Clicks9
vi.news

San Rafael: Giám mục Taussig vẫn tiếp tục nói dối

Giám mục của San Rafael, Eduardo Taussig, Argentina, kẻ giết người "bảo thủ" tại chủng viện của mình, đã bào chữa tội ác của mình trong một chương trình truyền hình địa phương dài 40 phút (ngày 7 tháng 8) trước hai nhà báo khúm núm.

Taussig không đưa ra một lý do nghiêm trọng nào cho bước đi ấn tượng của mình nhưng lại đổ lỗi quyết định cho “Tòa thánh”, đặc biệt là cho Hồng y Beniamino Stella, người đứng đầu Bộ Giáo sĩ.

Taussig thông báo rằng ông đã nói chuyện qua điện thoại hơn một giờ với Stella, người đã “xác nhận” một “nhu cầu phải đóng cửa chủng viện của giáo phận.” Từ "xác nhận" chứng minh rằng Taussig đứng sau quyết định, không phải Stella.

Tuy nhiên, ông ấy vẫn tiếp tục đánh lừa công chúng trong chương trình bằng cách nói rằng ông ấy phải “vâng lời” Rome. Sau khi lặp lại câu nói sai lầm này, Taussig liên tục gãi vào cổ và má mà trong ngôn ngữ cơ thể có liên quan đến cảm xúc tiêu cực hoặc nói dối.

Ông ta giải thích rằng anh ta đã giết chủng viện vì các linh mục “bước ra từ chủng viện này” từ chối tuân theo sắc lệnh coronavirus [bất công] của mình đã áp đặt việc trao rước lễ trong tay.

Ở nhiều quốc gia, việc trao rước lễ trong tay không được đưa ra và điều này không góp phần làm gia tăng sự lây lan của vi rút.

Lý thuyết sai lầm của Taussig cho rằng có “các hình thức rước lễ khác nhau” và “không có cách nào” làm cạn kiệt “sự phong phú của Bí tích Thánh Thể”. Đồng thời, anh ta cố gắng phỉ báng việc trao rước lễ và coi nó là việc “truyền nước bọt từ người này sang người kia” trong khi rước lễ bằng tay là cách mà “các vị tử đạo” đã làm.

#newsXnaxpyiuvp