Miserere_nobis
Egyre jobban igazolva látom, hogy Bergoglio a hamis próféta...
A muszlim hitről a legjobban Brigitte Gabriel nyilatkozik, még akkor is ha feltételezem, hogy nem teljesen érdek nélkül.

youtube.com/watch?v=ldab7ATe870
pmt-a
Ez egy eléggé hisztéria keltő címadás. A hit atyja valóban Ábrahám, míg a hit anyja pedig Mária. Mind a ketten (az Ószövetségben, illetve az Újszövetségben a feltételek nélküli elfogadás misztériumát adták, amikor Isten megszólította őket. Nem haboztak. Tegye fel mindenki magának a kérdést és igaz szívvel válaszoljon magának: "Ha Isten azt mondja nekem, hogy áldozd fel a fiadat, mint egészen …More
Ez egy eléggé hisztéria keltő címadás. A hit atyja valóban Ábrahám, míg a hit anyja pedig Mária. Mind a ketten (az Ószövetségben, illetve az Újszövetségben a feltételek nélküli elfogadás misztériumát adták, amikor Isten megszólította őket. Nem haboztak. Tegye fel mindenki magának a kérdést és igaz szívvel válaszoljon magának: "Ha Isten azt mondja nekem, hogy áldozd fel a fiadat, mint egészen elégő áldozatot, akkor megtenné?" Vagy legalább is elgondolkozna a kérés teljesítésén?
Az Ószövetség első öt könyvét a muszlimok ugyanúgy szent könyvként tisztelik, mint a keresztények.
Johann Liber
Ha én is minősítő jelzőkkel akarnék nyitni, azt írhatnám, ez egy eléggé megtévesztő és iszlámbarát hozzászólás. Mindenesetre kifejezetten nem felel meg a valóságnak az az állítás, miszerint a muszlimok "ugyanúgy" tisztelnék az Ószövetség első öt könyvét, mint a keresztények és különösen nem lehet ezt mondani Ábrahám kapcsán, hiszen a muszlimok szerint a isteni kinyilatkoztatást a zsidók és a …More
Ha én is minősítő jelzőkkel akarnék nyitni, azt írhatnám, ez egy eléggé megtévesztő és iszlámbarát hozzászólás. Mindenesetre kifejezetten nem felel meg a valóságnak az az állítás, miszerint a muszlimok "ugyanúgy" tisztelnék az Ószövetség első öt könyvét, mint a keresztények és különösen nem lehet ezt mondani Ábrahám kapcsán, hiszen a muszlimok szerint a isteni kinyilatkoztatást a zsidók és a keresztények meghamisították, annak igazi változatát egyedül ők őrzik, és pl. Ábrahám valójában nem Izsák fiát áldozta volna fel Istennek, hanem Izmaelt (aki Isten kiválasztott prófétája volt, egyik leszármazottja pedig egy bizonyos Mohamed - legalábbis a muszlim hagyomány szerint).
De általánosságban is kifejezetten megtévesztő azt állítani, hogy a muszlimok (vagy akár a ma élő izraeliták) ugyanúgy tisztelhetnék a ószövetségi kinyilatkoztatást és annak Istenét, mint a keresztények, hiszen egyedül a keresztények ismerik (a Krisztustól kapott kinyilatkoztatás alapján) a Szentháromságot és érthetik meg így teljes mélységében magát az Ószövetséget is.
Persze világos, hogy ezt a megtévesztést ma elsősorban "Ferenc pápa" hirdeti - de éppen ezért is olyan veszélyes (hiszen általa sokakhoz eljut) és ezért nem az van a lelkek üdvére, ha ezt a veszélyt elhallgatjuk vagy bagatellizáljuk, az ezt leleplező cikkeket meg kritizáljuk, hanem az, ha ezt a megtévesztést kritizáljuk és leplezzük le mi magunk is.
Úgy is fogalmazhatnék: tegye fel mindenki magának a kérdést: rendben van-e az (sőt: a pápaságról szóló hagyományos katolikus tanítás fényében egyáltalán elképzelhető-e), hogy egy "pápa" nem a katolikusokat erősíti meg hitükben, hanem a nem-katolikusokat? (Pl. amikor 2019 májusában arról beszélt, hogy a keresztények, muszlimok és zsidók alkotta "mozaik" minden darabja "elengedhetetlen", most Irakban meg arról, hogy az iraki "különböző egyházak" "egyetlen gyönyörű szőnyeget alkotnak" - de a példák sajnos hosszan sorolhatók volnának, elég csak az Abu Dhabi nyilatkozatra vagy a Vatikánban tisztelt pogány bálványokra gondolni...) Ezek összességében egyértelműen arra mutatnak, hogy a Feltámadott Úr parancsának (Mt 28,19) egyértelmű elárulásáról van szó.
Erre nem túlzás azt mondani, hogy ez felveti az "új vallás" (vagy más szóhasználattal: a hitehagyás, az aposztázia) kérdését.
pmt-a
Semmi köze a muszlimokhoz. Csak és kizárólag az Istenbe vetett hithez. Minden egyéb belemagyarázás POLITIKA és gyűlölet.
"nem felel meg a valóságnak az az állítás"
Veled ellentétben én beszélgettem, muszlim vallási vezetővel, akinek más a véleménye, mint a Tied.
Johann Liber
Nehezen értelmezhető hozzászólás...
"Semmi köze a muszlimokhoz. Csak és kizárólag az Istenbe vetett hithez."
Ezt mire írtad? Minek nincs semmi köze a muszlimokhoz?
1.) "Ferenc pápa" egy muszlim országban egy vallásközi találkozón vett részt, ahol - a korábbiakhoz hasonlóan - folyamatosan azt hangsúlyozta, mekkora egységben vannak a különböző vallások, ez esetben elsősorban a keresztények, a More
Nehezen értelmezhető hozzászólás...
"Semmi köze a muszlimokhoz. Csak és kizárólag az Istenbe vetett hithez."
Ezt mire írtad? Minek nincs semmi köze a muszlimokhoz?
1.) "Ferenc pápa" egy muszlim országban egy vallásközi találkozón vett részt, ahol - a korábbiakhoz hasonlóan - folyamatosan azt hangsúlyozta, mekkora egységben vannak a különböző vallások, ez esetben elsősorban a keresztények, a muszlimok és a zsidók.
Ennek igen sok köze van a muszlimokhoz...
2.) Erről írt egy kritikus cikket a gloria.tv rámutatva - már a cikk címében -, hogy mindez felveti az "új vallás" kérdését (más megfogalmazás szerint: a hitehagyás, az aposztázia beállását - teszem hozzá én).
Ennek a cikknek is közvetlen köze volt a muszlim valláshoz, hiszen többek között éppen azt hangsúlyozta (teljes joggal), hogy nem lehetnek a "Ferenc pápa" által folyamatosan hangsúlyozott "egységben" a szóban forgó vallások, hiszen "döntő pontokban ellentmondanak egymásnak").
3,) Ehhez a cikkhez írtál egy hozzászólást, amelyben "Ferenc pápát" nem, a cikket viszont (különösen a címét) kritizáltad és - "Ferenc pápához" hasonlóan - azokat a pontokat emelted ki, amelyek alapján - szerinted - egységesnek tekinthetők a szóban forgó vallások, amelyek "ugyanúgy (...) tisztelik" az Ószövetség első öt könyvét.
Ez a hozzászólásod kifejezetten a muszlimokhoz kötődik, hiszen valamiért a zsidókat nem is említi az Ószövetség első öt könyvének tisztelői között, csak a muszlimokat és a keresztényeket.
4.) Én erre a hozzászólásra válaszoltam, arra mutatva rá, miért nem helytálló pl. az "ugyanúgy" tisztelik kitétel. (Valamint arra is, hogy jelenlegi helyzetünkben miért nem csak megtévesztő, hanem káros is egy ilyen hozzászólás, amely "Ferenc pápa" - nem létező - hitelességét látszik visszaigazolni...)
Tehát az én hozzászólásom is szorosan kapcsolódik a muszlimok kérdéséhez.
Kár, hogy felvetéseimre érdemben nem válaszolták.

"Minden egyéb belemagyarázás POLITIKA és gyűlölet."
Ez a megjegyzés is rejtély számomra, hogy mire utal. Én konkrétan megírtam, miért tartom alaptalan BELEMAGYARÁZÁSNAK azt, hogy ugyanúgy tisztelnék a szóban forgó vallások (és különösen a muszlimok) az Ószövetség első öt könyvét, mint a keresztények. Tényszerű voltam, nem kevertem bele sem gyűlöletet, sem pártpolitikát. Az viszont, hogy egyes keresztények látványosan muszlimbarát hozzáállást mutatnak, lehet valamiféle öngyűlölet miatt is, ezen még nem gondolkodtam. Mindenesetre tudtommal a pszichológia számon tartja az azonosulás az agresszorral jelenségét. Ez valóban ideillik egy olyan ember-alkotta hamis vallás melletti kardoskodás kapcsán, amely vallás nyíltan hirdeti az erőszak alkalmazhatóságát a hite terjesztése érdekében és amely vallás ezt az erőszakos nyomulást a történelem során számos korban, számos térségben nyíltan alkalmazta is, különösen keresztények ellen (l. pl. Észak-Afrika elmuszlimosítását, a mórok európai térfoglalását, vagy akár az Iszlám Állam hosszú éveken keresztül megvalósuló államalkulat jellegű jelenlétét a Közel-Keleten) és amely vallás jelenleg is arra tör, hogy elfoglalja földrészünk keresztény romjait. Lehet, hogy ez szerinted már "politika", de akkor is idekapcsolódik, mégpedig azért, mert a szemünk előtt zajló európai muszlim honfoglalást "Ferenc pápa" nem csak egyénileg támogatja, de még erkölcsi paranccsá is teszi ennek elfogadását és lehetőleg tevékeny előmozdítását (pl. a határok, a "falak" lebontásával, az ezt képviselő kormányok és szervezetek, pl. az ENSZ támogatásával).

"Veled ellentétben én beszélgettem, muszlim vallási vezetővel, akinek más a véleménye, mint a Tied."
Nem a véleményemet írtam meg a muszlimokról, hanem tényeket a különbözőségekről, amik miatt valóban nem felel meg a valóságnak, hogy ugyanúgy tisztelnék az Ószövetség első öt könyvét, mint a keresztények (vagy akár a zsidók).
Egyébként mókás, hogy bizonyára ezzel a megjegyzéssel akartad a tájékozottságodat hangsúlyozni - de csak azt a gyanúmat igazoltad vele, hogy sajnos muszlim befolyás hatása érvényesült hozzászólásod megfogalmazásában... Ugyanis ez a megjegyzésed nyilvánvaló módszertani hibára világít rá: azzal próbálod igazolni egy vallás megítélése kapcsán az igazadat, hogy kikkel beszéltél a hívei vagy vezetői közül? Ezek alapján annak (a protestánspárti) hozzászólónak is igaza volna itt, aki azzal érvelne, hogy több protestáns lelkésszel beszélt már, mint mi, akik a katolikus álláspontot képviselnénk vele szemben? Ez nyilvánvalóan nonszensz érv lenne a részéről - és itt is éppolyan megmosolyogtató...
Kérlek, fontold meg, hogy a (nyilvánvalóan elfogult) muszlim vallási vezetők helyett a történelmi tényeknek, a független, tudományos szakértőknek és különösen is a megbízható keresztény tudósoknak és főpapoknak hiszel a muszlim vallás kapcsán...

Amiket én ajánlanék a muszlim vallási vezetők helyett:
Az is elég jó felvétel, amit fent @Miserere_nobis ajánlott figyelmünkbe, de pl. a katolikus főpapok közül érdemes tanulmányozni Márfi Gyula érsek atya megszólalásait (pl. ezt: Isten helyét elfoglalták a bálványok - Márfi Gyula veszprémi érsek az iszlám térhódításáról és a kereszténységről | VEOL), vagy épp a katolikus neveltetésű orientalista akadémikus, Maróth Miklós előadásait, nyilatkozatait - pl. tanulságos ez a liberális műsorvezetővel folytatott beszélgetése: Alinda : Maróth Miklós - YouTube).