vobiscum
Piccarreta - YouTube youtu.be/ZcoQ_Wzgtqo Pięć lat przed Soborem Watykańskim I i sto lat przed Soborem Watykańskim II, Jezus Chrystus przez dziesięciolecia dokonywał nadzwyczajnej interwencji w swoim Kościele, co zostało rejestrowane w Jego Woli Bożej przez Sługę Bożą Luizę Piccarretę. Rejestracja kończy się 3 miesiące później po śmierci św. Siostry Faustyny, bo Kościół Rzymski zabrał jej …More
Piccarreta - YouTube youtu.be/ZcoQ_Wzgtqo Pięć lat przed Soborem Watykańskim I i sto lat przed Soborem Watykańskim II, Jezus Chrystus przez dziesięciolecia dokonywał nadzwyczajnej interwencji w swoim Kościele, co zostało rejestrowane w Jego Woli Bożej przez Sługę Bożą Luizę Piccarretę. Rejestracja kończy się 3 miesiące później po śmierci św. Siostry Faustyny, bo Kościół Rzymski zabrał jej pamiętnik i trzymał go w watykańskim skarbcu przez 60 lat, a teraz my mamy to, co mamy. Szkoda by było, gdyby te posoborowe dyskusje odbywały się w nieświadomości tej interwencji Woli Bożej. Te dwie konsekrowane dziewice, Luiza i Helena, swoim świadectwem życia pokazują, jak posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi jest i zawsze będzie w istocie jednym i tym samym posłuszeństwem. Wszystko, co robimy „stare i nowe”, jak głosi Ewangelia, „umiera i odradza się”, bo takie jest prawo życia naturalnego i nadprzyrodzonego. Łaska opiera się na naturze, a natura nie może nic zrobić bez łaski! Od początku i na wieki wieków. Bóg natury i łaski jest jeden i ten sam, w Trójcy Świętych Osób: Ojciec, Syn i Duch Święty, a ten Bóg czasami „burzy mury”, jeśli Wola Boża nie spełnia się na ziemi jak w niebie . Królestwo Boże doznaje gwałtu i tylko gwałtownicy je zdobywają, „gwałtownicy czyli męczennicy!” Sam Syn Człowieczy w swoim człowieczeństwie jest największym męczennikiem w swojej ludzkiej woli przez posłuszeństwo woli Bożej w swojej boskości jako osoby Boskiej, a zbawienie nie nie było ostatecznym celem jego wcielenia, ale sprawa doprowadzenia do panowania woli Bożej, tak jak w niebie i na ziemi. Ten cel został ukryty przez Niego w modlitwie Ojcze nasz... „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wolą Twoją jak w Niebie i na ziemi. Początek Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan mówi o tej „pełni czasów”. i tej Woli Bożej i Jezusa Chrystusa jednoczących w Woli Bożej wszystko, co jest w Niebie i wszystko, co jest na Ziemi, a pełni czasu będzie służyła Jego interwencja i Księga z Nieba, którą On dał, za nasze trudne czasy, w których żyjemy. Słowo nowa ewangelizacja znajduje tu swoje uzasadnienie, gdyż zawiera w sobie wiele tajemnic, które były znane tylko jemu. A o Najświętszej Dziewicy są prawdy, które „ Mam nadzieję, że Kościół rzymskokatolicki kiedyś je ogłosi. Polecam zatem wszystkim zapoznanie się z Księgą Niebios, a wtedy spór o Tradycję i Pismo Święte będzie, mam nadzieję, bardziej merytoryczny i przygotujemy się do udziału w zwycięstwie Woli Bożej i klęsce naszej własna wola. Dodam tutaj, że wierzę, iż Maria Valtorta i jej posłuszeństwo Osobie i Woli Bożej Jezusa Chrystusa wynika z jej niezwykłej interwencji jako Boga-Człowieka w Historii Kościoła Katolickiego, więc wspierajmy się wzajemnie. bardziej rzeczowy i przygotujemy się do udziału w zwycięstwie Woli Bożej i porażce własnej woli. Dodam tutaj, że wierzę, iż Maria Valtorta i jej posłuszeństwo Osobie i Woli Bożej Jezusa Chrystusa wynika z jej niezwykłej interwencji jako Boga-Człowieka w Historii Kościoła Katolickiego, więc wspierajmy się wzajemnie. bardziej rzeczowy i przygotujemy się do udziału w zwycięstwie Woli Bożej i porażce własnej woli. Dodam tutaj, że wierzę, iż Maria Valtorta i jej posłuszeństwo Osobie i Woli Bożej Jezusa Chrystusa wynika z jej niezwykłej interwencji jako Boga-Człowieka w Historii Kościoła Katolickiego, więc wspierajmy się wzajemnie. Księga Niebios - YouTube free.fr