Clicks176

Zapomniane Orędzia Matki Bożej z Okonina (1990-1997)

objawieniaokonin.pl/tresc-oredzi-z-okonina/

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ OKONIŃSKIEJ

Rok 1990 (Orędzia od 1. do 4.)

1. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. czerwca 1990r. – pierwszy przekaz


Początek objawień. Był to Dzień Bożego Ciała. Wieczorem o godz. 20.30, po dojeniu krów, zauważyłem silną wichurę na drzewie jednej wierzby. Doszedłem i oto stanąłem przerażony, ponieważ ujrzałem wielką jasność. Na tle tej jasności zobaczyłem Matkę Bożą Niepokalaną. Stała na obłoczku. Matka Boża była w płaszczu i sukni o nieskazitelnej białości z niebieską przepaską. Na głowie miała jakby koronę z gwiazd. Matka Boża przemówiła:

Mój synu, nie bój się, nic złego ci się nie stanie. Ludzie są niegodni, ale opamiętania nadszedł czas! Moim życzeniem jest, ażebyś postawił kapliczkę i żeby wierni ludzie tu się modlili. Przyjdą na to miejsce ludzie głębokiej wiary ale i przyjdą ludzie, którzy będą się z ciebie śmiać i drwić z Mego objawienia. Ty się tym nie zrażaj, bo na nich też przyjdzie czas. Ty będziesz z tego powodu wiele cierpiał.

W tym momencie wizjoner otrzymał przekaz osobisty, a następnie Matka Boża powiedziała:

Jeżeli za twego życia nie przyjdzie jeszcze czas ujawnienia tego, to przekaż to swemu synowi Damianowi. Wkrótce do ciebie przyjdę. Błogosławię cię teraz mój synu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

2. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 18. czerwca 1990r.

Pod tą datą wizjoner zapisał:

Z natchnienia wziąłem 6 różańców i poszedłem się modlić przy wierzbie, na miejscu objawień. Kiedy wzrok podniosłem, ujrzałem Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Matka Boża przemówiła:

Przyszłam mój synu jak obiecałam. Dobrze, że przyniosłeś różańce. Ja je pobłogosławię, ale będziesz potrzebował ich więcej.

Wizjoner podnosi różańce do błogosławieństwa i dopiero po. chwili zauważa, że trzyma w ręce nie 6, a 15 różańców. Nastąpiło więc cudowne „rozmnożenie” różańców. Następnie Matka Boża trzykrotnie błogosławi „rozmnożone” różańce, a Dzieciątko Jezus wykonuje ruchy błogosławieństwa razem z Nią:

Błogosławię te różańce, które będą przynosiły ulgę wielu ludziom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławieni ci, którzy nie widzą — a uwierzą! Podejdź i dotknij, a uwierzysz na pewno.

Dalej wizjoner zapisał: odruchowo, niby popchnięty, „dotknąłem” światłości, która otaczała Matkę Bożą i wtedy poczułem bardzo silne pieczenie jak ogniem, jak żarem. Wskutek tego zostały mi opalone wszystkie włosy na ręce. Następnie Matka Boża powiedziała:

Teraz przekonałeś się o sile i mocy Matki Bożej oraz o prawdziwości widzenia. To, co widziałeś, umocni cię na duchu, mój synu. Masz to miejsce uszanować i poświęcić. Teraz błogosławię cię mój synu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

3. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 24. października 1990r.

Mój synu, znów do ciebie zeszłam z nieba, by ciebie upomnieć. Zaczynasz wątpić w Moją siłę i we Mnie. Obiecałam, że twój syn będzie uleczony, tak jak powiedziałam.

W dniu 16 października 1990 r. ciągnik obciął Damianowi. synowi pana K. Czarnoty. paluszek (kciuk). Ojciec bardzo rozpaczał więc Matka Boża powiedziała. że syn palec odzyska.

Masz nie rozpaczać, ponieważ Ja jako Matka wycierpiałam więcej niż ty. Ty jesteś wystawiony na próbę. Ja przeżyłam śmierć własnego Syna dla zbawienia ludzkości i dlatego żądam, mój synu, żebyś nie rozpaczał, gdyż to się stanie w najmniej spodziewanym momencie — i to dla chwały Mojej i Mojego Syna. Masz w zamiarze postawić kapliczkę w tym miejscu, gdzie się objawiłam. Chcesz ja wystawić bardzo wspaniałą i bogatą, a wiem, że to by musiało długo trwać, dlatego chcę, żeby ludzie tobie przyjaźni pomogli ci w tym. W późniejszym czasie ma tu w tym miejscu stanąć Kaplica Bożego Cierpienia. Nie taka wielka jak cierpienie Mego Syna. Bądź, mój synu, dobrej wiary i nadziei. Umacniaj się w wierze i cierpieniu Mego Syna za zbawienie ludzkości, ponieważ są to czasy ostateczne. Twój naród może stać się narodem wybranym, dlatego żądam, tak jak w Oławie, żeby zatwierdzona została ustawa o ochronie życia poczętego. Teraz już muszę odejść. Mój synu, nie wątpij we Mnie i moje słowa. Bądź pełen nadziei i wiary, ponieważ przez wiarę możesz otrzymać zbawienie wieczne.

Jeżeli będziesz wątpił w Moje słowa i obietnice i nie będziesz przekazywał orędzi oraz poleceń osobom wiernym, to będzie to — na co lud zasłużył! Jeżeli lud nie nawróci się, spotka go wielka kara zesłana od Boga!

Ratunek dla wiernych jest w modlitwie i Różańcu. Mój synu, bądź wytrwały w modlitwie i wierze aż do samego końca! Teraz błogosławię ciebie mój synu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

4. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. grudnia 1990r.

Ja Matka Boża, schodzę na to ubogie miejsce na ziemi w dniu Mego Święta, by upomnieć mój lud, który schodzi na złą drogę: na drogę kłamstwa, obłudy i nienawiści. Dobrze czynisz, mój synu, że starasz się ludzi doprowadzić do wiary i zgody w rodzinach, ponieważ we wszystkich rodzinach powinna panować miłość, zgoda i pokój Boży. Do tych rodzin nie chodzisz sam, ponieważ Ja jestem zawsze przy tobie. Mój synu, z tych rodzin powinny wychodzić wspólne . gorące modlitwy do Mojego Syna Jezusa Chrystusa i do Mnie, Matki Bożej. Ja te rodziny — do których chodzisz, i w których jest zgoda, pokój i miłość Boża — błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech wszystkie rodziny modlą się do Mojego Syna i do Mnie, Matki Bożej o pokój na ziemi, ponieważ zbliżają się czasy wielkiego niepokoju. Mój syn bardzo cierpi, gdy ludzie stawiają przed Nim dobra doczesne i zapominają, że na pierwszym miejscu jest Bóg, modlitwa i skrucha. Jeżeli ludzie nie nawrócą się i nie zaczną czynić pokuty, to Mój Syn ześle na ziemię choroby i wojnę, która spustoszy ziemię. Będzie to najstraszniejsza kara, jaka spotka ludzi. Ja Matka Boża, w dniu Święta Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, błogosławię wszystkich, którzy tu przybyli modlić się i prosić o łaski: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze, mój synu, że wykonałeś Moje polecenie i byłeś w tych miejscach, do których poleciłam ci jechać. Tam umocniłeś się w wierze i cierpieniu Mego Syna. Ten brat, który był razem z tobą, otrzymał wielkie łaski od Mego Syna i ode Mnie. Brat, u którego byłeś, mój synu, z Mego polecenia, ma też przekazy od Mego Syna i ode Mnie — Matki Bożej. Ma on wielkie łaski u Mnie i Mojego Syna. Na ciebie, mój synu, spłynęły wielkie łaski na Jasnej Górze, gdzie też ci poleciłam, żebyś był. Przed Moim cudownym wizerunkiem otrzymałeś dar, który miałeś otrzymać, a który sam musisz odkryć w sobie. Ten dar, który otrzymałeś, przyniesie chwałę Mnie i Mojemu Synowi. Mój synu, nie zrażaj się ludźmi, którzy bluźnią na Moje objawienia w tym skromnym miejscu. Ty jeszcze dużo będziesz musiał wycierpieć od nich. Swoje cierpienie ofiaruj Mojemu Synowi i Mnie Matce Bożej. Módl się za tych ludzi, którzy zeszli z tej drogi, która prowadzi do Mego Syna i do Mnie Matki Bożej. Niech naród modli się i odmawia różaniec, bo w różańcu i modlitwie jest ratunek dla narodu. Przez modlitwę i pokutę mogą otrzymać łaski od Mego Syna i Matki Bożej. Teraz błogosławię cię, mój synu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

Rok 1991 (Orędzia od 5. do 11.)

5. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 2. lutego 1991r. – Święto Matki Bożej Gromnicznej.


Tego dnia wizjoner zanotował:

W Święto Matki Bożej Gromnicznej poszedłem wieczorem modlić się, do Matki Bożej przy kapliczce. Zobaczyłem Matkę Bożą Niepokalaną w śnieżnobiałej sukni i niebieskim płaszczu. Obie ręce trzymała na piersi, wskazując swoje Krwawiące Serce. Tak jak kiedyś widziałem świeżą krew, która sączyła się z gipsowej figurki, tak teraz widziałem świeżą krew płynącą z Serca Żywej Matki Bożej. Matka Boża była bardzo smutna i przemówiła do mnie:

Przyszłam, mój synu, upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie i nie zasmucała Mnie i Boga swoimi ciężkimi grzechami, które bardzo ranią Mojego Syna i Mnie, Matkę bożą. Spójrz, mój synu, na to Moje Krwawiące Serce, które ludzie co chwilę ranią swoimi bluźnierstwami i niewdzięcznością. Niech ludzie odmawiają różaniec i modlą się do Mego Niepokalanego Serca. Niech pokutują za swoje grzechy i zmienią swoje życie w grzechu, na życie w bojaźni Bożej. Ja, Matka Boża ochronię ich wtenczas w ciężkich chwilach i dodam im siły — a mianowicie tym, którzy naprawdę kochają Mnie i Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Przychodzę na to miejsce, mój synu, aby upomnieć ludzkość przed straszną karą jaka zostanie zesłana, jeśli ludzie się nie poprawią. Będzie jeszcze wiele znaków, dawanych z Nieba na całym świecie i w twoim kraju, dla opamiętania się ludzkości. Jeśli ludzie się nie poprawią, spotka ich kara jakiej jeszcze nie było. Bądź mój synu skromny, bo ty jesteś tylko narzędziem w ręku Boga. Dobrze, że się nie wywyższasz nad innych i znosisz swoje cierpienia w pokorze. Czyń tak dalej i módl się do Mego Niepokalanego Serca. Ci, którzy tu przybywają i proszą Mnie o łaski uzdrowienia, zapominają o jednym — żeby zostało uleczone ciało, wpierw musi być uleczona dusza. Ci, którzy mają czyste serca i dusze, spłynie na nich łaska Boża i zostaną wysłuchani. A ci, którzy nie mają czystych serc, niech modlą się gorliwiej. Niech pokutują za swoje grzechy i niech zmieniają swoje życie — na życie w miłości i pokorze. Jeśli tak postąpią, to Mój Syn i Ja Matka Boża będziemy ich błogosławić. Mój Syn obdarzy ich swoimi łaskami. Teraz błogosławię cię mój synu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech pokój będzie z tobą!

6. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 7. kwietnia 1991r.

Po pracy o godz. 20.00 poszedłem modlić się przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanej. Ujrzałem Matkę Bożą, która jakby wyłaniała się z mgły. Przybliżała się coraz bardziej i wyraźniej, aż stanęła przede mną. Było to zjawisko tak piękne i tak bardzo majestatyczne, że nie jestem w stanie należycie tego cudownego widoku opisać. Matka Boża była w takiej koronie, którą po raz pierwszy widziałem Korona była złota, około 20 cm wysoka, wysadzana przepięknymi kamieniami, była błyszcząca i mieniąca się wielobarwnymi, cudnymi kolorami. Suknia śnieżnobiała ze złotą przepaską. Płaszcz był długi, biały, niespotykanej piękności, z szerokimi, złotymi ozdobami wokół, w formie kolorowych, dużych, przepięknie błyszczących kwiatów.

Ja Matka Boża, Królowa nieba i ziemi, schodzę dzisiaj na to miejsce, by przekazać tobie, mój synu, że odkryłeś dar uzdrawiania przez Moje Promienie Miłości, którymi zostałeś obdarzony, i które masz przekazywać ludziom. Przez Moje Promienie Miłości będą uzdrowienia i nawrócenia, bo Moja Miłość jest wielka dla tych, którzy kochają Mnie i Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Od tego czasu kiedy odkryłeś ten dar, Ja Matka Boża, przez twoje ręce, uzdrowiłam 7 osób, w tym dwoje dzieci. Kilka osób nawróciło się na prawdziwą drogę. Przy przekazywaniu Moich Promieni Miłości wypowiadaj w myślach te słowa, które Ja tobie, mój synu, przekazuję. Nie wypowiadaj tych słów na głos. To jest Moje polecenie. Te słowa mają zostać tajemnicą, bo zły duch czeka, by uczynić tu jak najwięcej zła. Ty, mój synu, będziesz musiał z tego powodu wiele wycierpieć. Będziesz wyśmiewany i oczerniany, ale nie zrażaj się tym.

Ja zawsze będę z tobą i dodam ci sił. Dobrze, mój synu, że zacząłeś budowę tej kapliczki. Niech ona stanie w najkrótszym czasie, żebym mogła do niej przychodzić i obdarzać wszystkich, którzy tu przybędą, swoimi łaskami. Niech ludzie tobie przyjaźni pomagają w budowie tej kapliczki.

Ci, którzy składają ofiary na budowę, bardzo przyczyniają się do szybszego jej powstania. Gdy kapliczka zostanie ukończona, obok niej powstanie źródełko. Ja będę błogosławiła tych, którzy przyczyniają się do szybszego jej powstania. Ty, mój synu, będziesz musiał z tego powodu wiele wycierpieć. Twoja droga jest wysłana cierniami, ale ty się módl za tych, którzy ciebie prześladują i wyśmiewają. Gdy szydzą z ciebie, to tak, jakby ze Mnie szydzili. Moje Serce z tego powodu znowu krwawiło. Niech ludzie modlą się więcej, bo modlitwy jest mało, a grzechów i zła dużo. Niech odmawiają różaniec, bo to jest najskuteczniejsza modlitwa przeciwko złu jakie jest na świecie. Błogosławię cię, mój synu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

7. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. czerwca 1991r. – Pierwsza rocznica objawień.

Dziś Bóg pozwolił Mi znów przyjść na to miejsce. Chcę, aby to miejsce było szanowane, bo to miejsce wybrałam Ja i Bóg. Przychodzę, by prosić moje dzieci o modlitwę ze Mną. Moje dzieci, wzywam was do modlitwy całym sercem, bo szatan chce to miejsce zniszczyć i przeszkodzić Mi w Moich planach. Już częściowo tego dokonał. Módlcie się gorliwiej i całym sercem, wtedy szatan nie będzie miał dojścia do tego miejsca i do was. Pragnę wasz naród prowadzić, ale wy nie chcecie słuchać Moich orędzi. Otwórzcie serca na to, co Bóg chce wam przekazać przeze Mnie. Otwórzcie swe serca dla Boga, a Bóg będzie działał przez was i da wam wszystko czego potrzebujecie. Chcę, żebyście zaufali i oddali Mi serce swoje, wtedy Ja was będę prowadzić. Wzywam was do postów i szczerej modlitwy za nawrócenie grzeszników, bo czasu jest mało. Post i modlitwa mogą zapobiec nawet wojnie. Dlatego wzywam was, moje dzieci, do modlitwy i postów. Moje dzieci, nie odrzucajcie tego, co Bóg wam daje. Proszę was, zaufajcie Mnie i Mojemu Synowi Jezusowi.

Matka Boża wykonała ruchy błogosławieństwa i znikła.

8. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 28. czerwca 1991r.

W dalszych pisemnych przekazach wizjoner celowo i świadomie rezygnuje z opisu wyglądu Matki Bożej, ponieważ uważa, że nie jest w stanie należycie oddać słowami niezwykłości samego objawienia oraz cudowności i piękności Matki Bożej Niepokalanej.

Poprzednie opisy były zamieszczone po to, by zorientować ogólnie wszystkich czcicieli Matki Bożej. Wizjoner pragnie również w ten sposób powiedzieć wiernym jak wygląda Okonińska Pani.

Pan pozwolił Mi częściej tu przychodzić. Mój synu, dlaczego nie przekazałeś Mojego orędzia?

W.: Ponieważ ksiądz proboszcz polecił mi, bym nie rozpowszechniał.

Drogie dziecko, pamiętaj, że będziesz odpowiadać przede Mną i Moim Synem Jezusem, a nie przed ludźmi. Proszę ciebie, mój synu, zaufaj Mi całym sercem i proś Ducha Świętego, by wskazał ci drogę, którą masz iść. Ostrzegam tych, którzy chcą walczyć z Bogiem i Jego wolą. Daremny ich trud. Wola Boża musi się wypełnić. Oni idą na zatracenie. Chciałabym tych grzeszników nawrócić, ale oni nie chcą. Proszę was módlcie się za nich. Niektórzy tutaj przychodzą, a nie chcą zagłębić się w modlitwie. Dlatego chcę was ostrzec jak Matka: Módlcie się, aby modlitwą było wypełnione wasze serce. Mój synu, wielu tobie nie wierzy. Niektórzy ostygną w wierze, ale ty, mój synu, trwaj zdecydowanie, zachęcaj ludzi do modlitwy i pokuty.

W.: Matko, dlaczego nie objawiasz się tym, którzy tu przychodzą?

Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chcę, ażeby ci, którzy tu przychodzą, wierzyli tak samo mocno jakby widzieli. Wtedy dostąpią wielu łask. Wiele Moich dzieci dopomaga szatanowi w niszczeniu tego co Bóg stworzył dla was. Dlaczego tak czynicie? Nie czyńcie tak więcej! Chrońcie to co dał wam Bóg. Bądź, mój synu, ostrożny, bo szatan będzie chciał zawrócić ciebie z tej drogi. Będziesz przedmiotem ataków z różnych stron. Zostań w pokoju, mój synu.

9. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 7. października 1991r.

Moje drogie dziecko. Pan pozwolił Mi znów przyjść na to miejsce, by prosić was o modlitwę i pokutę za grzeszników i za Kościół Święty. Proszę ciebie, moje dziecko, i tych, którzy tu przybywają z ufnością, u modlitwę za Kościół! Dla Kościoła nadchodzi czas ciężkich doświadczeń. Nastąpi czas, gdy kardynałowie wystąpią przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom. W całym Kościele nastąpi zamieszanie. Wtedy to nastąpią straszne wydarzenia. Ogień i płomienie uderzą z nieba. Oceany będą znikać. Gdy to nastąpi, ludzie będą ginęli milionami! Ci, którzy zostaną przy życiu, będą zazdrościć umarłym. Wtedy we wszystkich krajach zapanuje strach, głód i nędza. Te wydarzenia się zbliżają, a wy nie chcecie słuchać Moich nawoływań. Mówiłam to już w La Salette, moje dziecko, mówiłam i w Fatimie. Teraz to powtarzam tobie i proszę także w Medjugorje o modlitwę i pokutę oraz nawrócenie się do Boga! Powtarzam to, ponieważ rodzaj ludzki jest zatwardziały i grzeszny. Nie bój się rozpowiadać o tym, gdyż Ja, która do ciebie mówię, jestem Matką Boga i proszę, żebyś ogłosił to orędzie dopiero wtedy, gdy zostanie tu odprawiona pierwsza msza święta. Ja pokieruję tu kapłana, który to uczyni. Błogosławię cię, moje dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Warunek Matki Bożej został spełniony. Msza święta została odprawiona w domu wizjonera.

Dzięki kapłanowi, który to uczynił, niniejsze, jakże ważne orędzie, może być ogłoszone.

10. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 27. listopada 1991r.

Dziś przyszłam, by wesprzeć ciebie, moje dziecko. W ostatnim czasie odczułeś działanie szatana. Szatan za wszelką cenę chce zniszczyć Moje plany i to miejsce. On posługuje się różnymi sposobami, by osiągnąć cel. Mój synu, chcę ci powiedzieć, że wszelki zamęt i nienawiść pochodzą od szatana, dlatego wzywam was do miłowania bliźniego, do miłości tego, od którego doznajecie zła. Przyjmijcie to posłanie miłości sercem, a przekonacie się, że miłością i modlitwą możecie stopić nawet lód, który jest w sercach waszych braci. Mój synu, wiem, że w ostatnim czasie masz wiele przykrości, ale zaufaj Mi całkowicie i całym sercem poświęć się Bogu. Jeżeli tak uczynisz, pokonasz wszystkie trudności. Moje dziecko, bądź ostrożny i nie pozwól, by fałszywi ludzie tu przychodzili i przemawiali tu w Moim imieniu. Tu Ja sama przez ciebie przemawiam do tych, którzy chcą słuchać. Ja będę tobą kierowała jak masz postępować z takimi ludźmi. Nie bój się mówić o nich prawdy. Pamiętaj, mój synu, że Bóg brzydzi się kłamstwem i obłudą — a nie, prawdą. Bóg jest cały Prawdą.

W.: Matko Boża, został zrobiony film w tym miejscu. Czy nie masz nic przeciwko temu?

Moje dziecko, wszystko co służy do przekazania Bożych i Moich posłań, nie może być potępione.

W.: A ten drugi film?

Mój synu, już sam o tym dobrze zdecydowałeś. Chcę, żeby ludzie przyczynili się do rozpowszechniania Moich przekazów. Niech nie boją się o tym mówić! Moje dziecko, bądź ostrożny. Ta kobieta, która mówi, że ma różne znaki w tym miejscu, nie zdaje sobie sprawy, że tym co mówi szkodzi Moim posłaniom i temu miejscu, które Ja najbardziej ukochałam w tym kraju. I dlatego chcę, żeby w tym miejscu stanęła kaplica i krzyż, obok miejsca gdzie przychodzę i przekazuję posłania. Moje dziecko, wiem, że masz trudności z budową tej kaplicy, ale módl się o to, żeby jak najszybciej powstała.

W.: Matko Boża, jak długo będziesz przychodziła?

Moje dziecko, będę przychodziła tak długo, jak długo Bóg Mi na to pozwoli. Proszę was, moje dzieci, o modlitwę za grzeszników i niewierzących i za cały Kościół Święty. Za to też, bym mogła zrealizować Moje plany w tym miejscu. Wzywam was do modlitwy całym sercem!

W.: Matko Boża, co oznaczają te znaki na drzewie, w kształcie twarzy?

Moje dziecko, i na to przyjdzie czas. Ufaj Bogu, bo Bóg jest Prawdą i Miłością. Niech pokój będzie z tobą! Błogosławię ciebie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

11. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 25. grudnia 1991r.

Moje dziecko, przychodzę dziś do was z radością w sercu! Moje serce raduje się dziś z powodu Jezusa. Pragnę GO wam dziś dać. Daruję GO wam z miłości. Chcę, aby Jezus was zmienił, uczył i strzegł. Dajcie Jezusowi pierwsze miejsce w pracy i życiu codziennym. Otwórzcie swoje serca dla Boga! Niech w waszych sercach zapanuje pokój. Odrzućcie zło jakie was otacza. Niech w waszych sercach jest miłość. Miłością, modlitwą i pokutą możecie dużo osiągnąć. Pragnę. wam powiedzieć, że Bóg jest Miłością, ale wy odrzucacie Moje nawoływania. Nie chcecie słuchać Mego głosu, słów jakie wam przekazuję. Moje dzieci, chcę wam powiedzieć, że Moje cierpienia są z waszego powodu. Moje słowa wypowiadane są na próżno, dlatego widzicie tu jak Moje Serce cierpi z tego powodu. Nie przysparzajcie Mi cierpienia! Wasze grzechy rozdzierają to Moje Serce. Zło rozszerza się coraz bardziej! Proszę was wszystkich, aby wszystkie modlitwy w tym miejscu były składane w Moich intencjach. Módlcie się o to, czego Ja pragnę. Zapomnijcie o swoich pragnieniach. Dziękuję tym wszystkim, co przychodzą tu co dzień, aby się modlić: Niech Mi ufają, a Ja będę ich błogosławiła. Dziękuję tym, którzy pomagają w realizacji Moich planów na tym miejscu. Dziękuję tym, których wiara w Moją tu obecność jest niezłomna. Błogosławię wszystkich, którzy tu przybywają i oddają się całym sercem Bogu!

Rok 1992 (Orędzia Matki Bożej Okonińskiej od 12. do 16.)

12. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 3. stycznia 1992r.


Moje dziecko, Bóg pozwala Mi także w tym roku mówić do was i zachęcać do modlitwy oraz oddania się całym sercem Bogu! Wzywam was dziś do modlitwy i oddania się Bogu. Ja przychodzę tutaj z Miłością, aby wskazać wam wszystkim drogę do zbawienia waszych dusz. Pragnę, byście słuchali Moich posłań i nie dopuszczali, by zwiódł was szatan. Pragnę wam powiedzieć, że Bóg może wam dać wszystko czego pragniecie od Niego, ale wy szukacie Boga dopiero wtedy, kiedy przyjdą choroby, problemy i trudności w waszym życiu. Drogie dzieci, kiedy jesteście daleko od Boga, nie możecie otrzymać łask, bo nie prosicie z silną wiarą. Wasza wiara musi być całym sercem. Zbliżcie się do Boga, a Bóg obdarzy was Swoją Miłością. Miłość Boga jest wielka dla was, ale wy ją odrzucacie. Oddalacie się od Boga. Nie chcecie słuchać tego, co Bóg chce wam powiedzieć. Moje dziecko, w tym roku przekażę ci następne tajemnice, które będą dotyczyły przyszłych wydarzeń, tak na całym Świecie, jak również i ciebie. Moje dziecko, będziesz miał dużo trudności i cierpień w tym roku, ale i będą chwile radości w twoim życiu. Pragnę, moje dziecko, ażebyś Mi zaufał całym sercem i modlił się gorliwiej, bo modlitwa jest potrzebna do zrealizowania Moich planów w tym miejscu. Ja będę ciebie prowadziła. Błogosławię ciebie, moje dziecko, i tych, którzy tu przybywają z czystym sercem i ufnością do Boga. Dziękuję tym, którzy przyjmują Moje posłania całym sercem.

13. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 19. kwietnia 1992r.

Moje dzieci, dzisiaj chcę was wszystkich pobłogosławić, dlatego błogosławię was Błogosławieństwem Bożym. Pragnę, żebyście podążali i trwali na Mojej drodze. Proszę was, pomagajcie Mi swoją modlitwą, abym mogła ofiarować was Bogu. Módlcie się i przyjmujcie wszystko to, co Bóg wam daje. Ta droga jest gorzka, ale kto nią podąży, temu Bóg ukarze jej słodycz i odpowie chętnie na każde wołanie. Módlcie się, abyście w modlitwie mogli zrozumieć plan Boży względem was. Bóg daje specjalne łaski podczas modlitwy, dlatego módlcie się sercem, abyście mogli zrozumieć to, co tutaj Bóg wam daje. Nie zwracajcie uwagi na drobne sprawy tego świata. Pragnę, by każdy z was żył nowym życiem, bez niszczenia tego, co Bóg wam daje.

Dziękuję wam za waszą obecność w tym miejscu, gdzie daję szczególne łaski tym, którzy Moje orędzia przyjmują i według nich żyją. Dziękuję tym, którzy ustawili krzyż i przyczynili się do jego powstania. Błogosławię ich: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

14. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 26. kwietnia 1992r.

Dziś przyszłam, moje dzieci, prosić was wszystkich, byście żyli w Miłości Bożej. Jesteście skłonni do grzechu i bez zastanowienia oddajecie się szatanowi. Pragnę, abyście zdecydowali się świadomie na Boga i na sprzeciw szatanowi. Jestem waszą Matką i dlatego pragnę was prowadzić do Boga. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy tutaj na ziemi i żeby każdy z was później mógł być ze Mną w Niebie. To jest Mój cel i Moje pragnienie. Pragnę, abyście zaczęli prowadzić życie takie, jakiego Bóg od was oczekuje, abyście zaczęli żyć miłością i miłosierdziem, które jest w tym czasie tak bardzo potrzebne. Bóg was kocha i pozwala Mi być tu z wami, by wam wskazać drogę do Niego. Drogie dzieci, tej drogi nie można znaleźć bez modlitwy i oddania się Bogu całym sercem. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że wasze życie jest przemijające jak wiosenny kwiat, który jest na początku wspaniały, a później ginie. Dziękuję wam za każde poświęcenie wasze i modlitwy, które Mi ofiarujecie.

15. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. czerwca 1992r.

Moje dzieci, proszę was już dwa lata przez Moje orędzia, które wam przekazuję w tym miejscu. Przez te orędzia pragnę doprowadzić każdego z was do Boga. Pragnę, by każdy z was zdecydował się dobrowolnie na Boga. Bóg dał wam wolność, dlatego módlcie się całym sercem, byście mogli zbliżyć się do Boga. Pragnę, abyście przyjmowali Moje orędzia z powagą i według nich żyli. Byłam dzisiaj z wami, choć wy nie byliście tego świadomi i wszystkich błogosławiłam błogosławieństwem Matczynym. Będę się modlić za was i wstawiać za wami przed Bogiem. Bóg daje Mi wielki dar, że mogę tu z wami być i modlić się.

Dziękuję temu kapłanowi, który tu dzisiaj przybył i odprawił mszę. Niech msza święta będzie waszym życiem. Bardzo Mnie raduje ten kapłan i jego poświęcenie. Dziękuję tym wszystkim, którzy tu dzisiaj przybyli. Dziękuję tym, którzy ofiarowali obraz i modlitwy w Moich intencjach na tym miejscu.

16. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. grudnia 1992r.

Dziękuję wam, że dochowujecie wierności Mojej obecności tu, w tym miejscu. Ja wybrałam was takich, jakimi jesteście i kocham was wszystkich. Każdy z was jest drogi Mojemu sercu. Chcę wam powiedzieć, że nie będzie wam ciężko, jeśli oddacie się całym sercem Bogu.

Proszę was, moje dzieci, nie pozwólcie, by Moje serce płakało krwawymi łzami. Módlcie się, bo Ja wam mówię, że mało się modlicie. Módlcie się, żeby nie dopuścić do tego, by szatan pozbawił was odwagi. Przez modlitwę znajdziecie wyjście z każdej bezradnej sytuacji.

Jestem smutna i pragnę, byście Mnie tu odwiedzali. Ja na was, moje dzieci, czekam, by was przygarnąć, ale wy nie przychodzicie do Mnie.

Jesteście zajęci sprawami ziemskimi. Wzywam was do światłości, którą powinniście nieść wszystkim ludziom. Błogosławię was, moje dzieci. Błogosławię Społeczny Komitet i jego działania.

Dziękuję wam, kochane dzieci. Jestem wśród was.

Rok 1993 (Orędzia od 17. do 25.)

17. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 24. stycznia 1993r.


Moje drogie dzieci. Dziś przyszłam, aby was prosić o modlitwę za Jugosławię i o pokój na świecie. Proszę was, módlcie się gorąco, ponieważ pokój jest bardzo zagrożony.

Módlcie się, by szatan nie zniszczył tego, co Bóg wam dał.

Błogosławię was wszystkich, moje kochane dzieci.

18. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. marca 1993r.

Dziś przychodzę z radością w Moim sercu, drogie dzieci. Moje serce raduje się z waszego oddania się Bogu.

Dziękuję wam, że zaczynacie przyjmować Moje posłania i wprowadzać je w swoje życie. Przez post i modlitwę możecie wyprosić wiele łask u Boga. Bóg daje wielką łaskę tym, którzy przyjmują całym sercem post i modlitwę. Kto przyjmie post i modlitwę w tym czasie, temu Bóg ukaże swoje Miłosierdzie i wysłucha waszych próśb.

Moje dzieci, tylko wiara, post, modlitwa i nawrócenie prowadzą do Boga. Proszę was, nawracajcie się, módlcie i pośćcie — to jest jedyna droga do zbawienia. Dziękuję tym, którzy przyczyniają się do budowy kaplicy. Módlcie się o to, by powstała ona jak najszybciej. Modlitwą i postem pokonacie wszystkie trudności jakie was otaczają. Dziękuję wam, moje dzieci, że pomagacie w moim posłannictwie na ziemi. Błogosławię was wszystkich błogosławieństwem matczynym, które udzielił Mi Bóg.

19. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. czerwca 1993r.

Moje dzieci! Moje Serce raduje się, że tu jesteście. Pragnę wam przekazać Moją Miłość. Nie wiecie, Moje dzieci, jak wielka jest Moja Miłość. Nie potraficie jej przyjąć. W różne sposoby pragnę ją wam przekazać, ale wy jej nie rozpoznajecie. Nie pojmujecie Moich orędzi sercem, więc nie możecie pojąć Mojej Miłości. Przyjmijcie Mnie w swoim codziennym życiu, a zrozumiecie wszystko co do was mówię i co daje wam Jezus. Bóg pozwala Mi do was przychodzić i przekazywać wam Posłanie Miłości, Moje dzieci. Pragnę was prowadzić drogą światłości, która prowadzi do Niego. Jeśli pójdziecie tą drogą, możecie wyprosić u Boga łaski, które darowuje wam przeze Mnie. Błogosławię was, Moje dzieci, błogosławieństwem Matczynym.

20. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 11. lipca 1993r. — Vionica w Bośni-Hercegowinie

Moje dzieci! Wzywam was do Miłości pełnej i miłej Bogu. Miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie, dla Jezusa. Jezus jest Wielką Miłością, dlatego proście Boga, by przyszedł wam z pomocą w waszym życiu. Oddajcie siebie i waszą miłość Bogu, żeby mógł was uzdrawiać, pocieszać i przebaczać. W ten sposób Bóg będzie kształtował wasze życie i będzie wzrastać wasza miłość. Moje dzieci, uwielbiajcie Boga taką miłością, jaką Ja wam przekazuję. Módlcie się o taką Miłość, a zrozumiecie czego Bóg od was oczekuje i pragnie wam dać. Błogosławię was wszystkich, Moje dzieci.

21. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 15. sierpnia 1993r.

Moje dzieci! Pragnę was wszystkich wezwać, byście żyli Moimi posłaniami, które przekazałam wam przez minione lata. Ten czas, w którym jestem z wami, jest czasem łaski. Bóg pragnie obdarzyć każdego z was Swoją łaską, ale bez miłości i oddania się Bogu jest to trudne. Pragnę, by każdy z was odkrył Miłość i radość, która pochodzi tylko od Boga. Wszystko co pochodzi od Niego — jest wieczne. Wszystko inne, to co was otacza — jest przemijające. Dziękuję wam za wszystkie ofiary i modlitwy tu składane.

Błogosławię was, Moje dzieci, błogosławieństwem Matczynym, które udzielił Mi Bóg.

22. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. września 1993r.

Moje dzieci. Chcę was wszystkich zaprosić do modlitwy. W modlitwie spotykacie się z Bogiem. Bóg czeka na was w modlitwach, ale wy oddalacie się od Niego. Wasze modlitwy są oziębłe.

Wzywam was do modlitwy sercem, a nie z przyzwyczajenia. Wielu z was przychodzi tu i nie chce pogrążyć się w modlitwie, nie chce spotkać Boga. Dziękuję wam za każde otwarcie waszych serc. Radość Mnie ogarnia z powodu każdego otwierającego się serca, dla Boga. Przez otwarte wasze serca Bóg może spełnić wszystko o co Go poprosicie.

Proszę was, módlcie się z miłością i otwierajcie wasze serca, a zrozumiecie plan Boży.

23. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 10. października 1993r.

Moje dzieci. Módlcie się w tym miesiącu. Bóg zezwolił Mi wspierać was łaskami, byście bronili się przed złem. To jest Mój miesiąc. Pragnę go wam dać. Wy się jedynie módlcie, a Bóg da wam łaski, których potrzebujecie. Ja wam w tym pomogę. Dziękujcie Bogu za wszystkie łaski, które wam dał. Dziękujcie za małe rzeczy, a będziecie potem mogli dziękować za wielkie. Moje dzieci. Chcę was ostrzec, ponieważ szatan pragnie wami zawładnąć poprzez codzienne sprawy i chce w waszym życiu zająć pierwsze miejsce. Dlatego módlcie się nieustannie. Bez waszych modlitw, drogie dzieci, nie mogę wam pomóc, by spełniło się posłanie, które Mi Pan powierzył, bym je wam przekazała.

Błogosławię was błogosławieństwem Matczynym, które udzielił Mi Bóg.

24. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. listopada 1993r.

Moje kochane dzieci. Dziś pragnę wam powiedzieć, byście byli cierpliwi i wytrwali w modlitwach. Nie pozwalajcie na to, by szatan pozbawił was odwagi. On ma silny wpływ na was. Moje dzieci. Szatan jest bardzo silny i wszystkimi siłami pragnie przeszkodzić Moim planom na tym miejscu. Proszę was, módlcie się tu jak najczęściej i nie ustawajcie w modlitwie. Ja będę prosiła Mojego Syna o spełnienie się Mojego planu. W najbliższym czasie szatan w szczególny sposób uzewnętrzni się. Moje dzieci. Proszę was o modlitwę na tym miejscu. Proszę was, módlcie się całym sercem — tu, gdzie Ja jestem. Przez modlitwy tu, możecie Mi bardzo pomóc w Moich planach przeciw szatanowi, który chce wszystko zniszczyć. Dziękuję, moje dzieci, za waszą obecność na tym miejscu.

25. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. grudnia 1993r.

Moje dzieci. Chcę was wezwać w tych dniach do głębokiej modlitwy — modlitwy całym sercem, żeby to Boże Narodzenie było dla was szczególne. Już dużo razy przekazywałam wam w Imię Boże orędzia, lecz wy nie chcecie Mnie słuchać. Nie pozwólcie, by ten radosny dzień stał się Moim najsmutniejszym dniem. Proszę was, przywitajcie Małego Jezusa z czystym sercem i miłością. Błogosławię was, moje dzieci.

26 grudnia 1993 roku Matka Boża przekazała posłanie osobiste dla mnie.

Rok 1994 (Orędzia od 26. do 37.)

26. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 9. stycznia 1994r.


Moje drogie dzieci. Pragnę wam dziś powiedzieć, żebyście w czasie zbliżającej się nowenny, modlili się o to, by Duch Święty spłynął na was i wasze rodziny. Módlcie się, a przekonacie się, że nie będziecie żałować. Bóg ześle wam dary, które są wam potrzebne. Moje dzieci. Wiele razy radujecie Mnie swoją modlitwą, ale jest tu wielu takich, którzy się nie modlą. Chcą by ich Bóg uzdrowił, ale bez miłości i otwartego serca i bez szczerej modlitwy — jest to niemożliwe. Moje serce jest smutne z tego powodu. Dlatego proszę was — módlcie się, bym mogła wasze modlitwy i wasze otwarte serca zanieść do Pana. Moje dzieci. Proszę was w tym roku, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i byście byli otwarci na swoich bliźnich. Wszystko co czynicie innym — czynicie to Naszemu Panu. Błogosławię was wszystkich z miłością.

27. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 13. lutego 1994r.

Dziś wieczorem jestem wam, drogie dzieci, w sposób szczególny wdzięczna, że tu jesteście. Pragnę was wezwać do wytrwania w pokusach. Proszę was, byście skończyli z obmową i modlili się o jedność was wszystkich, gdyż Ja i Mój Syn mamy specjalny plan związany z tym miejscem i z wami. Drogie dzieci. Dziękuję tym, którzy pragną Mi się poświęcić. Mój Syn Jezus Chrystus przeze Mnie pragnie pod wam szczególnych łask. Błogosławię was, moje dzieci.

28. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 13. marca 1994r.

Drogie dzieci! Dziś jestem bardzo uradowana, gdyż jest dość tych, którzy pragną Mi się poświęcić. Dziękuję wam za wasze poświęcenie.

Drogie dzieci! Jesteście ludem wybranym przeze Mnie i Boga. Bóg dał wam wiele łask. Nie jesteście jeszcze świadomi każdego Mojego Posłania, które wam przekazuję. Proszę was módlcie się, módlcie się, a zrozumiecie jaka jest wielka Moja miłość do was. Drogie dzieci! Pragnę, byście od dziś przyjęli Moje orędzia całym sercem i według nich żyli. Błogosławię was wszystkich tu dziś zgromadzonych, moje dzieci, błogosławieństwem Matczynym, które udzielił Mi Bóg.

29. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 10. kwietnia 1994r.

Drogie dzieci! I dzisiaj wieczorem jestem wam w sposób szczególny wdzięczna, że tu jesteście. Również dzisiaj pragnę wam podziękować za wasze wszystkie ofiary, a szczególnie podziękować tym drogim Mojemu Sercu, którzy tutaj z radością przychodzą. Proszę was, byście otworzyli swoje serca ku Bogu jak kwiaty na wiosnę, które łakną słońca. Niech wasze serca łakną Boga jak kwiaty. Drogie dzieci! Bóg pozwolił mi przyjść na ziemię, by was nauczyć słuchać z miłością i z miłością modlić się. Pragnę was otulić swoim płaszczem i prowadzić do Boga. Drogie dzieci!

Proszę was, oddajcie Panu całą swoją przeszłość, wszystko zło, które nagromadziło się w waszych sercach i zacznijcie żyć nowym życiem. Błogosławię was, moje dzieci. Dziękuję, że tu jesteście.

30. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. maja 1994r.

Drogie dzieci! Wybrałam to miejsce w sposób szczególny i pragnę tu być z wami. Zachowuję was wszystkich w Moim Sercu. Pragnę was prowadzić. Dziękuję wam za to, żeście dziś tu przybyli. Pragnę byście zawsze byli w coraz większej liczbie ze Mną i Moim Synem Jezusem. W każdą drugą niedzielę będę przekazywać dla was Posłania. Błogosławię was dzisiaj i pragnę wam powiedzieć, że was kocham i zachęcam do życia według Moich Posłań. Błogosławię was błogosławieństwem uroczystym, na jakie zezwolił Mi Pan Wszechmogący.

31. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. czerwca 1994r.

Moje drogie dzieci! I dziś jestem z wami. Jestem szczęśliwa, że jesteście tu dzisiaj w tak wielkiej liczbie.

Moje dzieci! Pragnę was prowadzić do Boga. Wzywam was, byście słuchali przesłań, a wtedy będziecie mogli przeżywać wszystko to, co Bóg mówi Mi, bym wam przekazała. Chcę wam wszystkim podziękować za wszystkie dary i modlitwy. Pragnę was pobłogosławić, dlatego błogosławię was błogosławieństwem Bożym i proszę was, drogie dzieci, żebyście podążali i trwali na Mojej drodze.

Kocham was Moje dzieci.

32. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 10. lipca 1994r.

Moje dzieci! Dziś pragnę wam powiedzieć wszystkim, byście modlili się w sposób szczególny o oświecenie przez Ducha Świętego. Bóg pragnie was doświadczyć w sposób szczególny, by móc was umocnić w wierze.

Drogie dzieci! Wasze serca zaprzątnięte są ziemskimi sprawami i one was zajmują. Zwróćcie swoje serca ku modlitwie i dążcie do tego, by Duch Święty spłynął na was. Pragnę was wezwać wszystkich do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło jakim szatan ma teraz zamiar prześladować was i to miejsce, gdzie przychodzę do was. Proszę was poświęćcie czas na różaniec. Błogosławię was Moje kochane dzieci. Radujcie się, że tu jesteście.

33. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. sierpnia 1994r.

Moje drogie dzieci! Dziś pragnę was wezwać, byście modlili się o Ducha Prawdy, gdyż wam jest potrzebny Duch Prawdy, byście mogli przekazywać przesłania takie jakie są — nie dodając do nich ani nie ujmując czegokolwiek, tak jak wam powiedziałam. Módlcie się, by Duch Święty natchnął was duchem modlitwy, byście się więcej modlili, gdyż szatan wciąż pragnie pogmatwać Moje plany. Módlcie się sercem i w modlitwie ofiarujcie Jezusowi siebie. Dziękuję, że tu jesteście moje dzieci i pomagacie Mi w Moich planach.

34. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 11. września 1994r.

Drogie dzieci!

Jesteście zaprzątnięci materialnymi rzeczami, a w materii zagubicie to wszystko co Bóg wam pragnie dać.

Wzywam was, drogie dzieci, byście się modlili o dary Ducha Świętego, które są wam teraz potrzebne, byście mogli dawać świadectwo o Mojej tutaj obecności i o wszystkim co wam daję. Drogie dzieci! Oddajcie się Mi, bym was mogła całkowicie prowadzić do Boga. Błogosławię was moje dzieci. Raduje się Moje Serce, że tu jesteście i trwacie w modlitwie. Kocham was.

35. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 9. października 1994r.

Drogie dzieci!

Dziś jest dzień, w którym przekazuję przesłania dla was, lecz nie wszyscy przyjmują Moje przesłania i nie chcą nimi żyć. Jestem smutna i pragnę, byście mnie, drogie dzieci, słuchali i przeżywali Moje orędzia. Ja ciągle was wzywam, a wy jesteście ciągle daleko. Dlatego zdecydujcie się od dzisiaj z powagą poświęcić czas Bogu.

Jestem z wami i pragnę nauczyć was modlić się sercem. W modlitwie sercem spotykacie Boga.

Drogie dzieci! Wciąż potrzebuję waszych modlitw. Pytacie się dlaczego tyle modlitw. Rozejrzyjcie się, a zobaczycie jaki wielki grzech zawładnął światem. Módlcie się więc o zwycięstwo Jezusa.

Kocham was, moje dzieci i błogosławię błogosławieństwem Matczynym. Dziękuję, że tu jesteście.

36. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 13. listopada 1994r.

Moje drogie dzieci! Wzywam was, byście swoimi modlitwami pomogli Jezusowi w urzeczywistnieniu wszystkich planów, które tutaj czyni. Przynoście też ofiary Jezusowi, aby się spełniło wszystko to, co zaplanował, by szatan nie mógł nie uczynić.

Moje dzieci! Pragnę wam powiedzieć, że wy jesteście odpowiedzialni za orędzia, które tu wam daję. Tu jest źródło łaski, a wy, drogie dzieci, jesteście naczyniami, które przynoszą dary. Dlatego was, drogie dzieci, wżywam, byście waszą pracę wykonywali z odpowiedzialnością. Każdy będzie odpowiadał według swojej miary. Drogie dzieci, wzywam was, byście z miłością przekazywali dary innym, a nie zostawiali je dla siebie. Błogosławię was, Moje dzieci. Mówię wam, że kocham was wszystkich.

37. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 11. grudnia 1994r.

Moje dzieci! Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać Różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale nie modlicie się. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż brakuje Mi waszych modlitw.

Drogie dzieci! W tych dniach Mój Pan pozwolił Mi, że mogę dla was wymodlić więcej łask. Dlatego pragnę was zachęcić, Moje dzieci, ponownie do modlitwy sercem. Módlcie się bez przerwy. Chcę wam dać radość, którą daje Mi Pan i Moją Miłość. Nie wiecie, drogie dzieci, jaka jest wielka Moja Miłość i nie potraficie jej przyjąć. Kocham was, Moje dzieci i błogosławię was. Jestem z wami.

Rok 1995 (Orędzia od 38. do 49.)

38. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. stycznia 1995r.


Drogie dzieci! Dziękuję za wszystkie modlitwy, dziękuję za wszystkie ofiary. Pragnę wam powiedzieć, drogie dzieci, byście odnowili polecenia, które wam daję. Szczególnie zachowujcie post, gdyż poprzez post najwięcej osiągniecie i sprawicie Mi radość, gdyż spełni się cały plan, który Bóg planuje tu w Okoninie. Błogosławię was, moje dzieci. Dziękuję, że jesteście ze Mną. Kocham was wszystkich.

39. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. lutego 1995r.

Drogie dzieci!

Pragnę, by wasza modlitwa była radością spotkania z Panem. Nie mogę was prowadzić, dopóki wy sami nie odczujecie radości w modlitwie. Pragnę was prowadzić z dnia na dzień coraz głębiej w modlitwę, lecz nie chcę was zmuszać.

Drogie dzieci! Pragnę was również wezwać, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niechaj będzie na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do jej czytania i modlitwy.

Błogosławię was Moje dzieci. Dziękuję, że jesteście ze mną tu, gdzie posłał Mnie Pan.

40. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. marca 1995r.

Drogie dzieci!

Dziś wzywam was, żebyście ze szczególną modlitwą wystąpili przeciw szatanowi. Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wie, że oddziaływuje. Drogie dzieci! Obleczcie się w zbroje i z różańcem w ręku zwyciężycie go. Błogosławię was Moje dzieci i pragnę wam powiedzieć, że was kocham i zachęcam do życia według Moich Posłań.

41. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 9. kwietnia 1995r.

Drogie dzieci!

Wzywam was ponownie do modlitwy sercem, szczególnie wtedy,gdy szatan pragnie posłużyć się wami. Módlcie się. by szatanowi nie powiodło się w jego planach.

Moje dzieci! Pragnę, by każdy z was wziął Moje Posłania, które tu wam daję, do swojego serca i tam je rozważał. Kocham was i pragnę być z wami. Bóg pozwala Mi jeszcze być tu i prowadzić was do Niego.

Dziękuję, że tu jesteście zawsze ze Mną.

42. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. maja 1995r.

Drogie dzieci !

Dziś wzywam każdego z was, by znowu zdecydował oddać Mi się całkowicie. Jedynie w ten sposób Ja także będę mogła ofiarować każdego z was Bogu.

Drogie dzieci! Wiecie, że kocham was bezmiernie i że pragnę każdego z was dla siebie, jednakże Bóg dał wszystkim wolność, którą szanuje z całą miłością.

Drogie dzieci! Proszę, wsłuchujcie się i żyjcie posłaniem Matki, gdyż wzywam was tylko z miłości, aby wam pomóc.

Dziękuję wam, Moje dzieci, za wasze trudy i waszą obecność. ze Mną. Kocham was wszystkich.

43. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 11. czerwca 1995r.

Drogie dzieci!

Dziś wzywam was wszystkich, byście naprawdę żyli orędziami, które dałam wam przez minione pięć lat. Pragnę również wezwać was do aktywnej modlitwy i uczestnictwa we Mszy Świętej. Pragnę, by Msza była przeżyciem Boga. Pragnę szczególnie dziś powiedzieć młodym: bądźcie otwarci na Ducha Świętego, gdyż Bóg pragnie przygarnąć was do Siebie w tych dniach, w których działa szatan! Szatan jest niesłychanie silny i wszystkimi siłami pragnie przeszkodzić Moim planom, które rozpoczęłam z wami. Módlcie się, tylko się módlcie i nie ustawajcie nawet na chwilę.

Drogie dzieci! Ten czas jest czasem łaski i pragnę, by łaska Boża była wielka dla każdego z was. Błogosławię was i kocham szczególną miłością.

44. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 9. lipca 1995r.

Drogie dzieci! Dziś pragnę zaprosić was do odnowy serc. Otwórzcie się na Boga i przekażcie Mu wszystkie wasze trudności i krzyże, aby Bóg przemienił wszystko w radość.

Moje drogie dzieci! Nie możecie otworzyć się na Boga, jeżeli się nie modlicie. Dlatego zdecydujcie się od dziś przeznaczyć pewien czas w ciągu dnia tylko na spotkanie z Bogiem w ciszy i spokoju. Wtedy będziecie mogli poświadczyć Moją obecność tutaj.

Drogie dzieci! Nie chcę was zmuszać, lecz dajcie Bogu dobrowolnie wasz czas, jako dzieci Boże.

Kocham was, Moje kochane dzieci!

45. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 13. sierpnia 1995r.

Drogie dzieci!

Dziś znów wzywam was do modlitwy. Niech każdy z was znajdzie czas na modlitwę, gdyż w niej odkrywacie Boga. Nie chcę żebyście mówili o modlitwie, ale żebyście się modlili. Niech każdy wasz dzień będzie wypełniony modlitwą dziękczynną Panu Bogu za życie i za wszystko co posiadacie. Nie chcę by wasze życie przeszło na mówieniu, lecz dziełami wysławiajcie Boga.

Jest wielu, którzy myślą że czynią dużo mówiąc o orędziach, ale nimi nie żyją. Wzywam was, drogie dzieci, do zmiany tego wszystkiego, co jest w waszym życiu negatywne. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdą chwilę spędzoną z wami. Kocham was.

46. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 10. września 1995r.

Drogie dzieci! Także i dzisiaj pragnę wezwać was, byście z całą powagą przyjęli i żyli orędziami, które wam przekazuję.

Drogie dzieci! Z waszego powodu przebywam tu tak długo, by pomóc wam w realizacji wszystkich orędzi, które wam przekazuję. Dlatego, drogie dzieci, z miłości do Mnie wprowadzajcie w życie wszystkie orędzia, które wam daję.

Drogie dzieci! Bóg posłał Mnie między was, abym wam pomogła. Jeśli chcecie, przyjmijcie różaniec. Już sam różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu. Błogosławię was i pozostaję z wami, dopóki taka będzie wola Boża. Dziękuję wam za waszą obecność ze Mną. Kocham was wszystkich.

47. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. października 1995r.

Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam, żebyście pomyśleli, dlaczego jestem tak długo z wami. Ja jestem pośredniczką pomiędzy Bogiem a wami, dlatego drogie dzieci pragnę was wezwać, byście się więcej otworzyli Bogu, aby mógł działać przez was. Na ile się otworzycie, tyle owoców zbierzecie. Pragnę was wezwać, żebyście z miłością przyjmowali to wszystko, czego Bóg od was żąda.

Dlatego, drogie dzieci, w swojej pokorze wypełniajcie wszystkie przesłania, które wam daję.

Kocham was wszystkich i pozostaję z wami.

48. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. listopada 1995r.

Drogie dzieci! Pragnę was i dzisiaj wezwać, byście ze szczególną miłością żyli i śledzili wszystkie orędzia, które wam daję. Drogie dzieci! Bóg nie chce was letnich i niezdecydowanych, ale całkowicie oddanych Mu. Wiecie, że was bardzo kocham i dlatego, drogie dzieci, wy też zdecydujcie się na miłość. Pragnę, abyście swoje życie z miłością poświęcili Mnie, abym was mogła z miłością prowadzić. Kocham was, drogie dzieci, szczególną miłością i pragnę was wszystkich darować Bogu w niebie. Pragnę, byście zrozumieli, że to życie trwa krótko w stosunku do tego w niebie. Dlatego, drogie dzieci, ponownie dzisiaj zdecydujcie się na Boga. Kocham was wszystkich i błogosławię grupie modlitewnej. Jestem z wami.

49. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 10. grudnia 1995r.

Drogie dzieci. Pragnę was dzisiaj zaprosić w sposób szczególny, w tym czasie, do modlitwy, abyście byli w stanie żyć wydarzeniem radości spotkania z Chrystusem, który ma się narodzić. Ja drogie dzieci pragnę, abyście przeprowadzić i sprawić, byście czuli radość, w której chcę was żyli te dni tak. jak Ja nimi żyję — z radością. Pragnę was prowadzić — każdego z was. Ale, drogie dzieci, módlcie się i oddajcie Mi się całkowicie. Kocham was moje dzieci i błogosławię wraz z Chrystusem, który się narodzi.

Rok 1996 (Orędzia od 50. do 61.)

50. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. stycznia 1996r.


Drogie dzieci ! I tym razem wzywam was do modlitwy. Módlcie się, abyście mogli pojąć to, co Bóg pragnie wam powiedzieć poprzez Moją obecność i poprzez orędzia, które wam daje. Pragnę was wszystkich jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego serca, abyście mogli pojąć niezmierną miłość, która została dana dla każdego z was. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby z waszych serc wytrysnęło źródło miłości dla każdego człowieka i dla tego, który was nienawidzi i pogardza wami. Miłością Jezusa łatwo możecie zwyciężyć całą nędzę tego żałosnego Świata, który jest bez nadziei dla tych, którzy nie znają Jezusa.

Jestem z wami i kocham was niezmierną Miłością.

51. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 11 lutego 1996r.

Drogie dzieci! Również i dzisiaj cieszę się z waszej tutaj obecności i błogosławię was Moim Macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za każdego z was u Boga.

Dziękuję wam za modlitwy i miłość jaką Mi okazujecie.

Wzywam was, byście odnowili życie Moimi orędziami i wprowadzili je w życie. Jestem z wami i błogosławię was każdego dnia. Drogie dzieci! To są szczególne czasy i dlatego jestem z wami. Kocham was.

52. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 10. marca 1996r.

Drogie dzieci! Módlcie się i nie dopuśćcie, aby szatan działał w waszym życiu przez nieporozumienia, niezrozumienie i nieuznawanie drugich. Módlcie się, żebyście zrozumieli wielkość i piękno daru życia, które Bóg wam dał. Bóg ofiaruje się wam w pełni, a możecie Go tylko w modlitwie odkryć i poznać, dlatego zdecydujcie się na modlitwę.

Moje kochane dzieci! Zrozumcie także wielkość daru, który wam daje przeze Mnie: że was ochraniam Swoim płaszczem i prowadzę do radości życia. Kocham was, Moje kochane dzieci i błogosławię.

53. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. kwietnia 1996r.

Drogie dzieci! Wzywam .was do modlitwy sercem, aby wasza modlitwa była rozmową z Bogiem. Pragnę, by każdy z was poświęcił Bogu więcej czasu. Szatan jest silny i chce was zniszczyć i oszukać na wiele sposobów.

Dlatego, Moje drogie dzieci, módlcie się co dzień, żeby wasze życie było dobrem dla was i dla tych wszystkich, których spotykacie.

Moje dzieci, módlcie się i szukajcie woli Bożej w waszym codziennym życiu. Pragnę, by każdy z was odkrył drogę świętości i wzrastał na niej do wieczności. Błogosławię was i pozostaję z wami dopóki taka będzie wola Boża.

Dziękuję wam, że dochowujecie wierności Mojej obecności tutaj.

54. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. maja 1996r.

Drogie dzieci! Wzywam was do otwarcia się na Boga. Patrzcie jak otwiera się przyroda, dając życie i owoce.

Tak Ja wzywam was do życia z Bogiem i pełnego oddania się Jemu. Drogie dzieci! Jestem z wami nieustająco. Pragnę was wprowadzić w radość życia. Pragnę, aby każdy z was odkrył radość i miłość, które pochodzą tylko od Boga i które tylko Bóg może dać. Bóg nie pragnie od was niczego poza oddaniem, dlatego Moje dzieci, zdecydujcie się poważnie na Boga. Kocham was Moje dzieci i wstawiam się za wami u Mojego Syna. Dziękuję za obecność ze Mną tu i błogosławię was.

55. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 9. czerwca 1996r.

Drogie dzieci! Dziś jestem szczęśliwa, chociaż Moje serce jest jeszcze trochę smutne z powodu tych wszystkich, którzy zaczęli tę drogę, a potem z niej zrezygnowali.

Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowadzić nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego wzywam was codziennie do nawrócenia, gdyż jeśli się nie modlicie, nie możecie mówić o nawróceniu.

Błogosławię wasi wzywam, abyście zdecydowali się żyć Moimi orędziami, które wam tutaj daję. Ja, drogie dzieci, pragnę was wszystkich doprowadzić do Jezusa, gdyż On jest waszym zbawieniem. Dlatego, Moje dzieci, im więcej się modlicie, tym bardziej stajecie się Moimi i Mojego syna Jezusa. Kocham was wszystkich.

56. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 14. lipca 1996r.

Drogie dzieci! Jesteście ludem wybranym, i Bóg dał wam wiele łask. Nie jesteście świadomi każdego przesłania, które wam przekazuje. Teraz pragnę powiedzieć jedynie módlcie się módlcie się módlcie. Nie wiem co mam wam innego powiedzieć, gdyż was Kocham i pragnę byście w modlitwie dostrzegli miłość moją i Boga. Moje dzieci przez cały czas napełniajcie wasze serca nawet najmniejszymi modlitwami. Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym sercem które mnie się oddaje.

Dziękuję wam za modlitwy. Kocham was.

57. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 11. sierpnia 1996r.

Drogie dzieci! Zdecydujcie się i wierzcie, że Bóg ofiaruje się wam w Swojej pełni. Jesteście zaproszeni i powinniście odpowiedzieć wołaniu Ojca, który wzywa was. przeze Mnie. Módlcie się, ponieważ w modlitwie każdy będzie w stanie posiąść całkowitą miłość.

Drogie dzieci! Pragnę, by i dla was wasz krzyż byt radością, byście mogli przyjąć ból i cierpienia z miłością, jak uczynił to Jezus. Jedynie w ten sposób mogę z radością udzielić wam miłości i uzdrowienia, jeśli Mi Jezus zezwoli.

Kocham was Moje dzieci i błogosławię.

58. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. września 1996r.

Drogie dzieci! Także dzisiaj pragnę wam przekazać jak bardzo was kocham, lecz żałuję, że nie mogę dopomóc każdemu z was. Dlatego, drogie dzieci, wzywam was do modlitwy i do całkowitego oddania się Bogu, gdyż szatan pragnie wami zawładnąć poprzez codzienne sprawy i chce w waszym życiu zająć naczelne miejsce.

Módlcie się, by szatan nie potrząsał wami jak gałęziami. Bądźcie mocni w Bogu! Drogie dzieci! Módlcie się i nie dopuśćcie, aby szatan działał w waszym życiu przez nieporozumienia i niezrozumienia i nieuznawanie jedni drugich.

Módlcie się, żebyście zrozumieli wielkość i piękno daru życia. Kocham was i pragnę byście Mnie zawierzyli, abym mogła poprowadzić was do Boga, dopóki jestem z wami.

59. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 13. października 1996r.

Drogie dzieci. Dzisiaj pragnę was powtórnie wezwać do potraktowania poważnie i wprowadzenia w życie Orędzi które wam daje.

Wy wiecie drogie dzieci że jestem z wami iże pragnę prowadzić was do Nieba tą drogą Która jest piękna i którą odkrywamy w modlitwie. Dlatego proszę was Moje dzieci nie zapominajcie że powinniście żyć w codziennym życiu Orędziami, które wam daję żebyście mogli powiedzieć Oto ja przyjąłem Orędzia i próbuję żyć według nich.

Drogie dzieci. Ja wstawiam się za wami, u Ojca Niebieskiego i pragnę być z wami i was prowadzić. Mój czas przebywania zwami dobiega końca wykorzystajcie go jak najlepiej. KOCHAM WAS.

60. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 10. listopada 1996r.

Drogie dzieci. Pragnę żebyście zrozumieli powagę sytuacji i to, że wiele z tego co się stanie zależy od waszej modlitwy, a wy mało się modlicie. Drogie dzieci jestem z wami i wzywam was abyście z powagą zaczęli się modlić i pościć tak jak w pierwszych dniach Mojego przyjścia. Drogie dzieci módlcie się w szczególny sposób i odnówcie Miłość do Jezusa w swoich sercach.

Jestem z wami towarzyszę wam swoim Błogosławieństwem i modlitwami w tych dniach, bo są to dni łaski, dopóki jestem z wami.

Moje Poselstwo dobiega już końca wykorzystajcie je i zbliżcie się do Jezusa.

Kocham was moje dzieci.

61. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. grudnia 1996r.

Drogie dzieci! Dziś błogosławię was szczególnie moim macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za wami przed Bogiem, aby dał wam dar nawrócenia serca. Latami wzywałam was i zachęcałam do głębokiego życia duchowego, w prostocie, a wy jesteście tacy zimni. Dlatego moje drogie dzieci, przyjmijcie z powagą orędzia i żyjcie według nich, aby wasza dusza nie była smutna, kiedy nie będę więcej z wami i kiedy nie będę was nadal prowadzić jak dzieci niepewne w pierwszych krokach. Dlatego moje dzieci, czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałem i przetwarzajcie je w życie. Kocham was moje dzieci, niech JEZUS, który się narodzi was błogosławi.

Rok 1997 (Orędzia od 62. do 68.)

62. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 12. stycznia 1997r.


Drogie dzieci. Pragnę, abyście zrozumieli że jestem waszą Matką i że chcę wam pomagać i wezwać was do modlitwy. Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć i przyjąć Moje Orędzia. Czytajcie Pismo święte, żyjcie nim i módlcie się byście mogli zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny. Dlatego jestem z Wami aby przybliżyć was do Mojego Serca i Serca Syna Jezusa. Dlatego moje dzieci odmawiajcie modlitwę, sercem, bowiem wtedy pojmniecie moje wezwanie i moje gorące pragnienie pomagania wam. Cieszę się z waszej tutaj obecności. Błogosławię was Moim Macierzyńskim błogosławieństwem.

63. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 9. lutego 1997r.

Drogie dzieci! Dziś jak nigdy wzywam was do modlitwy. Niech wasze życie stanie się modlitwą. Bez miłości nie możecie się modlić, dlatego wzywam was, abyście wpierw umiłowali Boga Stwórcę waszego życia, bowiem wtedy we wszystkich rozpoznacie Boga i pokochacie miłością, którą ON was miłuje. Drogie dzieci, to jest łaska, że Ja jestem jeszcze z wami, dlatego przyjmijcie Moje orędzia i żyjcie według nich dla waszego dobra.

Drogie dzieci, módlcie się o zdrowie dla Mojego najdroższego syna (Jana Pawła II), który cierpi, którego wybrałam na te czasy. Kocham was i jestem jeszcze z wami, aby was pouczać i prowadzić drogą wyrzeczeń do nowego życia i do nawrócenia.

64. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 9. marca 1997r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście stali się misjonarzami Moich orędzi, które wam daję w tym tak drogim Mi miejscu. Bóg pozwolił Mi pozostać tak długo z wami. Dlatego drogie dzieci wzywam was ponownie do życia Moimi orędziami z miłością do szerzenia ich w całym świecie, aby popłynęły rzeką miłości do ludzi przepełnionych nienawiścią i niepokojem. Drogie dzieci módlcie się o siłę do realizacji tego o czym wam mówię. Niech was dziś błogosławi Mój Syn Jezus i obdarzy was Swoim pokojem. Błogosławię was i noszę każdego z was w sercu.

65. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 13. kwietnia 1997r.

Drogie dzieci. Wzywam was wszystkich, abyście mieli więcej zaufania do mnie i żyli głębiej moimi Orędziami.

Jestem z Wami i wstawiam się za Wami przed Bogiem ale czekam aby i wasze serca otworzyły się na moje Orędzia. Radujcie się gdyż Bóg was kocha i każdego dnia daje wam możliwość nawrócenia się i pogłębienia wiary w Boga Stwórcę.

Drogie dzieci wszyscy jesteście moimi dziećmi kocham Was. Ale moje kochane dzieci nie zapomnijcie że bez modlitwy nie możecie być blisko mnie. W obecnych czasach szatan chce wprowadzić nieład w wasze Serca i w wasze rodziny. Dzieci nie dajcie się. Nie pozwólcie aby on kierował wami i waszym życiem. Kocham Was i wszystkich błogosławię.

66. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 11. maja 1997 r.

Drogie dzieci przez te lata wzywałam was do modlitwy i do życia tym co wam mówię, ale mało żyjecie moimi Orędziami.

Mówicie a nie żyjecie. Dlatego kochane dzieci ponownie was wzywam do otwarcia się na Boga i do życia z Bogiem w Sercu dając świadectwo o moich Orędziach i czyniąc dobro. Kocham was i pragnę was chronić od wszelkiego zła, ale wy tego nie chcecie. Drogie dzieci nie mogę wam pomóc jeżeli nie żyjecie Bożymi przykazaniami. Wzywam was abyście się stali apostołami miłości i dobroci w tym niespokojnym świecie i świadczyli o Bogu i Bożej miłości. Drogie dzieci pragnę abyście poprzez modlitwę otworzyli się na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was.

Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was drogie moje dzieci jest dla mnie ważny w moim planie zbawienia. Kocham was moje dzieci i błogosławię.

Jestem z wami i zawsze będę tu czekała na was aby przytulić was do serca.

67. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 8. czerwca 1997 r.

Drogie dzieci!


Pragnę wam powtórnie powiedzieć, że bez modlitwy nie możecie żyć i mówić, że jesteście Moimi.

Modlitwa jest radością, modlitwa jest tym, czego pragnie ludzkie serce. Dlatego przybliżcie się dzieci i do Mojego Niepokalanego Serca, a odkryjecie Boga. Drogie dzieci, pragnę byście stali się takimi, jak w pierwszych dniach Mojego przyjścia tu. Drogie dzieci Moje poselstwo dobiega końca, ale nie Moja obecność tu. Będę zawsze tu z Wami. KOCHAM WAS I BŁOGOSŁAWIĘ.

68. Orędzie Matki Bożej Okonińskiej z dnia 15. czerwca 1997r. — w siódmą rocznicę objawień — ostatni przekaz

Drogie dzieci !

Dzisiaj chcę was wszystkich pobłogosławić, dlatego błogosławię was błogosławieństwem specjalnym Bożym. Proszę was drogie dzieci, żebyście podążali i trwali na Mojej drodze.

Kocham was wszystkich. Drogie dzieci, nie wiem ile razy wzywałam was i dziękowałam, za to wszystko, co czynicie według Moich zamiarów. Proszę pomagajcie Mi, abym mogła ofiarować was Bogu.

Jestem zawsze z wami i czekam na was w tym miejscu.