Clicks2.6K
Varovanie
1

PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VAROVAL

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 27. května 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

PŘICHÁZÍM K LIDEM NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ABYCH VÁS VAROVAL.

PŘICHÁZÍM S MEČEM VZTYČENÝM, SJEDNOCENÝ S MÝMI NEBESKÝMI LEGIEMI, ABYCH CHRÁNIL LIDSTVO.

Tato generace musí změnit své činy a chování, musí vejít do přátelství s Kristem, musí Jej poznat a uznat Jej, ne v lidském rozmaru, ale v Boží vůli, aby vás Zlý nepodvedl svou vychytralostí.
Sjednoťte se s Kristem, sjednoťte se s naší Královnou a Matkou. Je naléhavé, abyste tuto žádost splnili. Neodkládejte to, nezapomínejte na to, pomáhejte jeden druhému, žijte v Kristu, dýchejte Krista, živte se Kristem – už nemůžete déle čekat.
Ten, kdo zadržuje "Tajemství nepravosti", přestane být brzdou. Kristova církev bude opuštěna a lidstvo bude nepopsatelně trpět.
Moc šelmy bude žít v některých současných svatyních, kde znesvěcení bude naprosté. Boží děti se vrátí do katakomb. Zpustošení přijde do středu křesťanství, obrazy budou vyměněny za modly a Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista bude ukryta.
Vy to nechápete, to není konec světa, ale tato generace bude očištěna. Zlý vyhání Boží děti ze správné cesty, a to je jeho hlavní cíl – zvýšit svou kořist v počtu duší.
Budou to silné chvíle. Víra bude neustále zkoušena: Všechny lidské bytosti budou muset použít svou schopnost rozlišování pro spásu své duše [Mk 8, 36]. Nikoli rozlišování vycházející z jejich ega, ale z prosby o pomoc k Duchu Svatému. Dávejte pozor – nepřítel na vás chystá pasti.
Modlete se za Ekvádor a Guatemalu, budou trpět kvůli svým sopkám.


Modlete se za Mexiko, Kalifornii, Itálii – budou otřeseny.
Modlete se za Indii, její lid trpí.
Modlete se za Francii, přichází nestabilita.

Modlete se za Argentinu, zachvátí ji chaos.
V tomto čase je vyžadována usilovná práce Božího lidu.

NA 15. ČERVNA BYSTE MĚLI ZORGANIZOVAT SVĚTOVÝ DEN MODLITEB.

Žehnám vám. Nebojte se, buďte jedno. Jednejte, nemějte strach, obraťte se.
V jednotě Nejsvětějších Srdcí,
Svatý archanděl Michael.

TerezaK shares this
32.6K
15. června Výzva k světovému dnu modliteb Boží rodinou
TerezaK
Neví někdo, co konkrétně? a kdy? revelacionesmarianas.com/english.htm
TerezaK
One more comment from TerezaK
TerezaK
Pomáhá, aby aspoň tu půl hodinu byli děti hodné: Facebook Facebook A neztratili se, i když se to pouští během práce, a člověk se nemůže modlit. Jsou tam ranní modlitba, sv.Korunka, večerAdorace. Ale když to člověk uveřejní, tak mu záhadně spadne signál. MISTERI GLORIOSI, CORONCINA AL SACRO CUORE - YouTubeMore
Pomáhá, aby aspoň tu půl hodinu byli děti hodné: Facebook Facebook A neztratili se, i když se to pouští během práce, a člověk se nemůže modlit. Jsou tam ranní modlitba, sv.Korunka, večerAdorace. Ale když to člověk uveřejní, tak mu záhadně spadne signál. MISTERI GLORIOSI, CORONCINA AL SACRO CUORE - YouTube