1
2
Clicks2.1K
Bolestná Matka sa predstaví celému ľudstvu! So svojimi slzami krvi oznámi katastrofic-kú udalosť, ktorá má čoskoro zasiahnuť Zem.More
Bolestná Matka sa predstaví celému ľudstvu! So svojimi slzami krvi oznámi katastrofic-kú udalosť, ktorá má čoskoro zasiahnuť Zem.