W jakim kierunku zmierza stow. STOPNOP i podobne inicjatywy?

Polaku, nim pomaszerujesz, zastanów się dokąd, w jakim celu i według jakiego scenariusza!

Jutro poznamy więcej szczegółów dokąd zmierza Marsz STOP NOP, choć co bardziej doświadczeni z nas wiedzą już – dokąd zmierza i do czego ma zmierzać.
Jeszcze jeden przemarsz, jeszcze raz pod adresem nieobecnego namiestnika Morawieckiego petycje i hasła, jeszcze raz petycje pod bliżej nieokreślone adresy elektroniczne zamiast pozwów do konkretnych sądów i trybunałów międzynarodowych, jeszcze raz mobilizowanie ludzi do wycieczek do Warszawy, jeszcze raz wytracanie energii pomimo szczytnych haseł, jeszcze raz zamiast sieciowej samoorganizacji i struktur regionalnych centralizm i wiecowanie, jeszcze raz dawanie okazji do ćwiczeń reżimowych sił porządkowych, jeszcze raz emocje zamiast uświadamiania, edukacji i spokojnie przemyślanej pracy w terenie, jeszcze raz widowisko zamiast politycznej działalności, jeszcze raz festiwal popularności liderów autentycznych i agenturalnych, jeszcze raz zamiast dążenia do radykalnej zmiany politycznej i budowy suwerennego państwa podejmowanie odcinkowych inicjatyw, jeszcze raz zamiast dobrej i uczciwej zinstytucjonalizowanej służby zdrowia otwieranie bram do uzdrawiaczy i proroków, jeszcze raz układanie się z systemem magdalenkowym zamiast jego całkowitego odrzucenia.
PZ
.
www.facebook.com/…/669028293680014

wiecej: wiernipolsce1.wordpress.com/…/w-ktorym-kierun…