Jan Zbigniew wojan
Św. Mateusz 25,40 „Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”