49:34
jac05
To co jest pewne to to, że ciągle nie znamy prawdziwego tekstu tej Tajemnicy, tylko różne wersje i przez to nie możemy zareagować z odpowiednią siłą modlitwy. A to co jest pewne to to, że przyszłość będzie dla nas bardzo ale to bardzo zła.
jac05
Najpierw ta pani mówi w innym filmie, że s. Łucja została podmieniona a teraz powołuje się na nią, na jej słowa, że poświęcenie Rosji nie nastąpiło w połączeniu ze wszystkimi biskupami. A może pojawiła się papieżowi Janowi Pawłowi II prawdziwa s. Łucja ? Ale wtedy musiałaby powiedzieć, że zastępuje ją oszustka.
Quas Primas
@jac05 - Bo ta pani poszukuje prawdy. To jest właśnie owoc poszukiwania .
W miarę zdobywania wiedzy odkrywa tę prawdę.
Ja podaję źródło filmików, więc można kliknąć i na YT zobaczysz daty nadawania filmów. Jest wszystko po kolei... Film o podmianie siostry Łucji jest ostatnim filmem...
jac05
Zły duch przez ostatnich, wybranych papieży, a wcześniej przez arcy-kapłanów Kajfasza i Annasza i faryzeuszy, zniszczyli prawdę, ukryli ją i złe duchy dzięki nim, tym "mędrcom", którzy zaufali nauce ludzkiej nie Bożej, przeprowadzają swoje śmiertelne plany na ludzkości. A jakie one są ? Abyśmy pożałowali, że narodziliśmy się na ziemi i wzięli udział w walce duchowej o zbawienie.