Nie ma rolników, nie ma jedzenia, nie można żyć

Świat stoi obecnie w obliczu spowodowanej przez człowieka katastrofy żywnościowej. Osiąga ona poziom kryzysowy.
Obecna polityka w wielu częściach świata kładzie nacisk na zmiany klimatyczne w celu realizacji zielonego nowego ładu. Tymczasem taka polityka przyczyni się do śmierci dzieci z powodu poważnego niedożywienia z powodu zepsutego systemu żywnościowego, braku żywności i wody, stresu, lęku, strachu (czytaj poniżej) i niebezpiecznej ekspozycji na chemikalia.

Większa negatywna presja na rolników i system żywnościowy zmierza do katastrofy. Układ odpornościowy wielu ludzi, zwłaszcza dzieci, stracił swoją odporność i osłabił się zbyt mocno, co wiąże się z wysokim ryzykiem zatrucia , infekcji, chorób zakaźnych i niezakaźnych, zgonów i bezpłodności . Holenderscy rolnicy, z których wielu będzie musiało zmierzyć się z kryzysem kosztów życia po 2030 roku, wyznaczyli granicę. Wspiera ich coraz większa liczba rolników i obywateli na całym świecie.

To nie rolnicy najbardziej zanieczyszczają środowisko, ale przemysł wytwarzający produkty potrzebne do rewolucji technokratycznej w kierunku zielonej energii, eksploracji danych i sztucznej inteligencji. Ponieważ coraz więcej planów WEF jest wdrażanych przez polityków, nierówności rosną, a konflikty narastają na całym świecie.

Silny bunt rolników w Holandii jest wezwaniem do pilnego przejścia do zorientowanego na ludzi, wolnego i zdrowego świata, w którym pożywna żywność jest uprawiana i zbierana z poszanowaniem naturalnych procesów. Wzrasta współpraca zwykłych ludzi na całym świecie, aby zapobiec masowej katastrofie głodowej spowodowanej planem scjentyzmu i technokracji , aby rządzić i kontrolować świat przez niewybranych naukowców i elity.

Dosyć jedzenia, problemem jest dostęp do jedzenia
Rolnicy na całym świecie zwykle wytwarzają wystarczającą ilość kalorii (2800) na osobę (podczas gdy 2100 kalorii dziennie wystarczy), aby utrzymać populację liczącą od dziewięciu do dziesięciu miliardów ludzi na całym świecie. Ale wciąż ponad 828 milionów ludzi każdego dnia ma za mało do jedzenia. Problemem nie zawsze jest jedzenie; to jest dostęp. ONZ, która w 2015 r. napisała w Celach Zrównoważonego Rozwoju, cel 2: "Brak głodu i niedożywienia dla wszystkich w 2030 r . - cel nie zostanie osiągnięty" .

W historii wiele razy klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka prowadziły do braku bezpieczeństwa żywnościowego przez dłuższy czas, skutkując głodem, niedożywieniem i śmiertelnością. Od początku globalnej (medialnej) "pandemii" szacunki dotyczące dostępu do żywności pokazują, że brak bezpieczeństwa żywnościowego prawdopodobnie podwoił się, jeśli nie potroił w niektórych miejscach na świecie. Co więcej, podczas "pandemii" głód na świecie wzrósł o 150 milionów i obecnie dotyka 828 milionów ludzi, z czego 46 milionów jest na skraju śmierci głodowej, boryka się z nadzwyczajnym poziomem głodu lub jeszcze gorzej. W najbardziej dotkniętych miejscach oznacza to głód lub warunki podobne do głodu. Co najmniej 45 milionów dzieci cierpi na wyniszczenie, które jest najbardziej widoczną i poważną formą niedożywienia, potencjalnie zagrażającą życiu.
Ponieważ światowe ceny żywności i nawozów już osiągają niepokojąco wysokie poziomy, utrzymujące się skutki pandemii, siły polityczne mające na celu realizację celów związanych ze zmianami klimatu oraz wojna (sankcje) rosyjsko-ukraińska budzą poważne obawy o bezpieczeństwo żywnościowe zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.
Świat stoi w obliczu kolejnego gwałtownego wzrostu niedoborów żywności, co powoduje, że coraz więcej rodzin na całym świecie jest narażonych na poważne niedożywienie. Społeczności, które przetrwały poprzednie kryzysy, są bardziej podatne na nowy wstrząs niż wcześniej i będą kumulować jego skutki, pogrążając się w głodzie (ostry głód i gwałtowny wzrost śmiertelności).

Ponadto wzrost gospodarczy i rozwój narodów obecnie spowalnia z powodu braku siły roboczej z powodu gwałtownego spadku dobrostanu i wyższych wskaźników śmiertelności. W związku z nowymi limitami azotu , które wymagają od rolników radykalnego ograniczenia emisji azotu nawet o 70 procent w ciągu najbliższych ośmiu lat, dziesiątki tysięcy holenderskich rolników wystąpiło w proteście przeciwko rządowi.

Rolnicy będą zmuszeni zużywać mniej nawozów, a nawet zmniejszać pogłowie bydła, w niektórych przypadkach nawet do 95% . W przypadku mniejszych gospodarstw rodzinnych osiągnięcie tych celów będzie niemożliwe. Wielu zostanie zmuszonych do zamknięcia, w tym osoby, których rodziny uprawiają ziemię od ośmiu pokoleń. Ponadto znaczny spadek i ograniczenia holenderskich rolników będą miały ogromne reperkusje dla globalnego łańcucha dostaw żywności. Holandia jest drugim co do wielkości eksporterem produktów rolnych na świecie po Stanach Zjednoczonych. Mimo to rząd holenderski realizuje swój program dotyczący zmian klimatycznych, podczas gdy obecnie nie ma prawa wspierającego jego wdrożenie, a nie zmienią się one znacząco w zakresie głównego zanieczyszczenia powietrza na naszej planecie (geoinżynieria dopow.). Modele użyte do podjęcia decyzji rządu holenderskiego są przedmiotem dyskusji uznanych naukowców .

W żadnym komunikacie holenderscy politycy nie uwzględnili skutków swojej decyzji o złamaniu najważniejszego celu porozumienia ONZ: "zakończenia głodu, braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia w 2030 roku" . Niestety Sri Lanka , kraj, którego przywódca polityczny wprowadził politykę zerowej emisji azotu i CO2, boryka się obecnie z problemami gospodarczymi, poważnym głodem i trudnościami w dostępie do żywności w wyniku politycznej decyzji, że rolnikom nie wolno używać nawozów i pestycydów. Jednak politycy odpowiedzialni za emisje azotu/zmiany klimatu w innych krajach prowadzą tę samą zieloną politykę.

Co więcej, eksperci ostrzegają , że upały, powodzie, susze, pożary i inne katastrofy sieją spustoszenie gospodarcze, a jeszcze gorsze ( skutek geoinżynierii dopow.) . W mediach pojawiły się informacje o niedoborach żywności i wody . Ponadto australijscy eksperci ogłaszają ryzyko "wybuchu" choroby wirusowej u bydła (choroby testów PCR) . Może to spowodować uderzenie w australijską gospodarkę o wartości 80 miliardów dolarów i jeszcze bardziej realne problemy z łańcuchem dostaw. Niezliczone przedsiębiorstwa i producenci bankrutują. Emocjonalne żniwo, z którym muszą się zmierzyć, aby uśpić swoje zdrowe stada, jest ogromne i trudne do zniesienia. To zmusza więcej rolników do zakończenia życia.

Miejmy nadzieję, że potrzeba przeprosin duńskiego rządu , ponieważ raport śledczy w sprawie uboju ponad 15 milionów norek w listopadzie 2020 roku skrytykował akcję, która doprowadziła do wprowadzenia w błąd hodowców norek i opinii publicznej oraz wyraźnie nielegalnych instrukcji dla władz, pomóc politykom ponownie rozważyć tak drastyczne środki wobec rolników. Na całym świecie narastają protesty rolników, wspierane przez coraz więcej obywateli, którzy sprzeciwiają się kosztownym mandatom zmian w „zielonej polityce”, które już przyniosły ogromne nieszczęścia i niestabilność. Na konferencji ministerialnej ds. bezpieczeństwa żywnościowego 29 czerwca 2022 r. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że pogłębiające się niedobory żywności mogą doprowadzić do globalnej „katastrofy” .

Niedożywienie odpowiedzialne za bardziej zły stan zdrowia niż jakakolwiek inna przyczyna (czyli może szybko zabić tych z obniżoną odpornością - zaszczepionych dopow.) Zwiększone ryzyko niedoborów żywności i wody, przed którymi stoi teraz świat, doprowadzi ludzkość do krawędzi. Głód to wielogłowy potwór. Przez dziesięciolecia walka z głodem na świecie stała się kwestią polityczną w sposób, w jaki nie mogło być w przeszłości. Użycie autorytarnej władzy politycznej doprowadziło do katastrofalnej polityki rządu, uniemożliwiając milionom ludzi zarabianie na życie. Przewlekły głód i powtarzające się zjadliwe klęski głodu muszą być postrzegane jako moralnie oburzające i politycznie nie do zaakceptowania, twierdzą Dreze i Sen w Hunger and Public Action , opublikowanym w 1991 roku.

Dla tych, którzy znajdują się na szczycie drabiny społecznej, zakończenie głodu na świecie byłoby katastrofą. Dla tych, którzy potrzebują taniej siły roboczej, głód jest podstawą ich bogactwa, jest atutem” – napisał dr George Kent w 2008 roku w eseju „ Korzyści z głodu na świecie ”.

Na niedożywienie wpływa nie tylko niedobór żywności i wody, ale także narażenie na skrajny stres, strach, niepewność bezpieczeństwa i żywności, czynniki społeczne, chemikalia, mikroplastik, toksyny i nadmierną medykalizację (szczepienia) . Żaden kraj na świecie nie może sobie pozwolić na przeoczenie tej katastrofy we wszystkich jej formach, która dotyka głównie dzieci i kobiety w wieku rozrodczym. Na całym świecie ponad 3 miliardy ludzi nie może sobie pozwolić na zdrową dietę. A to stoi w sprzeczności z tym, co wielu ludzi uważa za problem kraju o niskich dochodach.

Jeszcze przed wybuchem "pandemii" Covid-19 około 8% populacji w Ameryce Północnej i Europie nie miało regularnego dostępu do pożywnej i wystarczającej ilości pożywienia. Jedna trzecia kobiet w wieku rozrodczym cierpi na anemię, podczas gdy 39% dorosłych na świecie ma nadwagę lub jest otyłych. Każdego roku około 20 milionów dzieci rodzi się z niedowagą. W 2016 roku 9,6% kobiet miało niedowagę. Na całym świecie w 2017 r. 22,2% dzieci poniżej piątego roku życia miało zahamowanie wzrostu, podczas gdy niedożywienie wyjaśnia około 45% zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia.

Jak stwierdził Lawrence Haddad, współprzewodniczący niezależnej grupy ekspertów Global Nutrition Report : „Żyjemy teraz w świecie, w którym niedożywienie jest nową normą. To świat, który wszyscy musimy uważać za całkowicie nie do przyjęcia”. Podczas gdy niedożywienie jest głównym motorem chorób, z prawie 50% zgonów spowodowanych chorobami niezakaźnymi związanymi z odżywianiem w 2014 r., przeznaczono tylko 50 milionów dolarów dofinansowania. Niedożywienie we wszystkich swoich formach nakłada niedopuszczalnie wysokie koszty – bezpośrednie i pośrednie – na jednostki, rodziny i narody. Szacowany wpływ chronicznego niedożywienia 800 milionów ludzi na światową gospodarkę może wynieść nawet 3,5 biliona dolarów rocznie , jak stwierdzono w Globalnym Raporcie Żywienia z 2018 roku. i chorób niezakaźnych można zapobiegać dzięki odpowiedniemu odżywianiu. Będzie to znacznie więcej w tym cennym momencie, ponieważ wzrasta nadmierna śmiertelności, i choroby niezakaźne wśród osób w wieku produkcyjnym, jak ostatnio wykazały firmy ubezpieczeniowe .

Głód powoduje skutki międzypokoleniowe
Głód jest powszechnym stanem, w którym duży odsetek ludzi w kraju lub regionie ma niewielki lub żaden dostęp do odpowiednich zapasów żywności. Europa i inne rozwinięte części świata w większości wyeliminowały głód, chociaż powszechne klęski głodu, które zabiły tysiące i miliony ludzi, są znane z historii, takie jak głód ziemniaczany w Holandii w latach 1846-1847, zima holenderskiego głodu 1944-1945 i głód w Chinach 1959-1961. Ten ostatni był najpoważniejszym głodem zarówno pod względem czasu trwania, jak i liczby dotkniętych nim ludzi (600 milionów i około 30 milionów zgonów) i doprowadził do powszechnego niedożywienia chińskiej populacji w latach 1959-1961. Obecnie Afryka Subsaharyjska i Jemen to kraje, w których występuje głód.

Niestety, globalna destabilizacja, głód i masowa migracja szybko nasilają się, a jeśli nie podejmiemy działań dzisiaj, należy spodziewać się większej liczby klęsk głodowych . Badania epidemiologiczne Barkera , a później Halesa wykazały związek między dostępnością żywienia w różnych stadiach ciąży i pierwszych latach życia a chorobami w późniejszym życiu. Ich badania wykazały, że osoby z zespołem metabolicznym i chorobami sercowo-naczyniowymi były często małe przy urodzeniu. Coraz więcej badań potwierdza rolę mechanizmów żywieniowych wpływających na ekspresję genów. Nawet okres przed ciążą może mieć wpływ na późniejsze ryzyko wystąpienia insulinooporności lub innych powikłań płodu/dzieci.

Jak wykazano w badaniu z udziałem 3000 uczestników w północnych Chinach, prenatalna ekspozycja na głód znacznie zwiększyła hiperglikemię w wieku dorosłym w dwóch kolejnych pokoleniach. Nasilenie głodu podczas rozwoju prenatalnego wiąże się z ryzykiem cukrzycy typu 2. Odkrycia te są zgodne z modelami zwierzęcymi, które wykazały wpływ prenatalnego stanu odżywienia na zmiany neuroendokrynne, które wpływają na metabolizm i można je zaprogramować tak, aby przekazywały fizjologicznie przez wiele pokoleń, zarówno przez pokolenia męskie, jak i żeńskie. Wczesne życie Szok zdrowotny może powodować zmiany epigenetyczne u ludzi, które utrzymują się przez całe życie, wpływają na śmiertelność w podeszłym wieku i mają wielopokoleniowe efekty. W zależności od tego, w którym trymestrze płód/dziecko jest narażone na brak pożywienia, a nawet sam stres, pokrewna choroba w późniejszym życiu może obejmować między innymi schizofrenię, ADHD, niewydolność nerek i nadciśnienie. Inne badania nad narażeniem ludzi na głód dostarczyły dowodów na zmiany w układzie hormonalnym i prenatalnej ekspresji genów w układach rozrodczych .

Skutki okresów głodu lub niedożywienia zaobserwowano głównie u osób o niskich dochodach społeczno-ekonomicznych. Jednak w 2016 r. co trzecia osoba na świecie cierpiała na jakąś formę niedożywienia. 70% głodujących to kobiety i dzieci. Nie ma wątpliwości, że niedożywienie wzrosło w ciągu ostatnich sześciu lat. U najbardziej wrażliwych nasilały się karłowatość i marnotrawstwo . Dwoje na troje dzieci nie jest karmionych minimalną zróżnicowaną dietą, której potrzebują, aby rosnąć i rozwijać się w pełni.

Głodni ludzie w krajach takich jak Sri Lanka, Haiti, Armenia i Panama są wierzchołkiem góry lodowej, otwierając oczy wielu obywateli na całym świecie na szybko narastający problem w wyniku blokad, mandatów i przymusowej polityki w zakresie zmian klimatycznych, susza i wojny (sankcji) na Ukrainie. Obywatele świata od lat borykają się z: nadmierną śmiertelnością , szybkim spadkiem niepłodności i porodów z zagrożeniem praw człowieka dla kobiet i kolejnymi chorobami. Szokujące raporty ONZ i WHO potwierdziły, że zdrowie ludzi spada (zasługa szczepień dopow.). Świat cofa się w kwestii eliminacji głodu i niedożywienia. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że w nadchodzących miesiącach liczby te będą jeszcze rosły.

Prawda jest taka, że centra innowacji żywnościowych, mieszkania żywnościowe (rolnictwo pionowe), sztuczne mięso oraz manipulacje genami i umysłem nie będą w stanie poradzić sobie z przygnębiającym stanem, przed którym stoi ludzkość. Polityka Zero-Covid zagroziła istnieniu ludzkości . Szczepionki przeciw Covid-19 niosące ryzyko szkód( /śmierci) zostały wprowadzone nawet dla dzieci poniżej piątego roku życia, mało zagrożone ciężką chorobą, ale niedożywienie, szczepionki które znacznie zwiększa podatność na poważne choroby zakaźne u ludzi, które nie zostało wyeliminowane.

Konflikty narastają na całym świecie, zwiększając niestabilność. Obywatele nie będą już akceptować polityki bez wyraźnej analizy kosztów szkód i korzyści. Musimy działać już teraz, aby natychmiast obniżyć ceny żywności i paliw, wspierając rolników i skuteczne systemy żywnościowe w zakresie pożywnej żywności, aby leczyć najbardziej niedożywionych (dzieci i kobiety w wieku rozrodczym) w populacji. Miejmy nadzieję, że powróci zasada Hipokratesa: „Niech jedzenie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem”.

Carla Peeters jest założycielką i dyrektorem zarządzającym COBALA Good Care Feels Better. Uzyskała doktorat z immunologii na Wydziale Medycznym w Utrechcie, studiowała nauki molekularne na Uniwersytecie Wageningen i badaniach naukowych, a także ukończyła czteroletni kurs w Wyższej Edukacji Przyrodniczej ze specjalizacją w medycznej diagnostyce laboratoryjnej i badaniach. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w Instytucie Brownstone .
No Farmers, No Food, No Life - GreatGameIndia
Bos016
Liczba samolotów nad Europą w danym momencie, ale mówią, że to bąki krów są problemem...
wacula25wp.pl
Rosja zorganizowała kryzys energetyczny spożywczy finansowy świata od rosyjskiej agresji na Ukrainę, inwestorzy wycofują swoje pieniądze z rynków finansowych krajów rozwijających się, szczególnie Rosji. A powodem zachowania inwestorów jest wywołana przez rosyjski reżim wojna i w jej konsekwencji rosnące napięcia geopolityczne.
BAH
Opowiadasz o rzeczach o których nie masz bladego pojęcia. Istnieje świat poza KurWizją i banderowską narracją.
wacula25wp.pl
BAH Piszesz -[Opowiadasz o rzeczach o których nie masz bladego pojęcia. Istnieje świat poza ]=Oświeć mnie swą wiedzą bo faktycznie byłem w ISLANDII niedawno i może czegoś nie wiem?????
BAH