01:00:23
TV Světlo Aliance pětka Tento dokument je precedens! Místopředsedkyně okresního soudu v Šumperku Jana Veselá nejenže přiznala, že soud není oprávněn, tedy že nemá potřebné kompetence a pravomoci …More
TV Světlo Aliance pětka

Tento dokument je precedens!
Místopředsedkyně okresního soudu v Šumperku Jana Veselá nejenže přiznala, že soud není oprávněn, tedy že nemá potřebné kompetence a pravomoci ztotožňovat občany ČSFR a LVČR, ale potvrdila tím i to, že JSME občané České a Slovenské Federativní Republiky a že JSME legitimní věřitelé ČR, a že Okresní soud v Šumperku a tím pádem ani žádný jiný orgán veřejné moci ČR a SR není vůči nám Čechoslovákům oprávněn vůbec k ničemu. To je, jako kdyby nám nějaký Rakušan diktoval, co smíme a nesmíme dělat. My jako Čechoslováci nejsme orgánům veřejné moci ČR a SR ničím povinováni. To oni jako firemní a bezprizorní občané ČR a SR jsou povinováni nám, občanům ČSFR a LVČR.
Tento dokument noste stále u sebe. Tímto dokumentem můžete anulovat veškerá nelegitimní řízení iniciovaná nebo vedená orgány veřejné moci ČR a SR. Je to také důkaz pro pojišťovny, že orgány veřejné moci ČR a SR jsou naši škůdci a dlužníci a my poškození. Vlastizrádci a jejich komplici budou platit, dokud neřekneme dost!

JSME STÁLE OBČANY ČSFR.
4 more comments from Samson1
Samson1
TV Světlo Aliance devítka
Ideologické jednotky ministra vnitra Rakušana – Část první
Pojďme rovnou k věci – ministr vnitra Rakušan, ve svém ideologicky podbarveném příspěvku na Facebooku, vyhlásil válku „proruským švábům“. Nálepkující citát, hodný Reinharda Heydricha, který Čechy prohlásil za „smějící se bestie“, či Klementa Gottwalda a jeho „v bahně zrady skončí rozbíječi národní …More
TV Světlo Aliance devítka

Ideologické jednotky ministra vnitra Rakušana – Část první
Pojďme rovnou k věci – ministr vnitra Rakušan, ve svém ideologicky podbarveném příspěvku na Facebooku, vyhlásil válku „proruským švábům“. Nálepkující citát, hodný Reinharda Heydricha, který Čechy prohlásil za „smějící se bestie“, či Klementa Gottwalda a jeho „v bahně zrady skončí rozbíječi národní jednoty, všichni velezrádci a záškodníci.“
Alespoň víme, v jaké době se nacházíme a kde se soudruh Rakušan inspiroval.
Tak si to shrňme.
V době vstupu ruských vojsk na Donbas dne 24.2.2022 neměla ČR s Ukrajinou podepsané ŽÁDNÉ dohody o vzájemné vojenské (či jakékoli jiné) pomoci v případě napadení jednoho ze smluvních partnerů. Žádnou podobnou dohodu neměl s Ukrajinou podepsán ani vojenský pakt NATO, jehož jsme od března roku 1999 členy. Pro NATO platí, že pokud je napaden jeden jeho člen, je to bráno jako napadení všech a ostatní mu poskytnou vojenskou pomoc.
Ukrajina nebyla dne 24.2.2022 členem NATO a dodnes jím není.
Vláda ČR neměla žádné závazky vůči kterékoli z válčících stran a mohla se rozhodnout jako každá vlastenecká vláda – tak, aby tím co nejvíce prospěla svému lidu. To znamená, že mohla zůstat neutrální, nebo se přiklonit na stranu, která bude skýtat největší výhody pro blaho jejího lidu. Namísto rozhodnutí racionálního však zvolila rozhodnutí ideologické – otevřeně a vojensky podpořit Ukrajinu. Z čehož českému lidu nejen, že neplynou vůbec žádné výhody, ale naopak – veškeré nevýhody! Začalo to ožebračováním českého lidu posíláním zbraní na Ukrajinu, které nezaplatí česká ideologicko-aktivistická vláda, ale český lid. A jako následek - tohoto zcela zjevně ideologického postoje – Rusko, největší dodavatel ropy a plynu v Evropě, zařadilo ČR na seznam nepřátelských zemí; čímž vláda ČR maximalizovala riziko toho, že Rusko do ČR nebude ochotné poslat ani litr ropy a ani kubík plynu. Tím, svou svévolí, vystavila občana ČR podstatnému zvýšení jeho životních nákladů – a to pouze kvůli své ideologicky podbarvené slabomyslně aktivistické politice vysílání signálů. Dnes lze, s dokumentovatelnou jistotou, tvrdit, že entita, která se nazývá vláda ČR, nejen, že nepracuje ve prospěch svého lidu, ale naopak v jeho přímý neprospěch ve spolčení s cizí mocností – což je definicí vlastizrady. Důkazy?
Díky ideologickému a aktivistickému chování vlády ČR zdražily vstupy výrobců a běžný občan zaplatí za Ukrajinu více než někteří Ukrajinci. Navíc, vláda není ochotna ukončit zvrhlý likvidační postup prodeje veškeré elektřiny, vyrobené v ČR, na burzu v Lipsku, aby tuto svou vlastní elektřinu ČR následně odkoupila za 20ti až 40ti násobek původní ceny a český občan to nakonec celé zaplatil. To vše, aby nenaštvala Němce, protože jejich dobrodružnou nezodpovědnost v otázce energetické politiky je, podle soudruha Fialy a Skopečka, z diplomatických důvodů povinen zaplatit český občan. Stejně jako náklady jeho čtvrté říše, která se vznešeně nazývá Evropská Unie. A už vůbec nezmiňujeme podporu objektivně zdokumentované a všemi důkazy doložené nacistické vlády jedné ze stran vojenského konfliktu třetích stran, což je v přímém rozporu s ustanoveními Charty OSN.
Této vládě u žádného budoucího soudního tribunálu neprojde, že se snažila jednat v zájmu svého lidu. Její jednání proti lidu je zcela flagrantní. Toliko ke zhovadilosti vlády ČR a její míře spolupráce s cizí mocností.
Samson1
Samson1
22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE!... - TV Světlo Aliance pětka | By TV Světlo Aliance pětka | 22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE! Zatím... Už 17.den vysíláme ZDE! Bylo Vás tu opět v poledne přes 2.000 LIVE!!! Pokud by nám tento kanál cenzoři kvůli...
TV Světlo Aliance pětka
Názorový článek očkovaného australského spisovatele:
"Neočkovaní jsou hrdiny posledních dvou let, protože nám všem umožnili mít …More
22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE!... - TV Světlo Aliance pětka | By TV Světlo Aliance pětka | 22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE! Zatím... Už 17.den vysíláme ZDE! Bylo Vás tu opět v poledne přes 2.000 LIVE!!! Pokud by nám tento kanál cenzoři kvůli...

TV Světlo Aliance pětka

Názorový článek očkovaného australského spisovatele:

"Neočkovaní jsou hrdiny posledních dvou let, protože nám všem umožnili mít kontrolní skupinu ve velkém experimentu a odhalit nedostatky vakcín Covid.

Neočkovaní nesou mnoho jizev a zranění z bojů, protože jsou to stateční lidé, které jsme se snažili psychicky zlomit, ale nikdo nechce mluvit o tom, co jsme jim způsobili a co je donutila "věda" odhalit.
Věděli jsme, že slábnoucí imunita plně očkovaných má stejný rizikový profil jako menšina neočkovaných,
Přesto jsme neočkované označili za zvlášť pronásledované.
Konkrétně jsme řekli, že "neudělali správnou věc pro společné dobro", když se vzdali svého těla a lékařské autonomie ve prospěch státu.

Mnoho takzvaných zdravotních odborníků a politických představitelů v Austrálii přiznalo, že cílem bylo téměř znemožnit život neočkovaným.
Tento boj byl mnohonásobně znásoben kolektivním davem a vedl se na pracovišti, mezi přáteli i na rodinných setkáních.

Dnes je tvrdou pravdou, že nic z toho nebylo oprávněné, protože jsme rychle sklouzli od spravedlnosti k absolutní krutosti.

Můžeme obviňovat naše vůdce a odborníky na zdraví, ale každý jednotlivec ve společnosti musí nést odpovědnost za to, že se chytil do dobře položené pasti.

Udělali jsme to s plným vědomím, že zásadový odpor je k nezaplacení, pokud jde o to, co se dostává do našich těl, a nechali jsme se oklamat, že další neúčinné očkování je vinou neočkovaných, a nikoli vinou toxické politiky neúčinných vakcín a smrtelně nebezpečného očkování.

Našli jsme potěšení v obětním beránkovi, protože po měsících uzavírek organizovaných politiky posedlými mocí bylo dobré mít někoho, koho obvinit a upálit na hranici.

Mysleli jsme si, že máme na své straně logiku, lásku a pravdu, takže bylo snadné přát smrt neočkovaným, což je ironie, protože většina lidí, kteří umírají, jsou očkovaní, což se pohodlně a tiše zamlčuje.

Ti z nás, kteří si z neočkovaných dělali legraci, to dělali proto, že se styděli za jejich odvahu a zásady a nevěřili, že to neočkovaní zvládnou bez úhony, a z odmítajících jsme si dělali boxovací pytle.

Stovky herců ve významných rolích se musí zodpovídat za to, že na veřejnosti očerňují neočkované a na sociálních sítích podněcují a povzbuzují rozzuřený dav.

Lůza, maskovaní nacisté a očkovatelé se znemožnili tím, že "vsadili farmu" proti neočkovaným, protože mandáty měly jen takovou moc, jakou jsme jim dali.

Nebylo to dodržování předpisů, které ukončilo nadvládu velkých farmaceutických firem, Billa Gatese a jeho mnoha organizací a Světového ekonomického fóra.....
Bylo to DÍKY lidem, které jsme se snažili zostudit, zesměšnit, zesměšňovat a shazovat.

Všichni bychom se měli snažit cítit vnitřní vděčnost k neočkovaným, protože jsme jim naletěli a nenáviděli je, protože jejich vytrvalost a odvaha nám získala čas, abychom si uvědomili, že jsme se mýlili.

Doufejme tedy, že pokud bude někdy znovu zavedena povinnost očkování proti Covidu nebo jiným nemocem či virům, více z nás si uvědomí vznikající autoritářství, kterému nejde o naše blaho, ale spíše o moc a kontrolu.

Válka proti neočkovaným byla prohrána a my všichni bychom za to měli být velmi vděční
Samson1
TV Světlo Aliance pětka
Lulian Adrian:
Není čas na váhání...
Mnozí z vás, kteří jste se probudili ke zlu a neuvěřitelným zvěrstvům, která se na této planetě dějí v podstatě celou naši existenci, jsou těmi, kdo promění tuto planetu. Říká se tomu zlatý věk! Nevědomí, nezkušení a ti, kteří chtějí zůstat stagnující, nebudou mít na tuto transformaci žádný vliv. Není náhoda, že ti z vás …More
TV Světlo Aliance pětka

Lulian Adrian:

Není čas na váhání...

Mnozí z vás, kteří jste se probudili ke zlu a neuvěřitelným zvěrstvům, která se na této planetě dějí v podstatě celou naši existenci, jsou těmi, kdo promění tuto planetu. Říká se tomu zlatý věk! Nevědomí, nezkušení a ti, kteří chtějí zůstat stagnující, nebudou mít na tuto transformaci žádný vliv. Není náhoda, že ti z vás, kteří se probudili k těmto informacím prostřednictvím vylepšení DNA a aktivace, jsou zde, aby navigovali ostatní těmito konečnými časy přechodu do tohoto Zlatého věku. Mnoho z těchto sprch se inkarnovalo na tuto planetu z tohoto konkrétního důvodu v tomto konkrétním období naší historie. To znamená, že jste se dostali ze své dlouhé duchovní, duševní hibernace. Uvědomili jste si, že jste zde, abyste pomohli masivnímu procesu, který se právě odehrává na naší planetě. Znamená to, že vaše buněčná paměť byla načasována, naprogramována a spuštěna tak, aby se v určitých časech v této kritické době naší historie spustila. Věřím, že tohle se mi stalo. (Incident v obchodě s potravinami.) Prolamujeme tato omezení, která zastavila náš pokrok na tisíce let. Probuzení duše vyžaduje rozšíření našich stávajících přesvědčení mimo náš naprogramovaný systém přesvědčení. Vím, že zním jako zlomená deska, ale musíte se odnaučit všechno, co vás naučili, aby byla pravda. Tak o tom přemýšlej... Máme dvě biologická vlákna, což jsou dvě vlákna na vnější straně spirálovitě nahoru, interdimenzionální vlákna jsou ta, která přemosťují tato dvě biologická vlákna, a jak můžete vidět na fotografii, byly přestřiženy. Takže to znamená, že tyto interdimenzionální řetězce nemohly mluvit s našimi biologickými řetězci, to je to, co se nám stalo. Byli jsme odříznuti od všech našich interdimenzionálních schopností pomocí manipulace s DNA, spojování a krájení, jak tomu říkám. V zásadě tedy existují dvě biologická vlákna s 10 mezidimenzionálními aspekty. Tak se dostáváme k 12 vláknům. Vždy slyšíme o návratu „Krista“, což ve skutečnosti znamená ty, které budou ztělesňovat tento nový genetický kód. Což znamená, že se posunete za hranice lidské formy. Když se posunete za hranice omezení, posunete se také za hranice strachu. To znamená, že se naše civilizace nakonec přesune do bezpodmínečné lásky a jaká to bude úplně jiná existence. Jsme také v procesu sjednocování levé a pravé mozkové hemisféry, což byl způsob, jakým jsme byli navrženi v době našeho stvoření! Získáme přístup ke kreativitě a schopnostem těch vyšších dimenzí. To znamená, veškerá moudrost a vesmírné informace, které jsou v nás uloženy. V podstatě se znovu propojujeme s informacemi, které v nás dřímají po tisíce let. Tato realita je místo, kde jsou všechny naše psychické schopnosti, telepatie, léčitelské schopnosti, cestování časem, to je místo, kde jsou uchovávány všechny vaše Akášické záznamy a mnohem, mnohem více! Tento temný nepřítel se snaží vymazat původní plán lidské DNA, ke kterému se drápeme zpátky. Tyto vyšší frekvence nás přivádějí zpět k našemu původnímu plánu jako v době našeho stvoření. Tito temní vládci se snaží potlačit proces Vzestupu lidské bytosti. Dostáváme se k 11. hodině velkých změn. Jsme tu, abychom probudili spící spánek polovičních životů v naději na záchranu této planety. Ale pamatujte, že ti, kteří zůstávají v popírání, stagnují, tam chtějí zůstat. Opět budou mít nevliv na tuto transformaci vůbec. Čas váhání je u konce. My jsme ti, kteří sem přišli zachránit tuto planetu. Jsme svědky a účastníme se největšího poslání ze všech. Oči Vesmíru jsou na nás. Jsme velmi bedlivě sledováni, zda uspějeme nebo neuspějeme. Nepochybuji o tom, že určitě uspějeme. Jiná možnost není. To znamená, že toto bombardování vyššími vibracemi je neuvěřitelně silné a nelze ho zastavit. Ale jako jednotlivci máme na výběr, zda se přizpůsobíte této změně frekvence, nebo zůstanete stagnovat. Proto došlo k rozdělení dvou světů.
Samson1
22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE!... - TV Světlo Aliance pětka | By TV Světlo Aliance pětka | 22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE! Zatím... Už 17.den vysíláme ZDE! Bylo Vás tu opět v poledne přes 2.000 LIVE!!! Pokud by nám tento kanál cenzoři kvůli...
TV Světlo Aliance pětka
Lulian Adrian:
Není čas na váhání...
Mnozí z vás, kteří jste se probudili ke zlu a neuvěřitelným zvěrstvům, která se na této …More
22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE!... - TV Světlo Aliance pětka | By TV Světlo Aliance pětka | 22/6 POLEDNÍK: Čislo 5 ŽIJE! Zatím... Už 17.den vysíláme ZDE! Bylo Vás tu opět v poledne přes 2.000 LIVE!!! Pokud by nám tento kanál cenzoři kvůli...

TV Světlo Aliance pětka

Lulian Adrian:

Není čas na váhání...

Mnozí z vás, kteří jste se probudili ke zlu a neuvěřitelným zvěrstvům, která se na této planetě dějí v podstatě celou naši existenci, jsou těmi, kdo promění tuto planetu. Říká se tomu zlatý věk! Nevědomí, nezkušení a ti, kteří chtějí zůstat stagnující, nebudou mít na tuto transformaci žádný vliv. Není náhoda, že ti z vás, kteří se probudili k těmto informacím prostřednictvím vylepšení DNA a aktivace, jsou zde, aby navigovali ostatní těmito konečnými časy přechodu do tohoto Zlatého věku. Mnoho z těchto sprch se inkarnovalo na tuto planetu z tohoto konkrétního důvodu v tomto konkrétním období naší historie. To znamená, že jste se dostali ze své dlouhé duchovní, duševní hibernace. Uvědomili jste si, že jste zde, abyste pomohli masivnímu procesu, který se právě odehrává na naší planetě. Znamená to, že vaše buněčná paměť byla načasována, naprogramována a spuštěna tak, aby se v určitých časech v této kritické době naší historie spustila. Věřím, že tohle se mi stalo. (Incident v obchodě s potravinami.) Prolamujeme tato omezení, která zastavila náš pokrok na tisíce let. Probuzení duše vyžaduje rozšíření našich stávajících přesvědčení mimo náš naprogramovaný systém přesvědčení. Vím, že zním jako zlomená deska, ale musíte se odnaučit všechno, co vás naučili, aby byla pravda. Tak o tom přemýšlej... Máme dvě biologická vlákna, což jsou dvě vlákna na vnější straně spirálovitě nahoru, interdimenzionální vlákna jsou ta, která přemosťují tato dvě biologická vlákna, a jak můžete vidět na fotografii, byly přestřiženy. Takže to znamená, že tyto interdimenzionální řetězce nemohly mluvit s našimi biologickými řetězci, to je to, co se nám stalo. Byli jsme odříznuti od všech našich interdimenzionálních schopností pomocí manipulace s DNA, spojování a krájení, jak tomu říkám. V zásadě tedy existují dvě biologická vlákna s 10 mezidimenzionálními aspekty. Tak se dostáváme k 12 vláknům. Vždy slyšíme o návratu „Krista“, což ve skutečnosti znamená ty, které budou ztělesňovat tento nový genetický kód. Což znamená, že se posunete za hranice lidské formy. Když se posunete za hranice omezení, posunete se také za hranice strachu. To znamená, že se naše civilizace nakonec přesune do bezpodmínečné lásky a jaká to bude úplně jiná existence. Jsme také v procesu sjednocování levé a pravé mozkové hemisféry, což byl způsob, jakým jsme byli navrženi v době našeho stvoření! Získáme přístup ke kreativitě a schopnostem těch vyšších dimenzí. To znamená, veškerá moudrost a vesmírné informace, které jsou v nás uloženy. V podstatě se znovu propojujeme s informacemi, které v nás dřímají po tisíce let. Tato realita je místo, kde jsou všechny naše psychické schopnosti, telepatie, léčitelské schopnosti, cestování časem, to je místo, kde jsou uchovávány všechny vaše Akášické záznamy a mnohem, mnohem více! Tento temný nepřítel se snaží vymazat původní plán lidské DNA, ke kterému se drápeme zpátky. Tyto vyšší frekvence nás přivádějí zpět k našemu původnímu plánu jako v době našeho stvoření. Tito temní vládci se snaží potlačit proces Vzestupu lidské bytosti. Dostáváme se k 11. hodině velkých změn. Jsme tu, abychom probudili spící spánek polovičních životů v naději na záchranu této planety. Ale pamatujte, že ti, kteří zůstávají v popírání, stagnují, tam chtějí zůstat. Opět budou mít nevliv na tuto transformaci vůbec. Čas váhání je u konce. My jsme ti, kteří sem přišli zachránit tuto planetu. Jsme svědky a účastníme se největšího poslání ze všech. Oči Vesmíru jsou na nás. Jsme velmi bedlivě sledováni, zda uspějeme nebo neuspějeme. Nepochybuji o tom, že určitě uspějeme. Jiná možnost není. To znamená, že toto bombardování vyššími vibracemi je neuvěřitelně silné a nelze ho zastavit. Ale jako jednotlivci máme na výběr, zda se přizpůsobíte této změně frekvence, nebo zůstanete stagnovat. Proto došlo k rozdělení dvou světů.

TV Světlo Aliance pětka

Názorový článek očkovaného australského spisovatele:

"Neočkovaní jsou hrdiny posledních dvou let, protože nám všem umožnili mít kontrolní skupinu ve velkém experimentu a odhalit nedostatky vakcín Covid.

Neočkovaní nesou mnoho jizev a zranění z bojů, protože jsou to stateční lidé, které jsme se snažili psychicky zlomit, ale nikdo nechce mluvit o tom, co jsme jim způsobili a co je donutila "věda" odhalit.
Věděli jsme, že slábnoucí imunita plně očkovaných má stejný rizikový profil jako menšina neočkovaných,
Přesto jsme neočkované označili za zvlášť pronásledované.
Konkrétně jsme řekli, že "neudělali správnou věc pro společné dobro", když se vzdali svého těla a lékařské autonomie ve prospěch státu.

Mnoho takzvaných zdravotních odborníků a politických představitelů v Austrálii přiznalo, že cílem bylo téměř znemožnit život neočkovaným.
Tento boj byl mnohonásobně znásoben kolektivním davem a vedl se na pracovišti, mezi přáteli i na rodinných setkáních.

Dnes je tvrdou pravdou, že nic z toho nebylo oprávněné, protože jsme rychle sklouzli od spravedlnosti k absolutní krutosti.

Můžeme obviňovat naše vůdce a odborníky na zdraví, ale každý jednotlivec ve společnosti musí nést odpovědnost za to, že se chytil do dobře položené pasti.

Udělali jsme to s plným vědomím, že zásadový odpor je k nezaplacení, pokud jde o to, co se dostává do našich těl, a nechali jsme se oklamat, že další neúčinné očkování je vinou neočkovaných, a nikoli vinou toxické politiky neúčinných vakcín a smrtelně nebezpečného očkování.

Našli jsme potěšení v obětním beránkovi, protože po měsících uzavírek organizovaných politiky posedlými mocí bylo dobré mít někoho, koho obvinit a upálit na hranici.

Mysleli jsme si, že máme na své straně logiku, lásku a pravdu, takže bylo snadné přát smrt neočkovaným, což je ironie, protože většina lidí, kteří umírají, jsou očkovaní, což se pohodlně a tiše zamlčuje.

Ti z nás, kteří si z neočkovaných dělali legraci, to dělali proto, že se styděli za jejich odvahu a zásady a nevěřili, že to neočkovaní zvládnou bez úhony, a z odmítajících jsme si dělali boxovací pytle.

Stovky herců ve významných rolích se musí zodpovídat za to, že na veřejnosti očerňují neočkované a na sociálních sítích podněcují a povzbuzují rozzuřený dav.

Lůza, maskovaní nacisté a očkovatelé se znemožnili tím, že "vsadili farmu" proti neočkovaným, protože mandáty měly jen takovou moc, jakou jsme jim dali.

Nebylo to dodržování předpisů, které ukončilo nadvládu velkých farmaceutických firem, Billa Gatese a jeho mnoha organizací a Světového ekonomického fóra.....
Bylo to DÍKY lidem, které jsme se snažili zostudit, zesměšnit, zesměšňovat a shazovat.

Všichni bychom se měli snažit cítit vnitřní vděčnost k neočkovaným, protože jsme jim naletěli a nenáviděli je, protože jejich vytrvalost a odvaha nám získala čas, abychom si uvědomili, že jsme se mýlili.

Doufejme tedy, že pokud bude někdy znovu zavedena povinnost očkování proti Covidu nebo jiným nemocem či virům, více z nás si uvědomí vznikající autoritářství, kterému nejde o naše blaho, ale spíše o moc a kontrolu.

Válka proti neočkovaným byla prohrána a my všichni bychom za to měli být velmi vděčn
2 more comments from Samson1