Clicks19
vi.news

Francis bổ nhiệm Jeffrey Sachs làm thành viên Học viện Giáo hoàng

Francis đã bổ nhiệm đồng minh của mình Jeffery Sachs vào ngày 25 tháng 10 làm thành viên thường trực của Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội.

Sachs là kiến trúc sư của Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, một nhà kinh tế học theo trường phái Keynes và là người bảo vệ nhiệt tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông là một diễn giả thường xuyên tại Vatican mặc dù là một người ủng hộ việc kiểm soát dân số (phá thai, tránh thai).

Ông đã làm việc với George Soros và Bill và Melinda Gates, những nhà từ thiện ủng hộ việc phá thai và tránh thai, đồng thời là người ủng hộ cựu ứng cử viên tổng thống và nhà xã hội chủ nghĩa Bernie Sanders.

#newsTdahrfqqfy