Jan Zbigniew wojan
Robią z nas matołów, choć przecież są jeszcze ludzie normalni, choć mniejszość, którzy wiedzą o co chodzi i to boli obcych zarządców !