Strážce
Zastrašování, taktika lumpů. 🤨
Kallistratos
Ale on má Graubner pravdu, ať už se tváří jakkoli....
Barbarin
Ty nevíš, co je pravda, patologický lháři. Jen žvaníš. Oznamuješ, ujišťuješ, slibuješ na Glorii deset dlouhých let. Na to, abys udělal, co píšeš, nemáš sílu.
Kallistratos
pro Barbarin a jeho milý komentář:
Síly dost kamaráde, ale ne vždy na vše :)
Barbarin
Nejsem tvůj kamarád, synu zatracení.
Kallistratos
Děkuji za nezvyklé tituly, ale nech si je pro sebe kamaráde. A pak je hoď někam nenápadně do žumpy, aby tě nezatížily v onen den.
Barbarin
Nejsem tvůj kamarád, synu Satana.
Kallistratos
Je to těžké se polepšit Joske, viď?
-------------------------------------
Barbarin
před 2 hodinami
Nejsem tvůj kamarád, synu Satana.
Barbarin
Já opravdu nejsem tvůj kamarád a je mi jedno, že do toho motáš Josku. Když je pro tebe bariėra cesta, tak už od tebe můžeme čekat leccos, synu pekel.
Kallistratos
Zase ten titul kamaráde :) Snaž se mne pochopit že i bariéra bývá cestou a bývá překonána, zdolána a nebo zrušena... Pohyb vpřed nezadržitelně láme jakékoli bariéry.... To už ukázal sám Kristus Pán :) Ale já se s tebou nedohaduji, přeji ti krásný den a půjdu nejspíš na procházku a tobě to také doporučuji, pokud tě něco neomezuje. Krásný sváteční nedělní den! 🤗
Barbarin
Pochopit hlupáka, kterému je bariéra cestou nelze.
Barbarin
By!o by lépe, kdybys udělal, co jsi zde vyhlásil už 24.6.2013. Už by se tady na tvou hloupost zapomnělo.

Kallistratos
22. lis
Lidé mají tak mnoho společného..... Bariéry staví jen hlupák
Kallistratos
Už se opakuješ kamaráde. Zkus to vážně jinak. Máš tam tu bariéru :))
Barbarin
Nejsem tvůj kamarád, synu pokušitele.
Barbarin
Najdi si kamaráda mezi svými. Mezi námi je bariéra, na kterou nemáš, žvanile.
Segal
Kalisrátos rád na sebe strhává pozornost, protože je energetický úpír. 👿👹👺💀☠👻👽👾💩 😈
Kallistratos
Převlékni se zase do jiné registrace, už je to nuda kašpárku.
apredsasatoci
Daj aspoň 2 dohnalove herezy. Okrem Husa máš ešte niečo?
Blahovec01
Graubner nemá ani jeden argument, jeho tvrdenia sú postavené na vode. Ich metóda je útok. To, že vatikánska cirkev prijíma pohanské božstvá a vyhlasuje jednotu s nimi, tvrdí, že máme spoločného boha, tak tento katastrofálny blud a hriech proti Duchu svätému mu nevadí. Jediné vysvetlenie je, že Graubenerovi Boh odňal rozum práve pre jeho pýchu, ktorou viní iných.
Kallistratos
Graubner má rozumu více než pytel anonymů na Glorii :) A napsal to dobře.
apredsasatoci
Takže nemáš problém odpoveď na moju otázku, či?
Kallistratos
Apredsasatočí, nemohu odpovědět na otázku položenou tímto způsobem. Jen konstatuji, že v základu této formace je čertovo kopyto. Doporučuji si poslechnout: www.7den.cz/osobni-zkusenos… Od 3:45 minuty. Kateřinu jsme zažil v roce 1990 jak Pcích provázela maltské evangelizátory a překládala jim... Historicky lnula v počátcích za komančů k charismatické formaci P. Dohnala a řekněme si upřímně, že …More
Apredsasatočí, nemohu odpovědět na otázku položenou tímto způsobem. Jen konstatuji, že v základu této formace je čertovo kopyto. Doporučuji si poslechnout: www.7den.cz/osobni-zkusenos… Od 3:45 minuty. Kateřinu jsme zažil v roce 1990 jak Pcích provázela maltské evangelizátory a překládala jim... Historicky lnula v počátcích za komančů k charismatické formaci P. Dohnala a řekněme si upřímně, že třicet let je DLOUHÁ doba...... A nyní se podívejme co zůstalo za Kateřinou www.ikarmel.cz/autori/lachmanova-katerina a co za P. Dohnalem.... Nechci být neurvalý, ale je mi té formace a toho člověka tak nějak líto... cs.wikipedia.org/wiki/Eliáš_Antonín_Dohnal Ale každý strůjcem svého štěstí a každý má různou danost s kterou pracuje a různě obstojí v reakci na vnější vlivy.... Z mého úhlu pohledu P. Dohnal SELHAL a vede ten zbytek, který sugestivně ovlivňoval do slepé uličky nespokojených lokajů. A ovoce je vidět, jeho kvalita... podobně jako když jablka skladujete na zimu. Časem mohou od jadřince plesnivět, někdy od slupky.... Doby spolehlivě ukázala o co jde....

ANO, je samozřejmě potřeba zřetelně dávat najevo co člověk odmítá a nebo co přijímá, ale není možné tak činit jako P. Dohnal.... A jde-li o otce G., tak osobně jej neznám, pouze předaně a nechci mu křivdit, ale je to samozřejmě pantáta církevní, který má svůj dlouhodobý level na kterém koexistuje v postfeudálním pocitu odpovědnosti i moci. Bůh mu zajisté neodňal rozum, jak pýše výše Blahovec01, naopak je velmi chytrý a diplomaticky zběhlý. S jeho textem nemám problém a co napsal je v pořádku. 100% v pořádku. A když si dohnalovci dokonce zvolili papeže, tak si zatloukli zase další hřebíček do rakve.... Ale to už ani nepřekvapuje. Časem budou považováni za stále větší pomatence. Tím nechci nikoho urážet, ale ve vší úctě, slyšeli jste větší bláznivinu, než že si kdosi na Moravě zvolil papeže a tento o tom ani nevěděl a úřad nepřijal :))) Raději nekomentovat..... Hezký den přeji! 🤗

------------------------------------------------------

Pokud se nějaké společenství odtrhne od církve nebo se prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým, zdůrazňuje arcibiskup Jan Graubner ve svém listu, který se má číst v neděli 17. listopadu 2019 ve všech kostelích. Na několik takových nových církví působících v naší diecézi pak zároveň upozorňuje.
Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne nebo se prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.
Například: zakladatel komunity Královny míru v Medžugorje františkán Tomislav Vlašić, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem Církev Ježíše Krista celého vesmíru. „Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem, a to vede k pýše,“ vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.
Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z olomoucké arcidiecéze, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na svých webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.
Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto u nás zatím biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně „postaru“ a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve, a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.

Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví, a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.

arcibiskup Jan

www.ado.cz/…/arcibiskup-grau…
KristianKeller
"Biskup" Elias Dohnal je notorický heretik.
sedevacentista.blog.pravda.sk/…/biskup-elias-do…More
"Biskup" Elias Dohnal je notorický heretik.
sedevacentista.blog.pravda.sk/…/biskup-elias-do…
apredsasatoci
NIEŽE SAMI NEVCHADZAJU, ESTE AJ INYM BRANIA! 🙏
světluška
😲 "Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován..." - A jak je to s protestanty? S nimi se bratříčkovat můžeme?
Kallistratos
Lidé mají tak mnoho společného..... Bariéry staví jen hlupák. Co jsou to ctnosti a nectnosti je obecné známé. Schizmatické společenství vykazuje typické rysy obecně nevzdělaných a leckdy i lidsky omezených človíčků, kteří mají možná jen primární touhu - ovládat. Nic jiného. Obratně zakuklenou do náboženské a polit. hantýrky a potřebují jen vrchního berana.... To je celé. Ohledně účastných žen - …More
Lidé mají tak mnoho společného..... Bariéry staví jen hlupák. Co jsou to ctnosti a nectnosti je obecné známé. Schizmatické společenství vykazuje typické rysy obecně nevzdělaných a leckdy i lidsky omezených človíčků, kteří mají možná jen primární touhu - ovládat. Nic jiného. Obratně zakuklenou do náboženské a polit. hantýrky a potřebují jen vrchního berana.... To je celé. Ohledně účastných žen - emoce - zneužité... Podobně jako je zneužil Hitler, Stalin, naivní komunismus aj. Stačí se podívat na ženu Stalina a nebo jednu z žen velkého Maa... Doporučuji....
Zedad
Kalli, opět tvoje dumka?
Kallistratos
Graubner,ačkoli je to trochu sebejistý a pragmaticky pantáta to napsal velmi přesné. Děkuji za jeho slova.
Strážce
Kali, co to zase smolíš, bariéry? První bariéru postavil Bůh. Ty vůbec nemyslíš! 🤦
Kallistratos
Tak to mne rozesmálo 😀
---------------------------------
Strážce
před 4 hodinami
Kali, co to zase smolíš, bariéry? První bariéru postavil Bůh. Ty vůbec nemyslíš! 🤦
Barbarin
Rozesmálo? Není možné přehlédnout, že jsi zdrojem ironie, posměváčkovství, sarkasmu a zloby!
Kallistratos
Ano, rozesmálo od srdce, co napsal "Strážce". Bůh nestaví bariéry... to lidé a stále zas a znovu...
Barbarin
Hlupáci se smějí, když něčemu nerozumí. Je to obranný mechanismus jejich postižené mysli. Pravdu má Strážce, ne ty.
Kallistratos
Já tomu rozumím milý Barbarine. Pochopitelně že má pravdu Strážce, to přece musíš vědět nejlépe. 🧐
Barbarin
Notorický lhář, jako jsi ty, pravdu nemůže mít, služebníku Satana.
Kallistratos
Ten názor Ti neberu lumpe, i když je zcela zmatený :) Dokážeš odpovědět na malý kvíz, proč asi víš, že @Strážce má pravdu? Zkus to vymyslet, času jsi měl dost....
Barbarin
Máš méně šedé hmoty mozku. Všiml jsem si již před léty, že neznáš vỷznam slov. První bariéru skutečně postavil Bůh, jak píše Strážce. A vzápětí postavil druhou a další a další. Mezi námi je také bariéra, postavená Bohem.
Kallistratos
Výborně, konečně jsi se rozhodl osvětlit aspoň něco, byť odpovědět na otázku, proč zde máš souběhy dalších registrací neumíš. Tam možná odpověď ještě formuješ. Jinak ano, šedé hmoty mozku mám skutečně méně, všiml jsem si toho, když jsem se ráno převažoval. Zase ubylo. 😀

A jde-li o bariéry, tak musíš specifikovat o jaké jde, protože mnoho bariér už v naprostém prvopočátku způsobil člověk svou …More
Výborně, konečně jsi se rozhodl osvětlit aspoň něco, byť odpovědět na otázku, proč zde máš souběhy dalších registrací neumíš. Tam možná odpověď ještě formuješ. Jinak ano, šedé hmoty mozku mám skutečně méně, všiml jsem si toho, když jsem se ráno převažoval. Zase ubylo. 😀

A jde-li o bariéry, tak musíš specifikovat o jaké jde, protože mnoho bariér už v naprostém prvopočátku způsobil člověk svou neposlušností, příklonem ke hříchu, špatnosti, vzdoru a vzpouře vůči Tvůrci.... Proto jsem toho názoru, že mnoho bariér staví člověk sám, hovoříme-li o rozměru víry a morálky.... Pokud jde o fyzické bytí, tak bariéry, zvláště ty semipermeabilní jsou nezbytným základem života a výměny účinných látek. Bez nich by život byl nemožný. Ale opět zdůrazňuji SEMIPERMEABILNÍ a to znamená dílčí prostupnost, pohyb, komunikace, výměna..... ŽIVOT.

Omlouvám se, že implantuji své věci, ale jakožto biochemik, fyzikální chemik a trochu i humanitně "ovíněný" musím proložit více oblastí a v kontextu tohoto vnímat krásu bytí a ušlechtilost a jedinečnost toho, čemu se říká - život. Zdaleka to nechci omezovat jen na čistokrevný moralin ani oddělený výzkum přírodních věd, ale protnout to a vnímat to uchvacující bytí kosmu, života, všeho živého co je kolem nás.... Můj pětiletý synek mi při jízdě autem najednou řekl něco o přírodě a skutečně ty zákonitosti nejsou jen krása slunce co zapadá a kochající se oko nad listem stromu a slzou rosy zachycené v jeho záhybu... Příroda je i zničující vulkán, bolest přeživších, hluboký oceán a potravinový řetězec a dlouhá a nekonečná struna času..... A v tomto se pachtí malý a doslova ztracený človíček, řítí se neprostupným kosmem na miniaturní planetce podobné makovému zrníčku ztracené v hlubinách zmítajících se oceánů času.... a prostoru....

Věřím tomu, že Vesmír je úžasný a věřím tomu, že KRISTUS je Pán a nevěřím tomu, že nás mají v hrsti paranoičtí hledači UFA a nebo reptiliáni :) V rukou nás má milující Tvůrce a mi se musíme safra snažit abychom konali dobro ve svém osobním životě a přáli dobro jiným. A ne se hašteřili.... A nyní alou na modlitbu :) mal.estranky.cz/clanky/rad.html 12:00 🧐 🙏
Barbarin
O první bariéře je psáno v knize Genesis. Gen 1:4 Bůh odděluje světlo od tmy. V Gen 1:6 Bůh odděluje vody od vod. Celý svět je o bariérách od Boha, jen služebník Satana Hoki-hooki zpívá falešnou píseň.
Kallistratos
Záleží na úhlu pohledu Barbarine. Ty v tom vidíš bariéry, já zase cesty... Ale je to pěkný postřeh :) A jeden citát - Buď takovým člověkem, jakého bys rád potkal.

A jeden kreslený vtip, vkládám o něco níže - Vzpomínka na bariéry Rudého moře a jiné :)
-----------------------------------------
Barbarin
před 11 minutami
O první bariéře je psáno v knize Genesis. Gen 1:4 Bůh odděluje světlo od tmy.…More
Záleží na úhlu pohledu Barbarine. Ty v tom vidíš bariéry, já zase cesty... Ale je to pěkný postřeh :) A jeden citát - Buď takovým člověkem, jakého bys rád potkal.

A jeden kreslený vtip, vkládám o něco níže - Vzpomínka na bariéry Rudého moře a jiné :)
-----------------------------------------
Barbarin
před 11 minutami
O první bariéře je psáno v knize Genesis. Gen 1:4 Bůh odděluje světlo od tmy. V Gen 1:6 Bůh odděluje vody od vod. Celý svět je o bariérách od Boha, jen služebník Satana Hoki-hooki zpívá falešnou píseň.
Barbarin
Bariėra je cesta, takový zmatek v hlavě může mít jen patologický lhář.
Barbarin
Kallistratos
22. lis
Lidé mají tak mnoho společného..... Bariéry staví jen hlupák.

Bariéra je podle tebe cesta. Znamená to, že kdo staví cesty, je hlupák? A co tě vlastně rozesmálo na tom, co psal Strážce? Nějak ses zamotal do svého chronického lhaní.
One more comment from Barbarin
Barbarin
Kallistratos
před 11 hodinami
Ano, rozesmálo od srdce, co napsal "Strážce". Bůh nestaví bariéry... to lidé a stále zas a znovu...

Zde píšeš, že Bůh nestaví bariéry. Ale Bůh staví bariéry. Je podle tebe hlupák, jak píšeš v jinėm komentáři?

Kallistratos
22. lis
Lidé mají tak mnoho společného..... Bariéry staví jen hlupák
Kallistratos
Bariéra je skutečně i forma cesty kamaráde. Ne nadarmo jsi své citáty vybral z knihy Genesis. A co je to v pravém významu slovo genese jistě víš :) Mimochodem, odpusť si ty urážky, máš-li tu sílu. Děkuji.
-------------------------------------------------------
Barbarin
před 1 hodinou
Bariėra je cesta, takový zmatek v hlavě může mít jen patologický lhář.
Barbarin
Že samého lhaní máš méně šedé hmoty mozku. Jedině tak tě mohou napadat takové hlouposti. Zamotal ses do svého lhaní přímo ukázkově.
Zedad
Možná pro toho z arcibiskupství olomouckého, kdo monitoruje tento web:
Zedad
20. lis

Vatikánske noviny ukazujú misku s Pachamamou
Inkulturace p. Vittek
www.tvlux.sk/archiv/play/21814
Možná tu někdo monitoruje tento web za české a slovenské biskupy a vysvětlí nám, co je to inkulturace. Jestli je to pro Amazonii soška nahé těhotné ženy položené na oltář při mši svaté a nebo také obrázek nahé …More
Možná pro toho z arcibiskupství olomouckého, kdo monitoruje tento web:
Zedad
20. lis

Vatikánske noviny ukazujú misku s Pachamamou
Inkulturace p. Vittek
www.tvlux.sk/archiv/play/21814
Možná tu někdo monitoruje tento web za české a slovenské biskupy a vysvětlí nám, co je to inkulturace. Jestli je to pro Amazonii soška nahé těhotné ženy položené na oltář při mši svaté a nebo také obrázek nahé ženy kojící lasičku a dítě a nahý muž se ztopořeným údem.
Stylita
Viděl jsem ten pořad na tv Lux a mnoho slov a zdánlivých souvislostí, ovšem podstata rituálu- klanět se pachamamě a pachatatovi otci Vittekovi jaksi unikla.
Kallistratos
Ale no tak 🤠 Každý je zpachamovatatovateli zda se🤰
Zedad
Kalli a jak jsi zpachamamavovatěl?
Kallistratos
Četl jsem Zedada...
SvataHora
Ten ma starosti! Vubec nic nechapal!