07:28
Znakpustyni
11.6K
Co jest symbolem narodowym Izraela? Kilka słów komentarza ze strony the614th.com. “Menora (świątynny świecznik) ma siedem ramion (ściślej: główny pień i sześć ramion – razem siedem lamp), bo taki …More
Co jest symbolem narodowym Izraela?

Kilka słów komentarza ze strony the614th.com.
“Menora (świątynny świecznik) ma siedem ramion (ściślej: główny pień i sześć ramion – razem siedem lamp), bo taki kształt menory wynika z jej znaczenia symbolicznego.
Liczba sześć reprezentuje świat fizyczny – stworzony w sześć dni, natomiast środkowy pień menory, zwieńczony lampą, dopełnia szóstkę w siódemkę – symbol Bytu Nadprzyrodzonego i ludzkiego dążenia do niego. Konsekwentnie więc środkowe światło menory symbolizuje Boską Obecność. Jak pisze rabin Sacha Pecaric w najbardziej wnikliwej interpetacji symbolizmu menory [z dostępnych w języku polskim]: “(…) środkowe [siódme] światło, które skierowane jest bezpośrednio w stronę Boga, pokazuje że dominuje nad światem materialnym (symbolizowanym przez liczbę sześć)” (komentarz do Szemot).
menora_1.jpg
Podział sześciu ramion – na trzy po stronie lewej i trzy po prawej głównego pnia menory – odpowiada dwoistości duchowego poznania i moralnej woli. Dlatego z jednej strony mamy światła symbolizujące (kolejno) zrozumienie, z drugiej – mądrość; z jednej – siłę, z drugiej – radę, z lewej bojaźń Boga – z prawej wiedzę. Czyli ramiona po prawej stronie (patrząc na menorę) odpowiadają duchowi teorii (mądrość, rada, wiedza), a po lewej – duchowi praktyki (zrozumienie, siła, bojaźń Boga).
menora.jpg
Na zdjęciu powyżej widać menorę zrabowaną przez Rzymian ze Świątyni, przedstawioną na Łuku Tytusa w Rzymie, podczas triumfalnego pochodu armii rzymskiej po zdobyciu Jerozolimy w roku 70 n.e. Nie wiadomo, co stało się z nią później. Istnieją hipotezy, że wpadła w ręce Wandalów w roku 455 n.e., a następnie zdobyta została przez Bizantyńczyków (w 533 roku n.e.) i wywieziona do Konstantynopola. Jej dalsze losy są nieznane.
Menora jest jednym z najstarszych symbolów judaizmu; dokładny opis menory, zawarty w instrukcjach jej wykonania przekazanych Mojżeszowi, znajdujemy w Szemot (Księdze Wyjścia 25: 31-40). Złota menora, wykuta z jednego kawałka tego metalu, znajdowała się w Miszkanie (namiocie Wyznaczonych Czasów), a później w Świątyni; koheni zapalali światła menory każdego wieczoru. Światła te nie miały rozjaśniać wyłącznie wnętrza Świątyni, ale ich blask miał wydobywać się także na zewnątrz – na świat.
Menora jest także symbolem narodu żydowskiego – “światła dla narodów” według słów proroka Izajasza (42:6), oraz godłem państwowym Izraela.”
MAircchhaanłoł
na co mi katolikowi wiedzieć to co Jezus zakończył. jest napisane "ostatnia wieczerza" ostatnia i niema już więcej, teraz jest inaczej. sam bóg to zmienił.???