdziwości cudu wydają się być czymś "normalnym". Jednakże zapominamy, że mamy do czynienia z Prawdziwym Bogiem i pobierając próbki kaleczymy Go i w ten sposób profanujemy. Wzywam wszystkich do zaprzestania udowadniania, że to jest Bóg. Sama wiara powinna wystarczyć. Dodam tylko, że cuda powyższe zdarzają się wtedy kiedy coś poszło nie tak lub ktoś coś zaniedbał.
Rafał_Ovile
W Boże Ciało katolik nie wątpi, nie pyta i nie bada. W Boże Ciało prawdziwy Kościół wyznaje: PAN MÓJ i BÓG MÓJ!