Clicks553
Libor Halik
1

Prymula chce spalováním těl jakoby zemřelých na Covid zamést stopy a zbavit se důkazů

11.10.2020 Český ministr zdravotnictví Roman Prymula 10.10.2020 odpálil další podezřelou informační bombu, protože na stanici CNN Prima News prohlásil [cnn.iprima.cz/…virem-spalovali-v-krematoriich], že by bylo dobré, aby se těla zemřelých na COVID-19 v ČR začala spalovat v krematoriích, a to prý kvůli zabránění kontaminace okolí, kontaminace půdy, zřejmě i spodních vod, jinými slovy na zabránění šíření prý prudce nakažlivého viru, jako kdyby šlo o radiaci nebo podobnou látku.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví
(foto) podle všeho chce spalováním těl zamést stopy a zbavit se důkazů, kdyby v budoucnu někdo chtěl těla exhumovat a provést patologické rozbory, až se změní globální proces řízení a začnou se stíhat zločiny současných kádrů globálního liberalismu. Je to podobné jako v dobách Stalinismu v 50. letech, kdy se nejprve stavěly pomníky Stalinovi na Letné a po jeho smrti se naopak zase bouraly a všechno z dob Stalinismu se kritizovalo a lidé se stíhali. Garantuji vám, že to samé v budoucnu čeká dnešní podpindos a budovatele globálního neoliberalismu a někteří to zřejmě tuší.
Roman Prymula chce spalovat těla, protože někdo by v budoucnu mohl dostat nápad ta těla exhumovat a hledat v nich covidové viry, které by tam měly být i po desítkách a stovkách let! A proč virus nemůže umřít?
Pokud je člověk zabit virem a prokazatelně zemře na virus, tak ten zůstane v těle člověka i tisíce let. Virus totiž není živý organismus per se a nemůže umřít. Je to částice, která se může množit pouze za přítomnosti organické a živé buňky. Virus si můžete představit jako látku tvořící bubliny ve vodě. Aby vzniklo více bublin, je za potřebí přidat látku do vody. Aby se virus rozmnožil, je potřeba ho umístit do lidské buňky, a to vzhledem k tomu, že virus není živý organismus. Laická veřejnosti považuje virus za mikroskopické “zvířátko”, které má tvar koule s mnoha tykadly a uvnitř koule to žije, je tam RNA a celé se to pohybuje a množí. Jenže, to je falešná a mylná představa. Virus je částice hmoty, není to živý (buněčný) organismus, protože nesplňuje 3 základní podmínky definice pro živý organismus [2].

Řez virem SARS-Cov-2
Za prvé, nesplňuje podmínku reprodukce a množení. Aby se viry mohly replikovat, musí nejprve unést reprodukční zařízení hostitelské buňky, přesměrovat ho na „fotokopii“ svého genetického kódu RNA uvnitř viru a výsledné namnožené viry potom zalepit do nově vytvořené nádoby známé jako kapsida. Bez hostitelské buňky se virus jednoduše nemůže replikovat, sám o sobě tedy nemá schopnost množení.
Za druhé, na rozdíl od živých organismů, které mohou samy rozdělit jednu buňku na dvě, se viry musí „shromáždit“ k převzetí kontroly nad hostitelskou buňkou, která potom začne po tomto hackerském útoku vyrábět a sestavovat virové složky a jejich kopie podle RNA návodu z jader virů.
A za třetí, virus se nepovažuje za živý (za buněčný), protože k přežití nepotřebuje spotřebovávat energii, ani není schopen regulovat svou vlastní teplotu. Na rozdíl od živých (buněčných) organismů, které uspokojují své energetické potřeby metabolickými procesy, které dodávají energeticky bohaté jednotky adenosintrifosfátu (ATP), energetické měny života, viry nežijí z ničeho. Teoreticky se tak virus může pohybovat donekonečna v prostoru, dokud se nedotkne správného druhu buňky, do které zapadne, aby se mohl vázat a infikovat, čímž si vytvoří více kopií.
Koronavirus není živý organismus a tudíž nemůže zahynout, není totiž živý. Může být ale poškozen, případně zničen
Viry tak nesplňují žádnou ze tří podmínek živého organismu a zásadním důkazem je, že nepotřebují energii ke svému přežití a zachování existence. Jinými slovy, viry zůstanou a nezmizí, pouze mohou mutovat tím, že živé buňky je špatně okopírují, protože RNA kopie nemají korekční mechanismy polymerázy, na rozdíl od DNA, takže živé buňky kopírují viry s chybami, doslova jako poškozená a chybná tiskárna, která vytiskne 1 list potištěného papíru s textem, následně papír vloží do skeneru, ofotí a následně znovu vytiskne tuto ofocenou kopii.
Vytisknutou kopii opět vezme, znovu ofotí na skeneru a sken znovu vytiskne. A tak pořád dokola. V důsledku je každá další kopie horší a horší, protože každá další kopie pochází z předchozí kopie, nikoliv z původního čitelného a čistého originálu. A touto chybnou replikací virus postupně mutuje a ztrácí svoji věrnost a správnost kopírovacího plánu původní předlohy, stává se jinak organizovaným.

Chemická likvidace SARS-Cov-2 v atmosféře v ulicích Wuhanu
Jenže, virus jako takový nikam nezmizí, nevypaří se, nerozpustí, nevstřebá se nikam, prostě zůstává. A v tom je problém, a to zejména pro účastníky spiknutí na světové pandemii. Těla zemřelých (NESPÁLENÝCH) pacientů totiž zůstanou virulentní po desítky, stovky a v podstatě i tisíce let, protože tyto viry, tedy neživé částice, zůstanou dokonce i v kostech zemřelých. Jinými slovy, kdokoliv v budoucnu může nařídit exhumace pohřbených těl a provést pitvy, odebrat vzorky tkáně, případně vzorky vnitřku kostí a bude hledat přítomnost viru SARS-Cov-2, tedy částice neživé látky, která v těle a v kostech zemřelého logicky zůstane.
Teď se možná silně zarazíte a budete namítat, že přece v televizi a v médiích se říkalo, že koronavirus přežije ve vzduchu jen pár hodin, na površích některých materiálů i několik dnů a po uběhnutí této doby už virus “umře”. Jenže, to je nesmysl. Virus nemůže umřít, není to živý (buněčný) organismus. Tak jak je to tedy doopravdy?
Pokud někdo v budoucnu nařídí exhumaci těl a budou se hledat viníci a spiklenci podvodu COVID-19 s cílem vymožení náhrady škod firmám, podnikům, korporacím a živnostníkům, vyjde najevo, že v tělech zemřelých žádný SARS-Cov-2 virus není a nikdy nebyl
Virus nemůže zemřít z přirozených příčin, ale může být zničen, poškozen, destruován, a to do takové míry, že už se nemůže dostat do živé buňky a donutit ji k replikaci své předlohy. Viry po několika hodinách nebo dnech se poškozují tím, že jsou vystaveny UV záření ze Slunce, světla, dále je poškozují extrémně vysoké teploty (SPÁLENÍ V KREMATORIU), zatímco mrazy už zdaleka tak ne a rovněž chemikálie poškozují viry velmi výrazným způsobem. Čím ale odolnější virus, tím méně mu vadí UV záření a Slunce, bez poškození vydrží déle.
Jenže, ve všech těchto případech mluvíme a měli bychom mluvit o poškozování virů, ne o jejich zabíjení, protože viry nelze zabít z principu, protože to nejsou živé (buněčné) organismy. A tím se dostáváme k plukovníku Prymulovi. Ten je lékař a není i.diot. Musí mu být naprosto jasné, že když se zemřelá těla údajných obětí COVIDU-19 budou pohřbívat do země, tak logicky ty viry tam zůstanou desítky a i stovky let.

Chemická likvidace částic SARS-Cov-2 ve Wuhanu
Ty viry nemohou zemřít, nejsou živé (buněčné). Mohou se pouze lehce či více poškodit, ale to je všechno. Pokud někdo v budoucnu nařídí exhumace a pitvy (NESPÁLENÝCH) těl, bude se asi hodně divit, že v nich NEnajde vůbec žádné viry SARS-Cov-2 (Covidu 19). A proto nejlepší cestou, jak zabránit provalení (MEZINÁRODNÍHO tj. Antikristova) spiknutí, je zamést po tělech veškeré stopy tím, že těla se nebudou pohřbívat do země, ale budou se spalovat v krematoriích. Popel totiž nejde exhumovat a patologicky zkoumat, sorry jako. A proč je vysoká pravděpodobnost, že Prymula chce spalovat těla, aby se zametly stopy? No, protože v ČR a stejně tak ve zbytku světa se pitvy zemřelých údajně na COVID-19 vůbec neprovádí, až tedy na nějaké výjimky.
Lékaři z Itálie už v květnu varovali, že většina studií o zemřelých na COVID-19 ve světě paradoxně a nepochopitelně není vůbec založena na pitvách zemřelých
Italští lékaři již v květnu publikovali velice znepokojivou odbornou studii, že v Itálii jsou všechny vědecké studie o COVID-19 založeny pouze na laboratorních studiích in vitro a nikoliv na posbíraných histologických nálezech z pitev zemřelých. V popisu odborné zprávy italští lékaři uvádí [3] tyto znepokojivé informace:

Současné propuknutí infekce COVID-19, které začalo v čínském Wuhanu v provincii Hubei v prosinci 2019, představuje trvalou výzvu a významnou hrozbu pro veřejné zdraví vyžadující dohled, rychlou diagnostiku a výzkumné úsilí, aby bylo možné porozumět novému, vznikajícímu a neznámému patogenu a vyvinout účinné terapie. Navzdory rostoucímu počtu publikovaných studií o COVID-19 je ve všech zkoumaných studiích patrný nedostatek dobře definované patofyziologie úmrtí u pacientů, kteří zemřeli po infekci COVID-19.

Pitva by měla být považována za povinnou k určení přesné příčiny úmrtí, čímž by poskytla užitečné klinické a epidemiologické informace a patofyziologické poznatky pro další poskytnutí terapeutických nástrojů.

Metody: Byl proveden přehled literatury v databázi PubMed s použitím klíčových výrazů: „COVID-19“, „nCov 19“ a „Sars Cov 2“. Bylo získáno 9709 článků; vyloučením všech duplikovaných článků byla poté použita další kritéria: články nebo abstrakty v angličtině a články obsahující jedno z následujících slov: „smrt“, „zemřel“, „komorbidita“, „příčina smrti“, „biopsie“, „pitva“ nebo „patologické “.

Výsledky: Kritéria pro zařazení splnilo celkem 50 článků. Pouze 7 z těchto studií však uvádělo údaje založené na pitvě.

Diskuse: Analýza hlavních údajů z vybraných studií se týká kompletní analýzy 12 954 pacientů, z nichž 2269 zemřelo (s mírou úmrtnosti 17,52%). Laboratorní potvrzení infekce COVID-19 bylo získáno ve všech případech a komorbidity byly plně hlášeny ve 46 studiích. Nejběžnějšími komorbiditami byly: kardiovaskulární onemocnění (hypertenze a ischemická choroba srdeční), metabolické poruchy (cukrovka, nadváha nebo obezita), respirační poruchy (chronická obstrukční plicní nemoc) a rakovina. Nejčastěji hlášenými komplikacemi byly: syndrom akutní respirační tísně (ARDS), akutní poškození ledvin, poškození srdce, jaterní nedostatečnost a septický šok.

Pouze 7 článků uvádělo histologická (vzorková) vyšetření. Jsou však popsány pouze dvě úplné pitvy a příčina smrti jako COVID-19 byla uvedena pouze u jedné z nich! Nedostatek posmrtného vyšetřování neumožňuje definici přesné příčiny smrti k určení cest této infekce. Na základě několika histopatologických nálezů hlášených v analyzovaných studiích se zdá, že jde o jasnou změnu koagulačního systému: u pacientů s COVID-19 byla často popsána protrombotická aktivita s následnou tromboembolií. Jako vědecká komunita jsme vyzváni, abychom čelili této globální hrozbě a porazili ji všemi dostupnými nezbytnými nástroji. Navzdory zdokonalení a posílení jakékoli metody studia ve všech oborech medicíny a vědy může podpora pitevní praxe jako nástroje vyšetřování také pomoci lékařům definovat účinnou léčbu ke snížení úmrtnosti.
Pouze jediná studie úmrtí člověka na Covid-19 na vědeckých serverech byla založena na datech získaných ze skutečné pitvy, zjistili lékaři z Itálie
Jak sami vidíte, v květnu probíhala v Itálii mohutná údajná nákaza COVID-19 v první vlně, ale italští lékaři se pozastavovali nad tím, že v podstatě ze všech lékařských a publikovaných materiálů jenom jedna jediná patologická zpráva určila, že pacient opravdu zemřel na virus SARS-Cov-2. Pouze jedna jediná studie, nic víc! A to v době, kdy virus na světě v té době ÚDAJNĚ ZABIL již stovky tisíc lidí a na vědeckých serverech v květnu našli italští vědci jen jednu jedinou pitevní zprávu, jejíž závěr zněl, že pacient opravdu zemřel na SARS-Cov-2 infekci v plicích.

Dr. Robert Redfield, ředitel CDC
Možná si řeknete, že Italové použili špatnou metodologii, že čerpali pouze z publikovaných zpráv na internetu, ale že mnoho zpráv z patologií publikováno není, prostě se to dá zpochybňovat zleva i zprava. Jenže, těžko bude někdo zpochybňovat bombu, kterou v polovině července odpálila americká CDC přímo ve své zprávě o situaci v CDC jako hlavní epidemiologické instituce v USA. Na kauzu [ blog.nomorefakenews.com/…he-cdc-says-it-isnt-available/] nás upozornila naše čtenářka a krajanka na Floridě, paní Karolína.
Skandál z USA odhaluje, že americká CDC nemá k dispozici virové izoláty SARS-Cov-2 z terénu, z těl pacientů, z těl zemřelých, prostě nic. V dokumentu CDC přiznává, že pro testy PCR proto používá vzorky SARS-Cov-2 kultivované z laboratorních zásob vypěstovaných in vitro
Americká CDC totiž 13. července 2020 publikovala svůj dokument [ fda.gov/media/134922/download] s názvem CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, který popisuje postupy při testování nálezů koronaviru. A co se v dokumentu skrývá, to doslova jednomu vyrazí dech i se zubama. Hluboko v dokumentu, na straně 39, v části s názvem „Performance Characteristics“ máme v překladu toto: „Jelikož v současné době NEjsou k dispozici žádné kvantifikované virové izoláty 2019-nCoV (tzn. izoláty z terénu, z lidských těl), jsou testy (diagnostické testy) určené k detekci 2019-nCoV RNA prováděny testy ze zásob (CDC) in vitro v transkribované podobě plné délky RNA…“

Klíčová fráze zní: „Protože v současnosti nejsou k dispozici žádné kvantifikované virové izoláty 2019-nCoV…“ Každý objekt, který existuje, lze kvantifikovat, to znamená měřit a určit jeho množství, počet virů atd. Použití výrazu „kvantifikováno“ v této frázi znamená jediné, že CDC nemá žádné měřitelné množství viru z terénu, z lidských těl, z patologií, protože jsou nedostupné! CDC tak nemá žádný virus z terénu, ale pouze vzorky vypěstované a kultivované v laboratorních miskách in vitro! Americká CDC tak podle vlastních slov neměla ani ke dni 13. července 2020 k dispozici žádný virový izolát z terénu, z celých USA, ani odnikud ze světa, prostě vůbec nic. To je bomba jako blázen! Šiřte, sdílejte!
Americká CDC nemá žádné izoláty SARS-Cov-2 z lidských těl a Roman Prymula chce spalovat všechna těla zemřelých v ČR s visačkou na palci, že dotyčný zemřel na koronavirus
Přímo v dokumentu CDC přiznává, že americké testy používané v USA se spoléhají na kmenové vzorky RNA SARS-Cov-2 vyšlechtěné a kultivované v Petriho misce přímo v laboratořích CDC, zkrátka v biologickém roztoku in vitro. Tohle je největší bomba a odhalení za poslední půl rok, je to důkaz v podobě dokumentu přímo z americké CDC. Dosud nemají virový izolát koronaviru z terénu! A já se zeptám: Éto děbily (Jsou to hlupáci) ? Chápete, co to znamená? Roman Prymula není hlupák a ví, že toto spiknutí jednoho dne praskne, začne vyšetřování, mezinárodní tribunály, budou se hledat důkazy, budou se exhumovat těla a v nich hledat viry, které prostě nemohou umřít, protože nejsou živé (buněčné), jsou tam i po 100 letech, pokud tedy existovaly od počátku. Pokud ale neexistují, pokud v tělech nejsou, potom jejich neexistence v mrtvých tělech se bude jen těžko vysvětlovat.

Plynová kremační pec
Prymulova výzva ke spalování těl [ cnn.iprima.cz/…virem-spalovali-v-krematoriich ] je výzvou k likvidaci důkazů, protože v těch tělech zemřelých žádný virus SARS-Cov-2 (Covid není. Kdyby byl, myslíte si, že by americká CDC do svého dokumentu psala, že dosud nedisponuje virovým izolátem SARS-Cov-2 z terénu? Všichni, kdo se na tomto spiknutí proti národům VLASTIZRÁDNĚ podílejí, mají obrovský strach (L: vědomě Prymula, asi i Hamáček s Babišem; nevědomě slepou důvěrou k podplacenému odborníkovi Prymulovi - novému Mengelemu asi Zeman). Takový strach, že to jednou praskne a začnou se exhumovat těla a bude se hledat virus, který nebyl? Anebo byl, ale jenom málo, a jenom někde? Pokud největší epidemiologická laboratoř na světě, americká CDC, napíše do dokumentu, že dosud nedisponuje virovými izoláty z terénu, tak si sami domyslíte, jaký průser se z toho může pro všechny plukovníky a bojim-goyim vyklubat. Šiřte, sdílejte, ať to všichni vědí!
-VK-
Šéfredaktor AE News
aeronet.cz/…e-covid-19-jako-pricina-smrti/
Libor Halik
Nic není náhoda, existují předobrazy. Pokud je správná analýza pana VK, tak Prymula je zcela bezcharakterní bandita a dopadne podobně jako ten kůň favorit na Velké pardubické. Lomikare, Lomikare, řekl by Kozina, do roka a do dne zvu Tě na Boží soud! Je to předobraz jeho osudu, pokud je analýza pana VK správná.
Viz: 11. října 2020 Nejobávanější překážka Velké pardubické si i letos vybrala svou …More
Nic není náhoda, existují předobrazy. Pokud je správná analýza pana VK, tak Prymula je zcela bezcharakterní bandita a dopadne podobně jako ten kůň favorit na Velké pardubické. Lomikare, Lomikare, řekl by Kozina, do roka a do dne zvu Tě na Boží soud! Je to předobraz jeho osudu, pokud je analýza pana VK správná.
Viz: 11. října 2020 Nejobávanější překážka Velké pardubické si i letos vybrala svou daň. Při jejím zdolávání zemřel kůň ze stáje uznávaného trenéra Josefa Váni – Sottovento. Při dopadu si zlomil vaz.
Na Taxisově příkopu letos spadli dva Váňovi koně – vítěz dostihu z roku 2017 No Time To Lose a zmiňovaný Sottovento, osmiletý hnědák. Ten utrpěl fatální zranění.
Jeho žokej Jan Kratochvíl o něm přitom před závodem prohlásil, že je favorit. „Myslím si, že Sottovento by mohl být lepší! Z naší čtveřice koní mu věřím nejvíc. Taky jsme si i nejvíc sedli,“ řekl Kratochvíl pro web Sport.cz. Mohl si totiž vybrat, na jakém koni pojede. Zda osedlá No Time To Lose, případně loňského vítěze Theophila. Jeho výběr ale padl na Sottoventa.
Právě čtvrtá překážka se ale stala Sottoventovi osudnou. Velký Taxisův příkop už není tak náročný, jak býval, přesto pro žokeje i veřejnost představuje nejděsivější překážku dostihu.
Sottovento se podle všeho téměř vůbec neodrazil, a tak nezvládl doletět dostatečně daleko, aby překážku zdolal. Namísto toho, aby dopadl na rovinu, narazil hlavou na hranu příkopu za živým plotem. Podle dostupných informací si zlomil vaz. Taxis si tak vyžádal další koňský život. cnn.iprima.cz/…un-sottovento-zlomil-vaz-11079