szuirad1
1468

Św. Paulin z Noli 22 czerwca.

Święty Paulin, biskup Noli, należy do grona tych świętych, którzy mając znakomite pochodzenie, wielkie bogactwa i otwartą drogę świeckiej kariery, zostali pociągnięci do bardziej bezpośredniego naśladowania Jezusa Chrystusa – do wzgardy wszelkich, nawet dozwolonych, ziemskich dóbr i uciech, a przyjęcia służby Bożej i życia nie dla siebie, lecz dla innych. Ale zanim doszedł on do tak heroicznego samozaparcia, przeszedł naprzód wszystkie etapy życia, jakie były udziałem ludzi z wyższych warstw rzymskiego społeczeństwa.

Urodzony jako Pontius Meropius Anicius Paulinus, syn senatorskiej rodziny, w dobrach ziemskich rozciągających się nieopodal Bordeaux (oprócz Galii jego ojciec miał posiadłości w Hiszpanii i Italii). Młody Paulinus zdobył rzetelne wykształcenie przygotowujące go do pełnienia urzędów publicznych w imperium. Jego nauczycielem był między innymi Auzoniusz, sławny retor i poeta, wychowawca cesarza Walentyniana, pełniący funkcje oficera i konsula. Po ukończeniu edukacji Paulin wyjechał do Rzymu w roku 378 i tam został senatorem, a następnie konsulem. Od roku 381 pełnił urząd gubernatora Kampanii, a jego stolicą był Neapol.

W Neapolu po raz pierwszy zetknął się bliżej z chrześcijanami, których życie i religia zainteresowały go. Wkrótce zaczął ich wspierać, między innymi budując hospicjum, w którym chrześcijanie posługiwali chorym. Zainteresował się także kultem świętego Feliksa w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Neapolu miejscowości Nola, do której wybudował drogę dojazdową dla pielgrzymów. Po dwóch latach wyjechał do Hiszpanii i tam zwróciła jego uwagę piękna chrześcijańska niewiasta Terazja wywodząca się z zamożnej arystokratycznej rodziny. Połączyła ich szczera miłość i już jako małżonkowie powrócili do Akwitanii. Obywatel rzymski Paulinus miał okazję poznać kilka wybitnych osobistości Kościoła, takich jak święty Ambroży czy święty Marcin z Tours, dzięki którym, przy jednoczesnym wpływie ukochanej żony, jego serce nakłoniło się wreszcie do przyjęcia świętej wiary. Chrztu udzielił mu święty Delfin z Bordeaux. Już jako chrześcijanin powrócił z żoną do Hiszpanii.

Po staniu się... Św. Paulin z Noli
szuirad1
Św. męczennicy Jan Fisher, biskup, i Tomasz More 22 czerwca .:ILG:. - Czytelnia: 22 czerwca - Święci Jan Fisher i Tomasz More