diosconnosotros
151.7K
hvezdaXY
Tobě také přeji požehnaný den, vzácný bratře Otto! 🤗
hvezdaXY
Kéž by takových kajících lotrů bylo v nastávajícím roce co nejvíce:
katakomby.wordpress.com/2014/01/01/neni-misto-ii
..."Nakonec jsem si nechal vedlejšího hrdinu zobrazeného příběhu. Vpravo nahoře je lotr, který bude ukřižován po Ježíšově pravici. Je zsinalý hrůzou. Oči obrácené v sloup, je si vědom své ubohé hříšnosti. Malíř nám ho dává za vzor. Vyvedl ho v neutrálních barvách, aby byl snadno …More
Kéž by takových kajících lotrů bylo v nastávajícím roce co nejvíce:
katakomby.wordpress.com/2014/01/01/neni-misto-ii
..."Nakonec jsem si nechal vedlejšího hrdinu zobrazeného příběhu. Vpravo nahoře je lotr, který bude ukřižován po Ježíšově pravici. Je zsinalý hrůzou. Oči obrácené v sloup, je si vědom své ubohé hříšnosti. Malíř nám ho dává za vzor. Vyvedl ho v neutrálních barvách, aby byl snadno odlišitelný od nevědomého davu. Tento lotr se kaje již nyní. Na prahu smrti lituje svých hříchů. Na konci života dostává to nejcennější"...
Samson1
Hvězdo, nesmíš ke svým myšlenkovým úvahám čerpat s bulváru, ale s oficielních církevních stránek.
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Naše pouť víry se nerozlučně pojí s tou Mariinou od chvíle, kdy nám ji Ježíš, umírající na kříži, dal za Matku se slovy: „To je tvá matka“ (Jan19,27). Tato slova mají hodnotu závěti a dávají světu Matku. Od té chvíle se Matka Boží stala také naší Matkou! V té …More
Hvězdo, nesmíš ke svým myšlenkovým úvahám čerpat s bulváru, ale s oficielních církevních stránek.
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Naše pouť víry se nerozlučně pojí s tou Mariinou od chvíle, kdy nám ji Ježíš, umírající na kříži, dal za Matku se slovy: „To je tvá matka“ (Jan19,27). Tato slova mají hodnotu závěti a dávají světu Matku. Od té chvíle se Matka Boží stala také naší Matkou! V té chvíli, kdy se víra učedníků v důsledku mnoha nesnází a nejistot začala hroutit, Ježíš ji svěřil Té, která uvěřila jako první a jejíž víra nikdy nepřestala. Tato „žena“ se stala naší Matkou ve chvíli, kdy ztrácela božského Syna. Její raněné srdce se rozevírá, aby objalo všechny lidi, dobré i zlé, a miluje je jako je miloval Ježíš. Tato žena, která na svatbě v Káni Galilejské svojí vírou spolupracovala při manifestaci Božích divů ve světě, drží na Kalvárii rozžatý plamen víry v Synovo zmrtvýchvstání a s mateřskou vnímavostí jej předává druhým. Maria se tak stává zdrojem pravé naděje a radosti!
hvezdaXY
Tak to je duchovní bída z Vatikánu co z toho vzejde pro lidstvo?

alino 1.1.2014 20:10:47 Práve že toho hrdinu roka č.1 už ludia prestávajú počúvať, jamajlíčku.
😀
lui-magazine.cz/…/2649-5-hrdinů-k…
bratr
Jamajle, těmi názvy úvodníků se člověk nesmí moc zabývat, napsal jste to ale přesně a jasně. Ono je to podobně jako toto Cannibalism of aborted children Někteří lidé prostě potřebují jiné šokovat a "probouzet" i lží. A to mi nesedí a nikdy nesedělo. Viz. HOAX www.hoax.cz/hoax/horor---pochoutky-v-cine A je mi srdečně jedno, kdo to naprorokoval. Falešných proroků je vždy více než těch pravých. …More
Jamajle, těmi názvy úvodníků se člověk nesmí moc zabývat, napsal jste to ale přesně a jasně. Ono je to podobně jako toto Cannibalism of aborted children Někteří lidé prostě potřebují jiné šokovat a "probouzet" i lží. A to mi nesedí a nikdy nesedělo. Viz. HOAX www.hoax.cz/hoax/horor---pochoutky-v-cine A je mi srdečně jedno, kdo to naprorokoval. Falešných proroků je vždy více než těch pravých. Skuteční proroci jsou pouze ti praví, protože stojí v pravdě a v pravdě se osvědčí.

Olympiáda v Soči asi nebude
jamajl 1.1.2014 20:55:52
Jasně, 7 února začíná olympiáda v Soči.
Když olympiáda bude tak nám tady někdo lže a druhej zase ty lži rozšiřuje.
Janek Kowalski
Widzieliście to:

Aaron Russo about a chip 666

15.11.2010 – 11:00 hod
— Globálna moc, Antikrist a znak šelmy —

Teraz spoznávaš pravdu a prijímaš Moje posolstvá pre to, čo sú. Napíš toto, Moja dcéra: rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú, je pre všetkých evidentná. Pozeraj sa na zmeny v Mojej Cirkvi, ako jeden z prvých znakov. To bude, keď Podvodník zvedie mojich učeníkov na scestie.

Druhý znak…More
Widzieliście to:

Aaron Russo about a chip 666

15.11.2010 – 11:00 hod
— Globálna moc, Antikrist a znak šelmy —

Teraz spoznávaš pravdu a prijímaš Moje posolstvá pre to, čo sú. Napíš toto, Moja dcéra: rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú, je pre všetkých evidentná. Pozeraj sa na zmeny v Mojej Cirkvi, ako jeden z prvých znakov. To bude, keď Podvodník zvedie mojich učeníkov na scestie.

Druhý znak sa prejaví v tom, že mnohí z vás nebudú mať naďalej kontrolu nad vlastnou krajinou. To zahŕňa materiálnu a vojenskú kontrolu. Moje deti, všetci vodcovia a tí, ktorí nesú zodpovednosť za ľudí, stratia všetku svoju moc. Budú ako čln bez vesla. Čln, ktorý riadia, nebude mať cieľ a budú stratení.

Moje deti, teraz sa musíte vytrvalo modliť, aby sa uvoľnilo zovretie tejto diabolskej skupiny ľudí, ktorá vyvíja toto úsilie. Nie sú z Božieho Kráľovstva a rafinovanou pretvárkou ich vonkajšieho zjavu si neuvedomíte, že sa jedná o mocnú silu, ktorá si dáva pozor, aby sa neprezradila.

Vy, Moje deti, nebudete múdrejšie. Budete si myslieť, že žijete v ťažkých časoch, ale táto fasáda je predurčená na to, aby ste takto uvažovali. Povstaňte teraz, Moje deti.

Znak šelmy

Neprijmite tento znak. Čím viacerí z vás toto odmietnu, o to väčší bude váš počet. Tento znak – znak šelmy – bude váš pád. Nie je to, ako sa zdá. Jej prijatím budete čím ďalej tým viac odstraňovaní.

Majte sa na pozore pred plánom, ktorý kuje Podvodník, aby sa všetky znaky Môjho Večného Otca a učenie Písma odstránili z vášho života. Uvidíte to v školách, nemocniciach a v ústave vašej krajiny. Najväčšia ohavnosť, ktorá Mi spôsobuje hlbokú bolesť, je odstránenie učenia Písma tými, ktorí sa Mne, Božskému Spasiteľovi, klaňajú. Veľmi skoro uvidíte, že Moje slovo a učenie pravdy bude odstránené a trestne postihované.

Vy, Moje milované deti, budete veľmi trpieť v Mojom mene. Za to sú zodpovedné tieto zlé sily. Sú riadené Satanom. Nájdete ich všade a hlavne u tých zodpovedných vodcov, od ktorých je závislé vaše prežitie. Deti, nemajte o seba strach. Skôr sa bojte o tie úbohé pomýlené duše, tak nakazené Podvodníkom, ktoré sa ťažko vytrhnú z jeho pevného zovretia. Týmto ľudom netreba veriť. Dávajte si pozor, ako s nimi komunikujete. Budú vás držať v takom silnom zovretí, pretože chcú všetko ovládať. Bude ťažké sa im postaviť na odpor, pretože budú kontrolovať dokonca vašu banku, váš majetok, vaše dane a stravu, ktorú potrebujete k prežitiu.

Avšak toto nebude dlho trvať, pretože ich dni sú spočítané. Ak naďalej zostanú v ich otroctve k zlému, budú ponorení do bezodnej priepasti takej hrôzy, že už len opísať ich osud by bolo veľmi strašné a tak desivé, že človek by padol mŕtvy ako kameň, keby len na minútu zazrel muky, ktoré budú musieť znášať.

Boj sa začne odvíjať, keď ruka Môjho Večného Otca rýchlo dopadne, aby potrestala hriechy sveta, ktoré sú viditeľné na tejto zemi. Hriechy, pre ktoré Som zomrel. Nikto sa nestane Božím dieťaťom, kto bude pritakávať alebo sa bude spolčovať s touto zlovestnou ale organizovanou armádou deštrukcie. Táto diabolská armáda, plná démonov z hlbín pekla, vykonáva zlo v takom rozsahu, ktorý nevinní ľudia ani len nie sú schopní pochopiť.

Nie je mojím záujmom ľakať Moje deti, ale je načase, aby pravda bola vyjavená. Povstaňte teraz, Moje deti. Bojujte proti silám zlého, skôr než vás oni zničia. Dajte si pozor na Globálne predpisy v každej forme, veľkosti, tvare alebo kóde. Pozorne sledujte svojich vodcov a tých, ktorí kontrolujú váš denný prístup k peniazom, ktoré vás budú živiť a udržovať pri živote. Musíte si teraz urobiť zásobu potravín.

Tieto posolstvá nedostávate ako reflexiu Môjho učenia, ale na to, aby ste ma teraz počúvali. Tieto proroctvá boli predpovedané. Moje deti musia pozorne počúvať. Duch temnoty narastá a vy, Moji nasledovníci, musíte zostať silní. Udržujte si vieru vo Mňa prostredníctvom modlitby. Každý z Mojich stúpencov sa denne musí modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Tento posilní duše a v okamihu smrti im pomôže nájsť priazeň.

Moje deti, nechcem vám týmito posolstvami naháňať strach. Moji nasledovníci majú teraz voči Mne povinnosť. Dovoľte mi povedať toto: Pamätajte si, že budete naplnení Duchom Svätým, akonáhle prijmete moje slovo. Nebojte sa preto, že ste boli vyvolení. Vy, Moja armáda stúpencov, budete viesť k porážke Zlého. K tomu je potrebné sa modliť.

Prichádzam s posolstvom z čistej lásky. Neuvedomujete si, že zažijete raj, keď nebo a zem splynú v jedno? Nemusíte sa ničoho obávať. Moji nasledovníci budú telom, dušou a mysľou vyzdvihnutí do ríše Božskej Hierarchie. Uvidíte svojich milovaných. Tých milovaných, ktorí našli milosť u Môjho Večného Otca.

Robte, čo hovorím. Modlite sa, rozprávajte sa so Mnou, milujte Ma, dôverujte Mi. Za to vám dám silu. O ochranu si proste modlitbou svätého ruženca, ktorý vám s požehnaním darovala Moja milovaná Matka. Túto modlitbu sa musíte modliť ako ochranu proti Zlému. Na druhej strane musíte prosiť o ochranu ľudí, s ktorými prichádzate do styku, aby vás nemohli nakaziť alebo zničiť vieru, ktorú prechovávate ku Mne vo vašom srdci.

Modlite sa za mojich vizionárov a prorokov, aby boli ochraňovaní. Modlite sa za mojich zasvätených služobníkov, tých svätých oddaných služobníkov, ktorých som vám poslal, aby vás viedli. Títo, rovnako ako aj moji nasledovníci, podstupujú muky spôsobené Satanom. Nikdy sa neprestane snažiť vás zaslepovať voči pravde a použije akúkoľvek bludnú taktiku presvedčiť vás, že vaša viera je nesprávna. Počúvajte! Podvodník nasadí logiku a dôvody, zaobalené jemnosťou, aby vás presvedčil, že prináša nádej do vašeho života. Chce vás prostredníctvom Antikrista presvedčiť, že on je ten Vyvolený.

Antikrist

Mnohí moji nasledovníci padnú za obeť tomuto ohavnému podvodu. Majte sa na pozore. Bude sa považovať za posla lásky, pokoja a harmónie vo svete. Ľudia si pred ním kľaknú na kolená a budú sa mu klaňať. Ukáže vám svoju moc a vy budete presvedčení, že pochádza z božského zdroja. Ale nie je. Bude vám dávať pokyny spôsobom, ktorý sa občas bude zdať zvláštny. Praví veriaci budú vedieť, že nepochádza zo svetla. Za jeho vystatovačným, okázalým vystupovaním sa bude skrývať púhe zlo. Bude sa vystatovať a predvádzať, čo sa bude zdať ako pravý súcit a láska. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, Moje milované deti. Smeje sa za zatvorenými dverami.

Moje deti, hrozne vás zmätie. Objaví sa ako silný, sebavedomý, vtipný, starostlivý, milujúci a bude považovaný za záchrancu. Jeho pekná tvár všetkých osloví, avšak už veľmi skoro sa zmení.

Spôsobí vo svete strašné dopustenie a mnohých zavraždí. Činy jeho teroru budú všetci jasne vidieť. Zničí vašu nezávislosť a bude nástrojom na zavedenie znaku – znaku šelmy. Vy, Moje deti, musíte byť silné. Neprijmite znak, pretože ak tak urobíte, dostanete sa pod jeho diabolský hypnotický vplyv.

Mnohí zomrú pre svoju vieru vo Mňa. Nebojte sa, pretože ak trpíte pre Mňa, vo Mne a so Mnou, ste vyvolení. Modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli vláde jeho teroru. Postavte sa a bojujte pre Mňa.

Nedovoľte, aby Antikrist celým svojím okúzľujúcim pôvabom zvíťazil nad vašou dušou. Dovoľte mi teraz držať vás v Mojich rukách, kolísať vás Mojou Božskou Milosťou, aby ste dostali silu bojovať za pravdu. Moja láska k vám nikdy neumrie. Nikdy by ste si nemali zvoliť túto cestu, lebo ináč budete tiež pre Mňa stratení. Bude to ťažké, ale na zmiernenie utrpenia dostanú Moje deti pomoc mnohorakým spôsobom.

Teraz choďte a modlite sa Moje Božie Milosrdenstvo a pripravte sa na záverečný boj.

Ježiš Kristus - Kráľ Môjho ľudu
Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

Viac tu: jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/…/a2-blok-posolst…
jamajl
Rodina
člověk by řekl že slovo RODINA se v Bibli ani nenachází co???
alino
Práve že toho hrdinu roka č.1 už ludia prestávajú počúvať, jamajlíčku.
😀
lui-magazine.cz/…/2649-5-hrdinů-k…

🤦
hvezdaXY
👌

ottovonzittau 1.1.2014 15:14:15
Naštěstí pro koho? Pro aspiranta na úřad patrona homosexuálů?
Pak bych nenávist k bližnímu a neuvážené soudy chápal.


Ano tak mám Jamajla v paměti. Vždy na straně zbočených, proti rodině! 😈
jamajl
ottovonzittau
sem rád že si to pamatuješ,mám z toho opravdovou radost
děkuji
🧐 🧐 🧐 🧐
jamajl
Naštěstí tohohle člověka nikdo neposlouchá.
Teda aš na pár příznivců.
Jinak ale vede docela zábavnou řeč.
Když zrovna někoho nehanobí.
Když vidím jak se Ukrajina snaží vymanit z ruského vlivu, začíná mi tak ňák svítat kdo tohohle člověka asi platí.
Putin má z tebe radost Eliášku.
🧐 🧐 🧐 🧐 🧐 🧐 🧐
Janek Kowalski
929. Моя Истинная Церковь будет выброшена из Рима и Ей придётся терпеть несколько лет запустения.
Суббота, 28 Сентябрь 2013, 15:23 ч.
Моя нежно любимая дочь, всегда напоминай тем, кто верит в Меня, но кто понятия не имеет, что Моё Второе Пришествие приближается, о том, что они должны всегда быть начеку по отношению к знакам, которые были предсказаны в книге Моего Отца о …
More
929. Моя Истинная Церковь будет выброшена из Рима и Ей придётся терпеть несколько лет запустения.
Суббота, 28 Сентябрь 2013, 15:23 ч.
Моя нежно любимая дочь, всегда напоминай тем, кто верит в Меня, но кто понятия не имеет, что Моё Второе Пришествие приближается, о том, что они должны всегда быть начеку по отношению к знакам, которые были предсказаны в книге Моего Отца о времени, которое предшествует Великому Дню.
Великое отступничество является первым признаком. Это когда вера в Истину - в Слово Божье - исчезает, и когда грех прославляется в каждой части мира.
Знак, который предваряет Моё Второе Пришествие, - когда великое отступничество захватит Мою Церковь на земле изнутри. Когда вы видите, что те, кто говорят, что они были назначены Мной вести Мою Церковь на земле, участвуют в светском мире для того, чтобы снискать расположение мира, вы будете знать, что изменения уже начались. Когда вы увидите, как Великая Жертва - Моё Распятие - обсуждается и Моей Евхаристии привносят новые смыслы, вы будете знать, что Моя Церковь будет изгнана в пустыню.
Под "Моей Церковью" Я имею в виду тех, кто не отклоняется от Истины и кто продолжает, как и раньше, принимать Слово Божие. Моя Истинная Церковь будет выброшена из Рима и Ей придётся терпеть несколько лет запустения. Она будет попираема язычниками и будет страдать, но по Моей Милости Она останется нетронутой и тем смельчакам, которые откажутся покидать Меня, Мной будут даны сверхъестественные Дары. В то время как отвратительные, так называемые "чудеса" исцеления и жесты ложного смирения и любви к человечеству будут засвидетельствованы в оболочке Моей Церкви, истинное чудесное вмешательство через Меня также всем будет видно. Я буду через Мои группы молитв Крестового Похода, являть присутствие Святого Духа, тем, кто издевается и насмехается над ними. Много чудес будет даровано Моим молитвенным группам и тем, кто бескорыстно читал молитвы, чтобы помочь Моим возлюбленным ученикам справиться с религиозными преследованиями.
Преследование, о котором Я говорю, является, главным образом, духовным. Моими учениками, и Я имею в виду всех христиан, каждого номинала, везде, овладеет большое горе, когда они станут свидетелями большого обмана, который сойдёт на Католическую Церковь. Католическая Церковь будет охватывать светский мир и объявит, что смертного греха, больше нет. Грех не будет признаваться и для того, чтобы ввести в заблуждение невинных, они скажут, что войти в Моё Царство не трудно.Исповедь в нынешнем формате прекратится. Людям будет говориться, чтобы они просили прощения по-своему, и как таковые, многие вообще не потрудятся просить у Меня прощения. Они не будут делать этого, потому что они больше не будут принимать, что грех вызван преднамеренными действиями и потому Бог простит всё. Это ошибка, которая была предсказана и которая приведёт миллионы в адский огонь, и они будут ведомы туда лжепророком и антихристом.
Вскоре все языческие праздники и фестивали будут внедрены в Католической Церкви во всем мире. Язычники и те, кто ненавидит Бога, будут приглашены к алтарям перед дарохранительницами. Эти действа будут объявлены новой формой причастия - что все дети Бога объединяются для того, чтобы уважать верования друг друга и права человека. Вас, Мои последователи, попросят проявлять уважение к тем, кто хочет разрушить Моё Присутствие в Святой Евхаристии. Вы будете обвинены в антихристианстве, если вы не охватите язычества. Это то, как вас всех будут обманывать. Это то, как Я, Иисус Христос, буду осквернён. Они будут делать то же самое в школах, для того, чтобы изгнать христианство. Они будут делать то же самое в политических кругах, когда всё, что со Мной связано, будет уничтожено. Никакие другие религии не будут преследованы с такой ненавистью. Христианство будет уничтожено, потому что это Правда.
То, чего вы не понимаете, что став добровольными участниками этого нечестивого осквернения, ваши души будут затемнены и со временем вы оставите своё спасение.
Предадите Меня и Я прощу вас. Отречетесь от Меня и Я прощу вас. Но когда вы оскверняете Меня и присягнёте на верность зверю, вы станете полностью отделены от Меня и вы не сможете принять Моё Милосердие.
Ваш Иисус

10. Мировое господство, Антихрист и знак зверя
Понедельник, 15 Ноября 2010, 11:00 ч.

Сейчас ты узнаёшь Правду и примешь Мои Послания так, как есть. Дочь Моя, пиши следующее: скорость, с которой раскроются пророчества, всем отчётливо заметна. Наблюдай за изменениями в Моей Церкви, которые будут очевидны, как одни из первых знаков. Это то, когда лукавый введёт в заблуждение Моих апостолов.
Второй знак будет виден, когда никто из вас не будет больше контролировать свою страну. Это включает в себя контроль всех материальных благ, а также контроль над армией. Дети Мои, ваши руководители и все те, кто ответствен за снабжение своих людей, полностью потеряют свою власть. Они будут походить на лодку без вёсел. Эта лодка, которой они управляют, станет бесцельной и они пропадут.
Дети Мои, сейчас вы должны очень много молиться, чтобы ослабли те узы, в которые вас зажмут эта группа людей. Они не от Царства Бога, и из-за хитрого обмана их внешнего вида вы не узнаете, что это влиятельная власть, которая боится показывать себя.
Дети Мои, вы не станете мудрее. Вы будете думать, что вы живёте в трудное время, но этот фасад был запланирован, чтобы вы так думали. Поднимитесь теперь, Дети Мои.

Знак зверя
Не принимайте знак. Если среди вас многие откажутся принять его, вы будете сильнее по численности. Этот знак - знак зверя будет вашим падением. Это не то, чем это кажется. Если вы согласитесь, вы будете все больше и больше отстранены.
Остерегайтесь плана, который будет введён обманщиком, направленный на изъятие всех знаков Моего Вечного Отца и Учений Святого Писания. С этим вы встретитесь в школах, в университетах, в больницах и в Конституциях ваших государств. Самый большой ужас, который вызывает у Меня глубокую боль, будет исключение Учений Святого Письма теми, кто практикует уважение ко Мне, их Божьему Спасителю. Очень скоро вы увидите, что Моё Слово и Учения Истины будут отменены и наказуемы.
Вы, Мои дорогие дети, будете очень страдать во Имя Мое. За это ответственны злые силы. Их ведет сатана. Вы будете встречать их везде, особенно в тех учреждениях и организациях, от которых зависит ваша жизнь. Дети Мои, не бойтесь за себя. Бойтесь лучше за те бедные обманутые души, которые заразил обманщик и им сейчас трудно освободиться от него. Его хватка очень сильна. Нельзя верить этим людям. Берегитесь отношений с ними. Они будут держать вас такой же хваткой, поскольку они будут владеть всем. Вы поймёте, что их очень трудно победить, потому что они будут владеть даже вашими банками, недвижимостью, налогами, продуктами питания, которые необходимы вам для выживания.
Всё это не будет долго длиться; так как их дни сочтены. Если они останутся в рабстве сатаны, они упадут в пропасть такого ужаса, который, чтобы описать их судьбу, был бы слишком ужасающим и настолько пугающим, как человек, как камень - мёртвый - упал бы туда, если бы он посмотрел бегло на мучения, всего лишь одну минуту, которую они должны будут перенести.
Бой начинается и распространяется, в то время, как Рука Моего Вечного Отца падёт быстро, в наказание за те грехи, которые можно наблюдать на Земле сейчас. Грехи, за которые Я отдал свою жизнь. Не дети Божьи руководят и ведут это тёмное, упорядоченное войско. Это злое войско, наполненное демонами из глубин ада, совершают действия такой злой величины, что невинные люди никогда себе такого и представить не могли.
У Меня нет желания пугать Моих детей, но Правда о том, что это, будет заблаговременно открыта. Встаньте, дети Мои, преодолейте власть зла до того, как она преодолеет вас. Опасайтесь глобальных правил любых размеров, величины, форм или книг законов. Предусмотрительно наблюдайте за руководителями и теми, кто ежедневно контролируют ваши деньги, которые кормят вас и поддерживают жизнь. Вы должны приготовить запасы продуктов питания.
Вы приняли Это Послание не таким способом, который отражает Моё Учение, но послушайте Меня сейчас. Эти пророчества были предсказаны. Мои дети должны точно слушать. Дух тьмы растёт, и вы, Мои последователи, должны оставаться сильными. Поддерживайте свою веру ко Мне живой. Все Мои последователи должны ежедневно читать Венчик Милосердия. Он будет укреплять души и поможет им найти благосклонность ( у Бога ) в момент смерти.
Дети Мои, это Послание не должно напугать вас. У Моих последователей есть обязательство по отношению ко Мне. Позвольте Мне сказать об этом. Не забывайте, вы будете наполнены Святым Духом, как только вы примете Мои Слова. Не бойтесь, поскольку вы относитесь к избранным. От вас, от армии Моих последователей, зло потерпит поражение. Чтобы достичь этого, надо молиться.
Я пришел с Посланием чистой Любви. Вы ещё не поняли, что вы переживёте Рай, после того как Небо и Земля сольются воедино? Нечего бояться, поскольку вы, Мои последователи, подниметесь телом, духом и душей в Царство Божье. Вы увидите своих любимых. Своих любимых, которые уже причислены к лику блаженных Вечным Отцом.
Делайте то, что Я говорю вам. Молитесь, обращайтесь ко Мне, любите Меня и верьте Мне. Я, в свою очередь, придам вам силы. Через молитвы Святого Розария, на котором лежит благословение Моей любимой Матери, просите защиту. С одной стороны, эту молитву надо читать для того, чтобы вы получили помощь против зла. С другой стороны, вы должны просить о защите тех людей, с которыми вы общаетесь, чтобы из-за них вы не были осуждены на гибель. Или за то, чтобы ваша вера ко Мне, которую вы храните в своих сердцах, не поколебалась.
Молитесь за защиту Моих провидцев и пророков. Молитесь за моих святых, покорных священников, которые были посланы Мной, чтобы они вели вас. Они, также как и Мои последователи, страдают от мук, причиняемые лукавым. Он никогда не остановится перед тем, чтобы стараться делать вас слепыми перед Правдой и использует всевозможные извилистые тактики, чтобы убедить вас в том, что ваша вера неправильная. Слушайте Меня. Он, обманщик, использует все аргументы и логику, приятно, нежно убеждая вас в том, что он именно тот, кто принесёт надежду в вашу жизнь. Через антихриста, он будет стараться убедить вас в том, что он избранный.

Антихрист
Многие из Моих учеников станут жертвой этого отвратительного обманщика. Будьте бдительны. В мире в нём будут видеть посланника любви, мира и гармонии. Люди опустятся перед ним на колени и будут обожествлять его. Он покажет вам свою власть и вам покажется, что он от Бога. Но это не так.Он даст указания, которые со временем покажутся вам странными. Настоящие верующие будут знать, что он идёт не от света. Его хвастливое, пышное появление таит в себе зло. Он покажет то, что все воспримут, как истинная любовь и сочувствие. За этой маской кроется его ненависть к Моим детям. Он смеётся за закрытыми дверьми.
Дети Мои, он введёт вас в заблуждение. Он представит себя, как сильным, самоуверенным, остроумным, заботливым, нежным и в нём все будут видеть спасителя. Всех будут привлекать его красивые черты лица, но он скоро изменит себя.Он принесет страшный вред миру и погубит многих. Его террористические действия станут явными для всех. Он уничтожит вашу независимость и будет способствовать принятию одного знака – знака зверя.Вы, дети Мои, должны быть сильными. Не принимайте этот знак, потому что приняв его, вы окажетесь под его злым гипнотическим влиянием.
Многие умрут за веру в Меня. Не бойтесь, если вы страдаете за Меня, во Мне и со Мной, значит вы избранные. Молитесь, молитесь, чтобы вы не подверглись его страшному влиянию. Встаньте и боритесь за Меня.
Не позволяйте Антихристу, чтобы он со своими убедительным шармом, победил ваши души. Разрешите Мне обнять вас, чтобы Я смог вас укачать Своим Божьим Милосердием, и придать силы в борьбе за Правду. Моя Любовь к вам никогда не умрёт. Никогда не избирайте этот путь, иначе и вы пропадёте для Меня. Будет очень трудно, но Моим детям будет дана помощь многими путями, чтобы облегчить их страдания. Идите и молитесь о Моём Божественном Милосердии и подготовьтесь к последнему бою.
Иисус Христос, Царь Своего народа
Спаситель и справедливый Судья.
Janek Kowalski
17.04.2011 - 09:00 hod
— Plán Nového Svetového Poriadku na kontrolu vašich peňazí a potravín —

Moja milovaná dcéra, povedz svetu, že už čoskoro uvidí radu ekologických katastrof. Udejú sa náhle na celkom neobvyklých miestach a budú veľmi závažné svojou intenzitou. Spôsobil ich človek svojim hriešnym chovaním. Všetci konajte pokánie a majte na pamäti, že tieto klimatické nešťastia vás prebudia z …More
17.04.2011 - 09:00 hod
— Plán Nového Svetového Poriadku na kontrolu vašich peňazí a potravín —

Moja milovaná dcéra, povedz svetu, že už čoskoro uvidí radu ekologických katastrof. Udejú sa náhle na celkom neobvyklých miestach a budú veľmi závažné svojou intenzitou. Spôsobil ich človek svojim hriešnym chovaním. Všetci konajte pokánie a majte na pamäti, že tieto klimatické nešťastia vás prebudia z vašej slepej driemoty a nedostatku viery. Dôjde k nim tiež preto, aby zmiernili dopad zlovestných skupín globálnych aliancií v ich zločineckých a hlúpych aktivitách. Tieto skupiny, ktoré Ja budem označovať ako Nová svetová vláda vo fáze prípravy, plánujú teraz vystúpiť pod vedením Antikrista. Tieto isté skupiny spôsobili kolaps bankového systému a teraz zničia meny všade vo svete, aby vás mohli ovládať a kontrolovať.

Dcéra Moja, keď Som ti pred niekoľkými mesiaci po prvý krát odovzdal toto posolstvo, myslela si si, že tieto posolstvá sa zdajú byť divné, no napriek tomu si napísala, čo som Ti povedal. Tento ohavný diabolský plán týchto hadov, nasledovníkov Satana, bol tajne pripravovaný už po nejakú dobu. Niektoré z ich ľstivých plánov už boli odhalené, no napriek tomu mnoho ľudí verí, že svet jednoducho prechádza len ďalšou finančnou krízou. Všetci sa teraz prebuďte. Pozrite sa okolo seba a uvidíte sami.

Prestaňte sa snažiť naznačovať, že svet sa jednoducho nachádza na pokraji depresie, spôsobenej prepadom ekonomiky, pretože to nie je pravda. Títo ľudia budú teraz kontrolovať každého z vás prostredníctvom globálnej meny a cez zadĺženosť vašej krajiny. Žiadna krajina sa nevymaní z ich spárov. Prosím, dbajte na Moje slová. Vaše peniaze budú bezcenné. Váš prístup k potravinám a ďalším potrebám bude možný len pomocou znaku - identifikácie, o ktorej som už hovoril. Prosím, prosím, neprijmite tento znak, lebo budete pre Mňa stratení. Tento znak vás zabije – nie práve fyzicky ale duchovne. Ostaňte mimo túto jurisdikciu. Začnite teraz plánovať zásoby potravín, prikrývok, sviečok a vody, pokiaľ sa chcete vyhnúť prijatiu znaku - znaku Šelmy.

On, Antikrist, ktorý bude viesť Novú Svetovú Vládu, verí, že ukradne duše ľudskej rasy. To sa ale nestane. Tak ako mnohí padnú pod jeho vplyv, tak aj Moji nasledovníci zostanú neotrasiteľne verní Mne, svojmu Božskému Spasiteľovi.

Vy všetci, ktorí sa budete vysmievať týmto proroctvám, teraz dobre počúvajte: Ak sa dostanete pod vplyv tejto globálnej moci, potom budete stratení. Budete potrebovať silnú vieru, aby ste prežili. Modlitby, ktorými budete prosiť, budú vypočuté. Počas tohto strašného obdobia na Zemi vás budem ochraňovať. Pripravte sa teraz na spoločné stretnutia v skupinách, kde sa budete môcť modliť v kľude a v tajnosti.

Oni, patriaci k Novému Svetovému Poriadku (NWO = The New World Order – pozn. prekl.), sa budú tiež modliť vo svojich vlastných ohavných kostoloch. Tieto kostoly existujú všade, hoci boli zriadené v tajnosti. Prinášajú svojmu idolu Satanovi obete a uctievajú ho. Tieto kulty sa teraz rozmáhajú a všetky zdieľajú jeden spoločný absurdný cieľ, ktorým je kontrola ľudstva. Urobia to tak, že sa pokúsia kontrolovať vaše peniaze, prísun potravín a energie.

Bojujte s nimi najlepším vám možným spôsobom – modlitbami a šírením obrátenia. Takisto sa modlite za týchto oklamaných ľudí, ktorým bolo prisľúbené veľké bohatstvo, technológia, dlhý život a zázraky. Ako veľmi sa mýlia. Boli skutočne oklamaní. Keď spoznajú pravdu, budú už uvrhnutí do pekelných hlbín a bude už príliš neskoro.

Modlite, modlite sa všetci Môj ruženec Božieho milosrdenstva a najsvätejší ruženec každý deň tak často, ako len môžte, aby ste zmiernili dopad tohto zákerného a démonického plánu. Taktiež sa modlite za tie duše, ktoré budú stratené v nadchádzajúcich celosvetových ekologických nešťastiach, ktoré budú privodené rukou Boha Otca. Potrebujú vaše modlitby. Prosím, vezmite si k srdcu Moje prosby o modlitby, pretože budú vypočuté.

Váš milovaný Spasiteľ
Ježiš Kristus

Viac tu: jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/…/a14-blok-posols…
One more comment from Janek Kowalski
Janek Kowalski
To wszystko prawda !!

Czytajcie orędzia (posłanija) Jezusa Chrystusa:
po rosyjsku
po czesku
po słowacku

www.dasbuchderwahrheit.de/index.htm
Janka Jakšová
Bože daj, aby sa toto uskutočnilo. Všetko na slávu Božiu.