Clicks26

Missa Tridentina vs Missa Nova

www.youtube.com

LEX ORANDI - LEX CREDENDI

Vyjadruje súvis medzi tým, ako sa človek modlí, tak aj verí.
Čím úctivejšie sa človek modlí. tým viac rastie aj jeho viera.