Clicks540
Libor Halik
Polský kněz se modlí za smrt Františka, římského biskupa. Za brzkou smrt papeže neposlouchajícího Krista a islamizujícího církev, dávajícího svatokrádežně eucharistii nenapravujícím se hříšníkům. …More
Polský kněz se modlí za smrt Františka, římského biskupa.

Za brzkou smrt papeže neposlouchajícího Krista a islamizujícího církev, dávajícího svatokrádežně eucharistii nenapravujícím se hříšníkům. Zkušeného kněze svatého života, vysokoškolského profesora, bývalého rektora kněžského semináře v Krakově Bůh jistě vyslyší. Řekl, že se modlí především za nápravu činů papeže, a teprv v případě nenápravy, se modlí za papežův brzký odchod na věčnost s kající lítostí v hodinku smrti. Čili neprosí za věčné peklo pro papeže, ale za jeho spasení. Edward Staniek o tom kázal 25.2.2018 v kostele sester Felicjanek Neposkvrněného Srdce Nejsvětější Marie Panny v Krakově.

Veřejná doména