Tesaleniczan
👏 👏 👏
wojciechowskikrzysztof
🤗 😇 👍 👏
ELOHIM.
Neokatechumenat to dla Kościoła Katolickiego przyszłość
ELOHIM.
👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏