Clicks32.6K
Slawek
5

RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ

Matka Boża do św. Brygidy:"Spoglądam na ludzi żyjących na ziemi i szukam między nimi tych,którzy by rozmyślali nad Moimi boleściami,lecz niestety mało takich znajduję. Zapominają o Mnie. A ponieważ mało ludzi pamięta o Moich boleściach,które cierpiałam dla nich,to przynajmniej ty nie zapominaj, córko Moja i naśladuj Moją cierpliwość w dolegliwościach".

Pan Jezus do Weroniki z Bianasco:"Drogimi są dla Mnie łzy wylane w rozmyślaniu nad Męką Moją. Lecz łzy wylane nad boleściami Matki Mojej jeszcze bardziej Mnie poruszają. A to dlatego,ze tak bardzo kocham Moją Matkę".
Św. Jan Ewangelista po Wniebowzięciu Maryi pragnął jeszcze Ją ujrzeć, łaskę tę otrzymał. Maryja prosiła Syna o specjalną łaskę dla tych,którzy będą współczuć Jej cierpieniom. Wówczas Pan Jezus przyrzekł następujące Łaski:
1.Kto będzie wzywał Matkę Bożą przez Jej cierpienia, ten przed śmiercią zasłuży na to, że odprawi prawdziwą pokutę za wszystkie swoje grzechy.
2.Będę strzegł tych czcicieli w utrapieniach, które ich nawiedzać będą, a zwłaszcza w chwili ich śmierci.
3.Wyryję w nich pamięć o Mojej Męce, a w Niebie dam im za to nagrodę.
4.Czcicieli takich umieszczę w Rękach Mojej Matki Maryi, żeby Ona nimi dysponowała według Swej Woli i żeby im wyprosiła wszystkie Łaski, których pragnie dla nich.


RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ
Matko Bolesna, przez Twoje cierpienia z Jezusem stałaś się Współodkupicielką wszystkich ludzi. Twoje Niepokalane Serce przebite siedmioma mieczami jest nadal ranione milionami mieczów grzechów całej ludzkości idącej na zatracenie. Łączymy nasze cierpienia z Twoimi cierpieniami Maryjo, aby pocieszyć Twoje Zbolałe Serce i otrzeć Twoje Matczyne Łzy naszymi modlitwami

BOLEŚĆ I - Proroctwo Symeona
Wspomożenie wiernych!
Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść, która przeszyła Serce Twoje, gdyś słyszała prorocze słowa starca Symeona o Męce Jezusa, Syna Twojego, racz nam wyjednać łaskę uświęcenia naszego życia i cierpliwego znoszenia cierpień i przeciwności.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz...7 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ II - Ucieczka do Egiptu
Pocieszycielko strapionych!
Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść Twoją, której doznałaś uciekając z Synem Twoim przed Herodem do Egiptu, uproś nam łaskę wiernego poddania się Woli Bożej we wszystkim co nas spotyka.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz...7 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ III - Szukanie Jezusa
Ucieczko grzeszników!
Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś szukając zgubionego Jezusa, uproś nam łaskę, abyśmy nigdy Go nie utracili. Tym, którzy zgubili Jezusa, na grzesznych drogach swojego życia dopomóż Go odnaleźć w Sakramentach Świętych.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz...7 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ IV - Spotkanie z Synem na drodze Krzyżowej
Królowo Męczenników!
Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś spotkawszy Jezusa na drodze Krzyżowej, gdy na Swoich Ramionach dźwigał grzechy moje i całej ludzkości, uproś nam łaskę,abyśmy już nigdy nie obarczali Jezusa najmniejszymi grzechami. Prosimy Cie o łaskę miłości do Krzyża oraz cierpliwości i wytrwałości w niesieniu codziennych krzyży całego naszego życia dla ratowania dusz.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz...7 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ V - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Współodkupicielko nasza!
Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść jaką przeżyłaś u stóp Krzyża patrząc na Mękę i śmierć Twojego Syna, uproś nam łaskę szczerego żalu i pokuty oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników, szczególnie konających i Łaskę Miłosierdzia Bożego dla świata całego.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz...7 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ VI - Maryja trzyma martwe Ciało Syna
Matko Płacząca!
Matko Najboleśniejsza! Przez łzy, którymi obmywałaś Rany Jezusa złożonego w Twoich Ramionach oraz przez Twoje Matczyne i Krwawe łzy, które wylewasz nad całą grzeszną ludzkością stojącą w obliczu zagłady, prosimy Cię, ratuj dusze idące na potępienie, ratuj dusze w czyśćcu cierpiące,ratuj zagrożoną młodzież i nasze rodziny. Dla pocieszenia Twojego Zbolałego Serca i otarcia Twoich Łez ofiarujemy Ci Maryjo nasze serca, cierpienia, ofiary, łzy i modlitwy i całe nasze życie w ofierze miłości dla ratowania zagubionych dusz.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz...7 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ VII - Złożenie Jezusa W Grobie
Matko zbawienia naszego!
Matko Najboleśniejsza! Przez Boleść rozstania z Jezusem złożonym w grobie, uproś nam łaskę, aby umarły w nas wszystkie złe skłonności i przywiązania do grzechu. Abyśmy żyli w świętości i miłości dla Chwały Bożej i ratowania dusz, przez Chrystusa i z Chrystusem, a po śmierci osiągnęli życie wieczne.
-Ku Tobie Święta Matko wznosimy serca swoje,
-Aby współczuć w Boleściach Twoich.
1 Ojcze nasz...7 Zdrowaś Maryjo...1 Chwała Ojcu...

O Święta Matko, którą Wszechmogący Bóg wybrał na Matkę Odkupiciela świata i upodobnił w cierpieniach do Swego Syna Ukrzyżowanego, niech boleść Twoja pobudzi nas do miłości Jezusa i Ciebie.
O Królowo Męczenników, udziel nam podobnej cierpliwości i męstwa w znoszeniu cierpień z jakimi Ty stałaś pod krzyżem, Syna Twego. Amen.

"To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy. Jeżeli będziecie odmawiać Różaniec do Siedmiu Boleści,rozważając je, otrzymacie moc, by naprawdę żałować.
Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mojego Syna.
Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz o tym całemu światu".


Z objawień Matki Bożej Bolesnej w Kibeho w Rwandzie (1981 - 83).
jadwiska
PiotrM
To dla was kochani. Pod filmem zajrzeć do opisu.

www.youtube.com/watch
melisa7
👏 dziękuje Bogu za to,że mogłam odnaleźć taką modlitwę
jadwiska
RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOSKIEJ ofiaruję w intencji Tobie Matko wiadomej 😘 🙏 🙏 🙏
Norbert35
Tego właśnie szukałem.
Bóg zapłać.
mkatana
Bóg zapłać Sławku.
👍 🤗 😇