Clicks1K
Victory

Přijmout testování? Byzantský katolický patriarchát (BKP) odpovídá: Ne!

Proč odmítnout testování?

1) Testování je prvním krokem k vakcinaci a čipizaci. Pokud zde řekneš „A“, zákonitě musíš povědět „B“ a pak „C“. Důsledkem je smrt časná i věčná.

2) Kdo prosazuje testování, vakcinaci i čipizaci? Je to „filantrop“ Gates, který veřejně pronesl: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“

Co dělat? Odmítnout testování! Je třeba rovněž oddělit se od zdroje prokletí (srov. Gal 1,8-9)! Konkrétně přestaň tvořit jednotu v liturgii s nepravým papežem Františkem. Uvrhl na sebe Boží prokletí za hereze a apostazi. Prokletí přechází na všechny, kteří s ním tvoří jednotu. Vypni proto televizor, rozhlas či internet, pokud při online mši bude zmiňováno jméno tohoto arcikacíře!

+ Eliáš

Patriarcha BKP

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

23. 10. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.