A szedevakantizmus rövid cáfolata

Az Egyház jelenlegi válsága miatt nem meglepő, hogy a szedevakantizmus, amely azt állítja, hogy XII. Piusz 1958-ban bekövetkezett halála óta nincs …
Noname Senki
Egy művelt, katolikus barátom szerint az a legnagyobb baj a szedevakantistákkal, hogy nem tudnak közös nevezőre jutni: melyik pápától számítják a sede ürességét. Mindegyik másiktól. Innen pedig vicc az egész.
Jozsef Ferenc
"Az Egyháznak azonban nem tesz jót, ha tagadja az egyszerű valóságot: a fa belülről rothad, de úgy tűnik, a szedevakanisták inkább az egész fát gyökerestül kitépik, semhogy megpróbálják megmenteni azt." - ha már a fa hasonlatával élük, tudjuk, hogy a törzs, ha belülről rothad, akkor annak a fának annyi. Azaz, a látható részének. De valójában a fa nem biztos, hogy elpusztul, hiszen gyökeréről új …More
"Az Egyháznak azonban nem tesz jót, ha tagadja az egyszerű valóságot: a fa belülről rothad, de úgy tűnik, a szedevakanisták inkább az egész fát gyökerestül kitépik, semhogy megpróbálják megmenteni azt." - ha már a fa hasonlatával élük, tudjuk, hogy a törzs, ha belülről rothad, akkor annak a fának annyi. Azaz, a látható részének. De valójában a fa nem biztos, hogy elpusztul, hiszen gyökeréről új fa sarjadhat. De csak a gyökeréről. A látható rész viszont teljesen eltűnhet. Egy időre. Én nem látom úgy, hogy a szedevakantisták a gyökeret is kitépnék, sőt! Nem vagyok szedevakantista, de valamiért mégiscsak azt gondolom, hogy van abban mégiscsak "valami", amit mondanak. Gyümölcséről ismerjük meg a fát.
Indignus Famulus
A szv a mindenre kiterjesztett pápai tévedhetetlenség védelmében valójában megszünteti a pápaságot. Közvetlen isteni beavatkozás nélkül, pl. Isten maga kinyilvánítja az új pápa személyét, nincs megoldása a helyzetnek, csak a vég várása. 2020-ban meghalt az utolsó XII. Piusz által kinevezett püspök, általa kinevezett bíborosok pedig nincsenek, csak "trónbitorlók" által kinevezettek, így nem lehet …More
A szv a mindenre kiterjesztett pápai tévedhetetlenség védelmében valójában megszünteti a pápaságot. Közvetlen isteni beavatkozás nélkül, pl. Isten maga kinyilvánítja az új pápa személyét, nincs megoldása a helyzetnek, csak a vég várása. 2020-ban meghalt az utolsó XII. Piusz által kinevezett püspök, általa kinevezett bíborosok pedig nincsenek, csak "trónbitorlók" által kinevezettek, így nem lehet jogszerű konklávé, és értelemszerűen pápa sem. Tehát a szv szerint valójában megszűnt a pápaság. De akkor a pokol kapui erőt vettek az Egyházon. Tehát Krisztus tévedett. Ha tévedett, akkor nem Isten. Elég abszurd következményei vannak a rosszul értelmezett pápai tévedhetetlenségnek...
Ez az írás rövid cáfolat jó szempontokkal. A belőle idézett hasonlat gyengesége a hasonlatok korlátaira példa. Ezért én inkább maradnék a szőlővessző hasonlatánál, amely elszáradhat, ha leválik a tőről. Akkor is, ha pápa.
Bazsó-Dombi Attila
Elméleti gondolatfejtés (nem vagyok a XII. Pius utáni sedevacantizmus híve, viszont az írás – SSPX? – érvei nem megnyugtatóak. Ezért az Egyház javára szükséges vitatkozni az írás – SSPX? – érveivel, de az nem személyes vita az írás tisztelt szerzőjével):
A pápai széküresedés nem szokványos (érvényes pápa elhalálozása), hanem a rendkívüli (érvénytelen választást, eretnekség, aposztázia, érvényes …More
Elméleti gondolatfejtés (nem vagyok a XII. Pius utáni sedevacantizmus híve, viszont az írás – SSPX? – érvei nem megnyugtatóak. Ezért az Egyház javára szükséges vitatkozni az írás – SSPX? – érveivel, de az nem személyes vita az írás tisztelt szerzőjével):
A pápai széküresedés nem szokványos (érvényes pápa elhalálozása), hanem a rendkívüli (érvénytelen választást, eretnekség, aposztázia, érvényes lemondás, megtévesztő ellenpápa, stb.) módjai (f)elismerésének egyik fő akadálya nem (f)elismerni, hogy abszurditás akár csak elméletben is állítani: "elszárad(hat), ha leválik a tőről, ha pápa is". Érvényes pápa csak az Egyházon belül lehet, Egyházon kívüli nem lehet érvényes pápa.
Továbbá, "a" pápaság "mint olyan" megszűnése csupán felületes értelmezés esetén, látszólagos téma lehet. Megfontolandó, hogy a földi időtartamok lényegében szinte mellékesek a Kronoszt maga mögött hagyó Megdicsőült (vagy akár a szenvedő) Egyház felől nézve. Péteren "mindörökké" (és üdvözült utódain) nem szűnhet meg a "pápaság", főleg ha annak korporatív valóságát (is) számításba vesszük. Ugyanis "onnan" nézve elhanyagolható a különbség a néhány napos/hetes, illetve néhány éves/évtizedes sede vacante állapotok időtartamai között!
Tovább pontosítva: akár a "szokványos" konklávé, akár a majdani (napot és órát a Fiú sem tudja, csak az Atya) eszkatologikus "utolsó pápa" esetében, csak és kizárólag Isten beavatkozása adhat érvényes pápát az Egyháznak, jóllehet annak személyét Isten arra jogosult földi (pl. érvényes konklávé érvényes választó tagjai) vagy/és égi személy(ek) (lásd "rendes" módon is Maga a Szentlélek) által, vagy ha Ő Szent Mindenhatóságának úgy tetszik, Saját Maga közvetlenül jelöli ki.