10:55
20.5.2022 USA arcibiskup Cordileone zakázal potratářce Nanci Pelosiové (političce) přistupovat k sv. eucharistii. (0:00:04) Konečne zvíťazil zdravý rozum. (0:00:06) Arcibiskup Cordileone zo San Franc…More
20.5.2022 USA arcibiskup Cordileone zakázal potratářce Nanci Pelosiové (političce) přistupovat k sv. eucharistii. (0:00:04) Konečne zvíťazil zdravý rozum.
(0:00:06) Arcibiskup Cordileone zo San Francisca vydal neskoro večer v piatok vyhlásenie,
(0:00:12) ktoré meškalo najmenej 40 rokov.
(0:00:15) Kráľovnej Nancy zakázal prijímať eucharistiu,
(0:00:18) kým sa nebude verejne kajať za svoju obranu a prácu pre Molocha.
(0:00:22) Prečo s tým až doteraz otáľal, si každý domyslí sám.
(0:00:26) Napriek tomu je to vítaný krok, ktorý mali urobiť už jeho predchodcovia.
(0:00:30) Vec sa má tak, že to má svoje dôsledky,
(0:00:34) veci, na ktoré sa skutočne musíme pozrieť,
(0:00:37) a preto sa zahrúžime do článku na National Catholic Register, ktorý sa tomu venuje,
(0:00:41) pretože sa snaží nie až tak hrať na obe strany,
(0:00:44) ale rozhodne k tomu zaujíma odlišný postoj,
(0:00:47) takže pustime sa do tohto článku, ktorý je dôležitý,
(0:00:50) a ďakujem, že ste sa rozhodli pozrieť si bonusové sobotňajšie video.
(0:00:56) Takže áno, včera večer, presne v piatok, sa objavila veľká správa,
(0:00:58) ktorá zapríčinila, že som toto bonusové sobotňajšie video
(0:01:00) pre vás točil v skorých ranných hodinách.
(0:01:03) Nepochybne je zvláštne, že arcibiskup Cordileone vydal svoj list v piatok,
(0:01:07) pretože správy, ktoré sa objavia v takom čase,
(0:01:11) zvyčajne nie sú určené na to, aby vzbudili pozornosť verejnosti.
(0:01:14) Je to deň, v ktorý svetské osobnosti vydávajú správy,
(0:01:15) ktorými nechcú vyvolať rozruch, pretože vedia,
(0:01:18) že väčšina ľudí im vtedy nevenuje pozornosť,
(0:01:20) čím nechcem povedať, že o to arcibiskupovi išlo, to určite nie,
(0:01:23) len si želám, aby to zverejnil vo štvrtok,
(0:01:25) ale bola to veľká správa, takže pustime sa do toho.
(0:01:30) Citujem z National Catholic Register:
(0:01:33) Arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca
(0:01:36) (kráľovnej Nancy) formálne zakázal chodiť na sväté prijímanie dovtedy,
(0:01:39) kým sa verejne nezriekne propagácie legitímnosti
(0:01:45) (Molochového rituálu), nevyspovedá sa a nedostane rozhrešenie
(0:01:48) z tohto ťažkého hriechu vo sviatosti pokánia.
(0:01:50) Jeho rozhodnutie bolo oznámené (kráľovnej Nancy)
(0:01:54) nielen prostredníctvom doporučeného listu,
(0:01:56) ktorá býva v jeho arcidiecéze, ale aj v samostatnej korešpondencii
(0:02:00) kňazom a laikom v San Franciscu.
(0:02:02) Tu je niekoľko podstatných výňatkov z rozhodnutia,
(0:02:04) a dôvodov, ktoré ho k nemu viedli.
(0:02:06) Na tomto mieste krátko pripomeniem,
(0:02:09) že toto sa už malo riešiť pred rokmi, pred desiatkami rokov.
(0:02:13) Tento krok dáva zmysel, ale je tu určitý postup,
(0:02:16) a teraz vás do tohto postupu zasvätím.
(0:02:18) Prečo existuje v tom postup?
(0:02:20) Pretože Cirkev je natoľko pohltená svetským myslením,
(0:02:23) že dokonca aj také bizarné veci ako je administratívny proces a spravodlivosť,
(0:02:26) boli do Cirkvi začlenené.
(0:02:28) Takže dokonca aj lepší biskupi, ako je napríklad dobrý arcibiskup zo San Francisca,
(0:02:31) aby som sa vyjadril jasnejšie, keď sa chcú vyjadriť k zlu,
(0:02:35) musia sa teraz riadiť základným postupom,
(0:02:38) čo je také zvláštne, pretože v minulosti by to vyriešili raz-dva
(0:02:44) bez toho, aby riešili nejakú byrokraciu.
(0:02:48) Tu je prvý výňatok: „V liste (kráľovnej Nancy),
(0:02:52) ale aj v jeho korešpondencii kňazom a veriacim laikom arcidiecézy,
(0:02:55) arcibiskup Cordileone dopodrobna opisuje svoj pastoračný prístup,
(0:03:00) ktorý nakoniec vyústil do dnes prijatého opatrenia.
(0:03:03) Konštatuje, že hoci mu v priebehu rokov prišlo veľa listov,
(0:03:07) ktoré ho vyzývali na nejakú formu verejného pokarhania
(0:03:10) molocha podporujúcich katolíckych politikov,
(0:03:12) ako je napríklad (kráľovná Nancy),
(0:03:13) vždy zastával názor, že „obrátenie je vždy lepšie ako vylúčenie,
(0:03:17) a skôr, ako sa takéto opatrenie prijme,
(0:03:19) musí mu predchádzať úprimné a svedomité úsilie o dialóg a presviedčanie.“
(0:03:23) Čo sa týka kráľovnej, tak toto úsilie bolo očividne vynaložené.
(0:03:27) Obaja už predtým hovorili o nesúlade medzi jej verejnou podporou
(0:03:30) molochovského rituálu a jej katolíckou vierou,
(0:03:32) k čomu sa arcibiskup Cordileone priznáva,
(0:03:35) a v liste za to ďakuje svojmu hovorcovi.
(0:03:39) Arcibiskup spomína, že sa od septembra 2021, keď oznámila,
(0:03:44) že bude presadzovať návrh zákona, ktorý má do federálneho zákona
(0:03:46) zakotviť extrémne opatrenia týkajúce sa molochovských rituálov,
(0:03:50) pokúšal s rezidentkou arcidiecézy hovoriť o jej verejnom obhajovaní
(0:03:53) prístupu k molochovským rituálom pri piatich rôznych príležitostiach,
(0:03:56) naposledy 4. mája. Ani raz nedostal žiadnu odpoveď.
(0:04:01) Arcibiskup Cordileone preto dospel k záveru,
(0:04:03) že „v tejto chvíli sa už nedá urobiť nič viac,
(0:04:07) čo by jej pomohlo pochopiť závažnosť zla,
(0:04:09) ktoré svojou obhajobou Molocha pácha,
(0:04:11) a škandál, ktorý tým vyvoláva.“
(0:04:13) Arcibiskup uvádza, že „nenachádza žiadne potešenie
(0:04:16) v plnení svojej pastoračnej povinnosti,“
(0:04:18) a dodáva, že sa riadil tromi pastoračnými motívmi,
(0:04:22) na ktoré sa odvolával pápež František v nedávnej revízii kánonického práva:
(0:04:25) odpovedať na požiadavky spravodlivosti,
(0:04:27) pohnúť previnilca k obráteniu, a napraveniu škandálu, ktorý spôsobil.“
(0:04:30) Myslím si, že väčšina ľudí si uvedomovala,
(0:04:34) že už pred rokmi prekročila túto hranicu.
(0:04:36) Cordileoneho predchodcovia sa s tým mali už dávno vysporiadať,
(0:04:40) ale rozhodli sa to neriešiť, a zatiaľ čo my vieme,
(0:04:42) že pokiaľ bude vo Washingtone, tak bude naďalej prijímať Eucharistiu od kardinála Gregoryho.
(0:04:46) Tento počin vyvolal šok dokonca v sekulárnych médiách,
(0:04:49) ktoré o tom informovali do tej miery,
(0:04:50) že mi o tom uprostred noci chodili od Googlu upozornenia typu push.
(0:04:54) Nežartujem, sekulárne mocnosti sveta chcú, aby ste o tom vedeli,
(0:04:57) alebo im ide skôr o to, aby sa o tom dozvedeli ich usilovní pešiaci
(0:05:00) ako je Jane Group, ktorá sľubuje pomstu náboženstvu.
(0:05:04) Ale tu je druhý bod od biskupa:
(0:05:06) „Je to v súlade s pápežom Františkom.
(0:05:09) Tí, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím arcibiskupa Cordileoneho,
(0:05:12) budú pravdepodobne hovoriť o tom,
(0:05:15) že sa odchyľuje od pastoračného príkladu,
(0:05:17) ktorý nedávno uviedol pápež František v súvislosti
(0:05:20) promolochovskými katolíckymi politikmi.
(0:05:22) Napríklad v najbližších dňoch pravdepodobne budeme počuť veľa o tom,
(0:05:25) ako Svätý Otec hovorí, že nikdy vedome neodoprel prijímanie
(0:05:28) promolochovskému politikovi, alebo ako zrejme povedal
(0:05:31) promolochovskej hlave Ameriky, že je „dobrý katolík“,
(0:05:34) a naďalej by mal chodiť na prijímanie.“
(0:05:38) Toľko National Catholic Register, ktorý hrá na obe strany tak,
(0:05:40) ako len môže na obe strany hrať, pretože očividne v tomto ona nemá pravdu.
(0:05:46) František spolupracoval s niektorými z najzavrhnutiahodnejších postáv na svete,
(0:05:49) ktorí obhajujú doslova všetko, čo kráľovná Nancy robí, a ešte viac,
(0:05:52) takže jeho pekné slová na túto tému sú úprimne prázdne,
(0:05:55) ale tretí bod: „Je to „náprava spôsobeného škandálu“.
(0:06:00) Jedným z pastoračných motívov uvádzaných v Pascite Gregem Dei,
(0:06:04) ktorým sa arcibiskup Cordileone riadil pri svojom rozhodnutí,
(0:06:07) je „náprava spôsobeného škandálu“.
(0:06:09) A vo svojich rôznych listoch dáva jasne najavo,
(0:06:12) že vážnym problémom veľmi verejnej propágacie molochovského rituálu
(0:06:16) zo strany kráľovnej Nancy nie je len to, že propaguje takúto zlú praktiku,
(0:06:19) ale aj to, že zasieva zmätok medzi veriacimi a širokou verejnosťou v tom,
(0:06:22) čo Cirkev o tejto otázke učí.
(0:06:24) Arcibiskupovi v skutočnosti veľmi prekáža nielen to,
(0:06:27) že sa z nej stala taká silná obhajkyňa molochovského rituálu,
(0:06:30) ale aj to, že sa opakovane odvolávala na svoju katolícku vieru,
(0:06:33) ktorou svoje konanie ospravedlňovala.
(0:06:35) Napríklad vo svojich komentároch pre The Hill zo 4. mája
(0:06:38) nielenže svoju podporu Molochovi zdôvodnila svojim statusom „zbožnej katolíčky“,
(0:06:43) ale tiež označila učenie pápeža Františka a Cirkvi proti Molochovi
(0:06:46) za „hrozný“ zásah do problému „osobnej povahy“.“
(0:06:51) To je dosť podstatný dôvod, prečo jeho predchodca,
(0:06:54) alebo Benedikt XVI., alebo Ján Pavol II. sa už mali pred rokmi postarať o vyriešenie tohto problému.
(0:06:58) Arcibiskup jej povedal, aby sa prestala na verejnosti nazývať dobrou katolíčkou.
(0:07:01) Pochybujem, že to dodrží, keď urobí nejaké verejné vyhlásenie.
(0:07:05) A vyjasnime si to, niektorí o tom hovoria v tom zmysle, že bola exkomunikovaná.
(0:07:09) Nebola exkomunikovaná.
(0:07:10) Myslím, že to, či sa to stane, je v tejto chvíli úplne na tom, ako sa zachová,
(0:07:16) pretože jej nasledujúce činy k tomu pravdepodobne povedú,
(0:07:21) ak sa bude správať tak, ako to každý od nej očakáva.
(0:07:23) Vo štvrtom bode spomína, že toto je duchovný boj.
(0:07:26) Arcibiskup vie, že spoločenská atmosféra v sekulárnom svete
(0:07:28) nie je práve priateľsky naklonená Cirkvi,
(0:07:30) čo katolíkom ešte viac sťažuje situáciu.
(0:07:33) Aj v tomto má pravdu: „Arcibiskup Cordileone tiež na svojich kňazov nalieha,
(0:07:38) aby podporovali zasvätenie arcidiecézy
(0:07:41) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
(0:07:42) ako aj ďalšie duchovné praktiky, ako je každodenná modlitba sv. ruženca,
(0:07:45) piatkový pôst a hodina týždenne strávená pri adorácii.
(0:07:48) „To, čomu čelíme v tomto konkrétnom historickom okamihu,
(0:07:51) je pre nás silným mementom toho, že kňazstvo nie je pre zbabelcov,“
(0:07:55) uzatvára svoj list kňazom.
(0:07:57) „Samozrejme, nikdy to tak nebolo, ale dlhý čas,
(0:07:59) až donedávna, sme žili v spoločnosti, ktorá nám umožňovala blúzniť o tom,
(0:08:03) že to tak je. Prestaňme sa už ďalej klamať.“
(0:08:06) Považujem to za ten najlepší bod, ktorý tam uvádza.
(0:08:09) Toto sú metódy, ktorými môžeme kultivovať pôdu,
(0:08:12) a umožniť zmenu kultúry: modlitba, pôst, čas strávený pred Najsvätejšou sviatosťou,
(0:08:17) a časté pristupovanie k sviatostiam sú naše základné metódy
(0:08:21) podporujúce akékoľvek budúce úsilie o evanjelizáciu kultúry,
(0:08:24) a prekonanie súčasnej búrky.
(0:08:25) Posledným bodom je, že nepoznáme širšie dôsledky,
(0:08:29) a bolo by pekné, keby to viedlo k domino efektu medzi biskupmi,
(0:08:32) pričom tí najhorší z biskupov vydávajú podobné vyhlásenia
(0:08:35) pre svojich padlých katolíkov ako v New Yorku a inde v Kalifornii,
(0:08:39) alebo dokonca medzi lepšími v Oregone,
(0:08:41) aj keď je to len pre tlak verejnosti.
(0:08:45) Úprimne, prečo arcibiskup Sample, ktorý patrí k tým lepším,
(0:08:48) nespravil to isté v Portlande?
(0:08:49) Ak ste z Portlandu, pošlite mu úctivo formulovaný e-mail,
(0:08:52) alebo mu úctivo zavolajte, a požiadajte ho,
(0:08:55) aby vykonal svoju pastoračnú povinnosť,
(0:08:57) a nasledoval príklad arcibiskupa Cordileoneho,
(0:08:59) že rovnako naloží s tamojšimi miestnymi molochovskými politikmi.
(0:09:01) Spomínam ho preto, lebo som žil v Portlande,
(0:09:03) a arcibiskupa Sampla si veľmi vážim.
(0:09:06) Ale takto v podobných záležitostiach dosiahnete domino efekt.
(0:09:10) Rozlúčim sa s vami s týmto príspevkom na Twitteri.
(0:09:13) Otec Dave Nix dal najavo svoju frustráciu nad radosťou niektorých katolíkov z vyhlásenia,
(0:09:16) ktoré bolo vydané.
(0:09:18) Situáciu opísal v tom zmysle, že moderní katolíci natoľko lačnia po katolíckej pravovernosti,
(0:09:23) že dokonca aj niečo natoľko triviálne,
(0:09:25) ako povedanie čosi tak samozrejmého ohľadom toho, že je to zlé,
(0:09:27) a podniknúť kroky, ktoré mali byť urobené už pred desiatkami rokov,
(0:09:30) vzbudzuje u katolíkov obdiv.
(0:09:32) Obviňuje nás to viac, než čokoľvek iné,
(0:09:34) a podľa mňa má v mnohom pravdu.
(0:09:36) Otec Dave Nix má reláciu na kanáli Padre Peregrino,
(0:09:40) kde sa väčšinou venuje tradičnej katechéze
(0:09:43) a diskusii o problémoch v Cirkvi,
(0:09:45) na ktoré si posväcuje katechetickým svetlom.
(0:09:47) Vypočujte si jeho šou, je dobrá, a myslím si, že má pravdu.
(0:09:50) Mali by sme sa tešiť z toho, že arcibiskup konečne konal,
(0:09:52) ale tiež si treba položiť základnú otázku,
(0:09:54) prečo sa tak nestalo už roky dozadu?
(0:09:57) Takže, čo si o tom myslíte? Radujete sa?
(0:10:00) Alebo si kladiete tie isté otázky, ktoré si kladieme my?
(0:10:03) Sme príliš drsní alebo odmietaví, keď nie sme nadšení?
(0:10:07) Alebo len príliš cynickí?
(0:10:08) Budú ho ostatní biskupi nasledovať a riadiť sa jeho príkladom?
(0:10:13) Nuž, možno to bude tento problém, ktorý spôsobí,
(0:10:15) že sa konečne naplní proroctvo Panny Márie z Akity o tom,
(0:10:17) kde biskupi budú oponovať biskupom, a kardináli kardinálom.
(0:10:20) Napíšte mi prosím do komentárov, čo si o tom myslíte,
(0:10:23) a ďakujem patrónom tohto kanála za podporu mojej práce,
(0:10:27) vďaka ktorým môžem okamžite tvoriť videá ako je toto,
(0:10:31) takže im za to ďakujem, a zdieľajte, lajkujte a odoberajte ak môžete,
(0:10:37) skutočne tým kanálu pomôžete.
(0:10:40) Youtube sa opäť nedávno pohral s algoritmom,
(0:10:42) aby to bolo tak, že sa o týchto videách dozvie niekto iný jedine vtedy,
(0:10:46) ak ich budete zdieľať ďalej. Fakt úžasné.
(0:10:49) Ako vždy, modlite sa za Cirkev.
(0:10:51) Som Anthony Stine. Ave Maria.
(0:10:53) Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka Arcibiskup Cordileone zakázal kráľovnej Molocha pristupovať k eucharistii
Dávám sem než smaže YouTube cenzura.