Clicks354
hr.news

Franjo promiče: Mačke koje se identificiraju kao psi i gej udomljavanje

Franjina Papinska zaklada Scholas Occurrentes promovira rodnu i homoseksualnu ideologiju u najmanje desetak zemalja Latinske Amerike.

Nemoralni materijal dio je serije knjiga koja se objavljuje od 2015. godine i naziva se "S Franjom uz mene". Na naslovnici je Franjo.

Među tim je publikacijama knjiga "Ja sam pas!". Priča o "malenom, hrabrom bijelom mačiću" koji je želio biti prepoznat kao pas. Neki se psi slažu jer magarac koji se identificira kao konj argumentira želju mačke. Knjiga širi mit o tome da se "naša slika i osjećaj za nas same razvijaju tijekom našeg života".

Druga je priča "Chiquillería" ("Dječje stvari"). Objašnjava istinu da "postoje djeca koja imaju oca i majku. Jedno od svakog". To se pretvara u apsurd da "Drugi imaju po dvoje od svakog. Ostali, jedno i drugo. Ili dva i jedno".

Ilustracija prikazuje dvoje djece koja se drže za ruke s dva lika odjevena u suknje (ispod). Scholas Occurrentes objašnjava da "raznolikost nadilazi društvenu skupinu ili kulturu kojoj pripadamo." Nejasni izraz "raznolikost" nikada nije definiran. Iako promiče demantiranu rodnu propagandu, Scholas Occurrentes tvrdi da stvara "novu viziju" za obrazovanje djece.

CatholicNewsAgency.com (5. veljače) imao je pristup financijskim bilješkama koje pokazuju da je Scholas Occurrentes primio milijune dolara donacija, ali nikada nije izgradio niti jednu školu za siromašnu djecu. Značajan iznos novca upotrijebljen je za naknade, plaće, putovanja i urede.

#newsDsyzlncain