Clicks20
Victory

Výzva biskupu Kasabuckému do 1. 12. 2020

Vážený biskupe Kasabucki,

Byzantský katolický patriarchát, jako hlas volajícího na poušti, který chrání depositum fidei, Vás vyzývá, abyste před běloruským národem vyznal pravověrné učení církve. Je vážný důvod ho od Vás veřejně požadovat, protože Vaše činnost nasvědčuje tomu, že zrazujete Krista jako Jidáš. Citujeme z Vašeho posledního provolání k Bělorusům.

Citace: „Moji milí přátelé! My všichni dobře víme a vidíme, co se děje v našem milovaném Bělorusku.“

Odpověď: Vážený biskupe Kasabucký, upřímní Bělorusi, kterým leží na srdci dobro svého národa, mohou povědět: My všichni dobře víme a vidíme, že Bělorusko je vystaveno teroru hlubinného státu (deep state). Podobně je tento teror uplatňován tyto dny v USA. Jsou důkazy, že hlubinný stát falšoval volby. Odvážný prezident USA, podobně jako i váš prezident Lukašenko, se proti tomuto systému lži a smrti postavil. V USA byl odmaskován gigantický podvod a manipulace při volbách. V Bělorusku volby falšovány nebyly, proto hlubinný stát skrze Vás a arcib. Kondrusiewicze vyvolal Majdan s cílem svržení prezidenta. Byla použita technologie barevných revolucí. To také všichni víme, vážený biskupe Kasabucki. Příkladem je Venezuela, Ukrajina, Libye, Jugoslávie..., to vše my víme a vidíme. Také víme, že součástí barevných revolucí je sakrální oběť, která má za cíl vyvolat národní emoce a nenávist, a obvinit vládu ze zločinnosti. Pak ji ale vystřídá skutečná diktatura. Na Ukrajině byla sakrální obětí tzv. nebeská setnina. Na Slovensku kvůli svržení premiéra spáchali vraždu novináře Kuciaka a jeho snoubenky. Je to stále stejný scénář, to všichni dobře víme a vidíme, pane biskupe Kasabucki.

Vy také dobře víte, že v Bělorusku jde o plánované svržení zákonné vlády, a také dobře víte, že v tomto programu hraje velkou roli současná apostatická katolická hierarchie. To vidíme na Ukrajině, na Slovensku a jinde. V kritickém momentu tito zrádní hierarchové vystoupí, zneužijí církevní autoritu a zmanipulují veřejnost k puči. O to se pokusili i zrádní hierarchové v USA při současných volbách. V tomto je jim velkým vzorem neplatný papež František Bergoglio. Ten na sebe za mnohé hereze stáhl několikanásobnou anathemu – prokletí, které nyní přenáší na církev i národy.

Vážený biskupe Kasabucki, rozpalováním emocí a úsilím o násilný převrat se snažíte zavést v Bělorusku režim, který bude krást děti z jakékoliv rodiny, vnucovat už dětem změnu sexuality a následné operace změny pohlaví, čímž se z nich stanou morální i fyzické trosky. Prosazujete převratem i legalizaci homosexuálních svazků s právem adoptovat děti, dále masovou eutanázii, likvidaci spasitelné víry a křesťanství a také plánovanou redukci lidstva o 6 miliard.

Skrytá vláda (deep state) neslouží Kristu, ale antikristu a satanu. Její součástí je i neplatný papež Bergoglio, který prosazuje plán globalizační genocidy – morální, duchovní i fyzické – spojený s čipizovanou „vakcinací pro všechny“.

Citace: „Násilí, násilnosti, mučení, ponižování lidské důstojnosti, agrese státních bezpečnostních orgánů vůči civilním občanům naší země.“

Odpověď: Po tom, co na Slovensku došlo k Majdanu a svržení premiéra a jeho vlády, bylo postupně nastoleno skutečné násilí. Páchá ho už současný premiér. Toto Vy chcete v Bělorusku svržením prezidenta. Kdo se v určeném víkendu nenechal otestovat, byl vystaven systematickým represím – lidé byli vyhazováni z bytů, ze zaměstnání, nebylo jim dovoleno vstoupit do obchodů, k lékaři... Tuto diktaturu, která už drží v drápech celou Evropu a ze které se chce dostat USA, Vy prosazujete v Bělorusku. V technologiích převratu mají strategický úkol právě církevní zrádci Vašeho typu, pane Kasabucki. Příkladem je jak Slovensko, tak Ukrajina. Na Slovensku stáhl prokletí arcib. Zvolenský, v Bělorusku ho stahujete Vy, biskupe Kasabucki. Zvolenský ve shodě s Bergogliem zmanipuloval národ, aby přijal nebezpečné testování, které je prvním krokem k sérii vakcín, jejichž cílem je čipizace a genocida. Toto je prokletí, které stáhla zrádná církevní hierarchie. K ní, vážený pane Kasabucki, patříte i Vy. Ovocem prokletí je zatemnění rozumu a ztráta svědomí.

Vy píšete: „Rovněž nezapomínejte připojit k modlitbě i úmysl za obrácení těch, jejichž ruce jsou potřísněny lidskou krví...”

Odpověď: Podle této výzvy by se měli lidé nejprve modlit za Vás, jako iniciátora Majdanu v Bělorusku. Chcete i za cenu prolití krve v bratrovražedné válce prosadit satanizaci a genocidu národa. Uvědomujete si to, vážený občane Běloruska, Kasabucki?

Vy však cílevědomě a podvodně házíte vinu na vašeho prezidenta, který brání národ před krveprolitím, jaké následovalo na Ukrajině.

Vy byste se měl první obrátit od cesty, kterou táhnete věřící i národ do ohnivého jezera. Zneužíváte autoritu katolického biskupa a šlapete tak po Kristově učení pravdy, spravedlivosti a lásky k nesmrtelným duším. Vy cynicky vedete duše do pekla a ještě házíte vinu na druhé. Jste odstrašujícím příkladem pokryteckého klerikála.

Citace: „Kéž nám Bůh dá potřebné milosti, aby náš lid mohl důstojně projít touto zkouškou...“

Odpověď: Vy se obracíte ne na pravdivého Boha, ale na satana, a svoláváte ne milost, ale prokletí na celý národ a tvrdíte, že díky tomuto prokletím bude lid moci důstojně projít touto zkouškou.

Pokud tvrdíte, že Vy jste pravověrný katolík a biskup, před Bohem i církví Vám klademe dvě otázky. Máte možnost obhájit se a vyznat Kristovo učení i před běloruským národem. Všichni vědí, že neplatný papež Bergoglio se dopustil veřejného odpadlictví, obzvlášť během posledního roku. Z Vaší činnosti vyplývá, že s heretikem sdílíte jednotu v herezi. Tím na Vás už spočívá Boží anathema – vyloučení z církve a Boží prokletí dle Gal 1,8-9. Pokud tvrdíte, že jste neodpadl od pravověrného učení církve, pak musíte jednoznačně odpovědět na tyto dvě otázky:

1) Schvalujete zrušení prvního přikázání Desatera skrze intronizaci démona Pačamamy falešným papežem Bergogliem?

2) Schvalujete stejně jako pseudopapež Bergoglio registrované partnerství homosexuálů, které protiřečí Božím přikázáním a popírá morální principy Bible?

Katolíci i běloruská veřejnost musí vědět, kým ve skutečnosti jste. Buď máte pravou víru, anebo jste heretik, odpadlík. Proto Vás veřejně vyzýváme, abyste dal odpověď do 1. 12. 2020, a to na webu minského arcibiskupství anebo jiným veřejným způsobem.

Pokud budete mlčet, Vaše mlčení v dané situaci znamená, že schvalujete jak intronizaci démona Pačamamy, tak i homosexuální svazky, podobně jako Bergoglio.

Druhý den po termínu, to je 2. 12. 2020, pokud nezveřejníte odpověď na základní otázky, dáváte tím najevo, že jste přestal být skrytým a stal jste se veřejným heretikem. V tomto případě už katolíci mají povinnost se od Vás oddělit. Kdo tak neučiní a bude Vás poslouchat, stahuje na sebe prokletí, které spočívá na Vás.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

19. 11. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP

vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3