charisma
13719

Lerántották a leplet a Nagyfigyelmeztetésről

A Magyar Kurír vette a fáradságot és megpróbál utánajárni. Most mi is közreadjuk. "Ez a katasztrófa úgy fog elérkezni a földre, mint egy villám. Abban a pillanatban a reggeli nap fényét szuroksötét …More
A Magyar Kurír vette a fáradságot és megpróbál utánajárni. Most mi is közreadjuk.
"Ez a katasztrófa úgy fog elérkezni a földre, mint egy villám. Abban a pillanatban a reggeli nap fényét szuroksötét váltja fel – áll a levelezőlistákon terjedő Nagy Figyelmeztetésben. Miről is van szó? Katolikus teológusok is megszólalnak az összeállításban.
Teljes cikk
etcumspiritutuo
Már a cím is hatásvadász. Nem "lerántották a leplet..." a helyes, hanem a ráhúzták a vizes lepedőt a helyes megfogalmazás. Ennyire zagyva, kusza, rosszakaró, önmagának ellentmondó, a Szentírással ellentétes cikket rég olvastam a mai írástudóktól. Sajnálatos és egyben mélységesen elkeserítő, hogy azok, akik nap mint nap közvetítenek a Katolikus Anyaszentegyházunk haldoklásáról, …More
Már a cím is hatásvadász. Nem "lerántották a leplet..." a helyes, hanem a ráhúzták a vizes lepedőt a helyes megfogalmazás. Ennyire zagyva, kusza, rosszakaró, önmagának ellentmondó, a Szentírással ellentétes cikket rég olvastam a mai írástudóktól. Sajnálatos és egyben mélységesen elkeserítő, hogy azok, akik nap mint nap közvetítenek a Katolikus Anyaszentegyházunk haldoklásáról, vakságukban észre sem veszik, hogy pont azt tagadják meg, ami mindezekre előre figyelmeztet. Mi ez, ha nem a mi korunkban lévő farizeusság?
charisma
@etcumspiritutuo , egyetlen konkrétum sincs hozzászólásodban, csupán vádaskodás. Bár visszanéztem, korábbi hozzászólásaiddal is ez volt a helyzet - akkor feltett kérdésekre sem válaszoltál.
etcumspiritutuo
Kedves charisma! Úgy látom, hogy nem olvastad el az írásomat rendesen. Az egész cikkről szól. Nem célom, hogy konkrétumokat vonultassak fel és meggyőzzek olyanokat, akik nem is olvasták azt, amiről gonosz véleményüket formálják. Az egész cikk demagóg és hazug. Talán érdemes lenne elolvasni Az Igazság Könyvét, aminek a megvizsgálása a Szentírás szerint amúgy is kötelességünk lenne, és …More
Kedves charisma! Úgy látom, hogy nem olvastad el az írásomat rendesen. Az egész cikkről szól. Nem célom, hogy konkrétumokat vonultassak fel és meggyőzzek olyanokat, akik nem is olvasták azt, amiről gonosz véleményüket formálják. Az egész cikk demagóg és hazug. Talán érdemes lenne elolvasni Az Igazság Könyvét, aminek a megvizsgálása a Szentírás szerint amúgy is kötelességünk lenne, és nem mások ostobaságát követni! Ez már kb. a harmadik, hogy felteszed ezt a témát. Írtam neked, hogy vigyázz és inkább imádkozz, mert ha mégis igaz, akkor Isten szavát az ördögtől valónak mondtad, tehát a Szentlelket káromoltad! Úgy látom, hogy bizonyos időközönként valamilyen késztetésed van arra, hogy lejárass olyat, amiről fogalmad sincs. Ne fuss mások után, hanem inkább olyan lelki olvasmányokat olvass, amelyek megvilágítják az összefüggéseket Jézus Krisztus Urunk földi szenvedése és az általa alapított Anyaszentegyház földi útja és szenvedése között. Így talán nem lesz szükséged arra, hogy olyanok után menj, akiknek semmi köze az igazsághoz, mert a Szentlélek fogja neked mutatni az utat! Én olvastam Az Igazság Könyvét és bizton állíthatom, hogy amiről a cikk szól az mind hamis! Nem fogok bedőlni a patásnak és okot adni arra, hogy katolikus testvérek mások hitetlensége miatt vitázzanak! Ezért nem szoktam válaszolni. Ha valaki elolvas egy cikket és nem világos számára a Szentlélek által, hogy abban mi az igaz és mi a hazugság, akkor azt az emberi szavak, amelyek ezután már csak az értelemre képesek hatni, nem győzik meg!
charisma
@etcumspiritutuo , köszönöm értem. Más véleményen vagyunk, másképp működik a megkülönböztetésünk. Alázattal fogadom el lelkivezetőm és volt közösségvezető papom véleményét minden vitás kérdésben.
Ezt írod: "Talán érdemes lenne elolvasni Az Igazság Könyvét, aminek a megvizsgálása a Szentírás szerint amúgy is kötelességünk lenne, és nem mások ostobaságát követni!"
Hol található a …More
@etcumspiritutuo , köszönöm értem. Más véleményen vagyunk, másképp működik a megkülönböztetésünk. Alázattal fogadom el lelkivezetőm és volt közösségvezető papom véleményét minden vitás kérdésben.

Ezt írod: "Talán érdemes lenne elolvasni Az Igazság Könyvét, aminek a megvizsgálása a Szentírás szerint amúgy is kötelességünk lenne, és nem mások ostobaságát követni!"
Hol található a Szentirásban utalás erre?

A területileg illetékes püspök véleménye különben MINDENKIRE kötelező érvényű, ennyit az engedelmességről.
Nem terjesztek egyházi tiltás alá eső dolgokat, és jó lenne, ha ennek következményeivel te is tisztában lennél.
etcumspiritutuo
Kedves charisma! A látszólag tökéletes válaszodat három részre tagoltad. Az első rész érdekes számomra. Rendes vagy, mert azt írtad, hogy másképp működik a megkülönböztetésünk, nem azt, hogy nincs. Mégis ellentét van benne, mert saját megkülönböztetésről beszélsz, de más véleményét átveszed. Csalóka dolog más véleményének elfogadása (akárki legyen is az), mert elnyomja a saját szív …More
Kedves charisma! A látszólag tökéletes válaszodat három részre tagoltad. Az első rész érdekes számomra. Rendes vagy, mert azt írtad, hogy másképp működik a megkülönböztetésünk, nem azt, hogy nincs. Mégis ellentét van benne, mert saját megkülönböztetésről beszélsz, de más véleményét átveszed. Csalóka dolog más véleményének elfogadása (akárki legyen is az), mert elnyomja a saját szív és értelem vizsgálatát és szolgalelkűséghez vezethet. Valakinek a lelki vezetése nem azt jelenti, hogy a vezetett személy köteles nem gondolkodni, és nem megvizsgálni! Ezt én nem tartom valódi alázatnak. Az én öreg lelki vezető papom túl öreg és túl katolikus volt a mai világhoz... Mégsem vettem volna át tőle semmit vizsgálat nélkül, mert az egyén szabad akarati döntése nagyon fontos, nehogy vak vezessen világtalant... Megvizsgáltam (de nem az értelemmel) és megláttam, hogy az Úr a tanácsokon keresztül mit akar elérni.
Válaszod második része: a Szentírás az I.Tessz. 5, 19-21-ben írja. Ugye egyértelmű, hogy Szent Pál ezt a levelet minden testvérhez szólóan írta és nem csak a püspököknek? Minden testvérnek lehetősége van és kötelessége is az Egyházban egyénileg megvizsgálni mindent. Nem hiszem, hogy további magyarázatra szorul ez.
Válaszod harmadik része: ez visszautal a második részre is. A területileg illetékes püspök "véleménye" úgy látszik, felülírhatja a Szentírást, a Szűzanya fatimai jelenését, tehát magát Istent is. Ez csak a modernisták által átvett egyházban és az ő szabályrendszerükben van így. Melyik püspök mert volna a szabadkőműves szekta beszivárgása előtt egyedül eldönteni egy ilyen volumenű kérdést? Mindezt persze azelőtt, hogy maga a jelenség, az üzenetek befejeződtek volna (már csak a teljes kép miatt is). Azután érdekes az is, hogy pont ezen oldal számolt be az akkori illetékes "véleményformáló" olyan dolgairól, amik egyértelművé teszik, hogy ő kit is szolgál valójában, megtévesztő módon a Bárány ruhájában. Ha valaki még ezután is engedelmességről beszél, akkor tegye nyugodtan, de vizsgálja meg előtte, hogy kinek teszi!
A vizsgálati módszer egyszerű: Mt 7, 15-20. Szomorú, hogy olyan sok hír után, ami ezen az oldalon volt és van, nem egyértelmű sokaknak, hogy mi folyik éppen. Nem akarnak kilépni a megszokott komfortzónából, ezért nem veszik észre, hogy olyanoknak engedelmeskednek, akik az Egyház halálát akarják. A hamis és vak engedelmesség leple alatt engedelmeskedik embernek, akár a szabadkőműves embernek is, pedig ilyenkor csak Istennek kell engedelmeskedni (Apcsel 5,29). Na, ide kell a valódi megkülönböztetés!!!
A Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére című írás 26. pontját a helyi püspök sikeresen teljesítette. A püspök gyümölcseit pedig ezen oldal is világosan közvetítette.
Az a baj, hogy a földi gondolkodású emberek előre néznek és bár vallásosak lehetnek, nincs, vagy nincs olyan kapcsolatuk Jézussal, mint ahogy az hiszik. Hiányzik az életükből a Természetfölötti sík, így egy nyelvet beszélve nem értik meg, amit a másik lát. Óvakodj azoktól, akik ilyenek és ne edd a kovászukat!
Régebben volt Valaki, akire azt hazudták, hogy új tanokat, eretnek nézeteket terjeszt és nem tiszteli a Törvényt. Kizárták az akkori Egyházból és a híveket a kizárás terhe mellett kötelezték arra, hogy jelentsék, ha tudják, hogy merre rejtőzködik. Azután pedig megkínozták és megölték a keresztfán.
Az Igazság Könyve szerepel a Szentírásban. Az Isteni Irgalmasság eseménye szerepel a Szentírásban. Jézus 2. eljövetele előtti próféta fellépése szerepel a Szentírásban. A Pápa és a Szent Eucharisztia félretevése szerepel a Szentírásban. Az, hogy Jézus 2. eljövetele előtt egy próféta által ki lesz nyilatkoztatva az Igazság, szerepel a Szentírásban. Mindehhez, csak olvasni kell és együttműködni a Természetfölöttivel. A Szentlélek Istennek tulajdonsága, hogy nem nyilatkoztat ki annak, aki nagyobb nála. Ezért nem írom oda az igehelyeket, mert ha nem a Szentlélek nyilatkoztatja ki, akkor az emberi értelmezés úgyis az ellenkezőt fogja sugallni az emberek jó, vagy rosszakarata szerint.
Mindezek a dolgok természetfeletti módon is leírhatók, mert minden Jézus által, Jézussal és Jézusban (lsd.: Novus Ordo Szentmise) van teremtve, és minden úgy történik a világban és a világgal, ahogy Vele történt. Ha ilyen választ írtam volna, tekintélyes tanulmány lenne és csak kevesen értenék, így nincs sok értelme.
A fő baj az, hogy akik nem látják meg az idők jeleit, azok azért nem látják, mert nem akarják látni! Kinyitják a naptárjukat és fellapozzák. Mivel nincs bent Jézus Krisztus Urunk második eljövetele, ezért mindent úgy magyaráznak, hogy az az érdekeiknek megfeleljen (2Pt 3, 4). Pedig ha nem lennének olyanok, amilyenek, lehullana szemükről a fátyol és egyből megértenék az idő elérkezését az Újszövetség beteljesedésére.
Az Egyházzal jelenleg ugyanaz történik, ami Jézussal történt a halálakor.
kb. 2000 éve is választania kellett az embereknek, hogy az írástudókkal és a farizeusokkal tartanak, maradva az akkori hamis egyházban, és megfeszítik Isten Fiát, vagy Jézussal tartanak és elviselik a keresztre feszítést. Mindenkinek eljön az ideje, amikor döntenie kell: vagy az Egyházon belüli szabadkőműves szekta és a Hamis Próféta útját és rendelkezéseit követi ezáltal megfeszíti Isten Fiát, vagy az eredeti katolikus Egyház (nem a megváltoztatott "katolikus" egyház, hanem az Anyaszentegyház) tanítását követi, azaz a kevés maradékhoz tartozva nem lesz része ebben. A maradékhoz tartozás pedig azzal jár, hogy a helyi püspök ki fog zárni a zsinagógából, elhurcolnak és megölnek minket..., ahogy a Szentírásban is benne van...
Amit írtam, nem álnokságból tettem. Egyedül csak fájdalom van bennem azok iránt, akik nem fogadják el az Igazság Könyvében az Úrjézus felkészítését annak ellenére, hogy minden a szemük előtt zajlik éppen. Fáj látni az öt okos és az öt balga szűz példabeszédének a megvalósulását a mindennapi életünkben!
Kedves Testvérem Krisztusban! Bocsáss meg, hogy ilyen hosszúra nyúlt ez a levél.
Isten áldjon!
charisma
@etcumspiritutuo elértetted, amit írtam. Nem arról írtam, hogy átveszem lelkivezető(im) véleményét, hanem azt, hogy vitás kérdés esetén (amit én hozok fel tisztázásra) alázattal fogadom el az ő véleményüket - ez viszont nem jelenti automatikusan azt, hogy át is veszem azt, hiszen az én véleményemért én tartozok felelősséggel (akár sajátom, akár másokét terjesztem).
Te is arra utalsz …More
@etcumspiritutuo elértetted, amit írtam. Nem arról írtam, hogy átveszem lelkivezető(im) véleményét, hanem azt, hogy vitás kérdés esetén (amit én hozok fel tisztázásra) alázattal fogadom el az ő véleményüket - ez viszont nem jelenti automatikusan azt, hogy át is veszem azt, hiszen az én véleményemért én tartozok felelősséggel (akár sajátom, akár másokét terjesztem).
Te is arra utalsz, hogy vizsgálat után veszed át más véleményét (ha egyáltalán).

Az Igazság Könyvének a Bibliában való megjelenésére vonatkozó kérdésemre nem adtál megfelelő választ - nem is lehet, mivel nincs benne a Bibliában, pont. Nem gondolom, hogy a Bibliát "beleértős" módon lehet kezelni, bármilyen számunkra szükséges érveléshez. Ahogy nincs megnevezve a próféta és a pápa személye sem a Bibliában az eljövetel előtt, ugyanúgy nincs megnevezve az Igazság Könyve - amit nehezemre esik nagy kezdőbetűvel írni, mivel semmi sem indokolja azt. A magyar helyesírás szabályai szerint is egy könyv címének csak az első szava szerepel nagy betűvel, a dokumentum pedig nem olyan érvényű és elfogadott a nagybetűs írásmód indokolt lenne.

Köszönöm hosszú leveledet, az írásos anyag mindig segít tisztázni saját álláspontunkat.
Részemről a polémiát lezárom.
Szeretettel üdv
Bazsó-Dombi Attila
@etcumspiritutuo
Jómagam is próbálkoztam több ízben, bár nem olyan műfajban mint az Ön fenti megszívlelendő eszmefuttatása. Adott helyzetekben a személyes megszólítás már fölösleges, csak az ima és böjt általi közbenjárás marad...
가입을 원합니다
" Saint John Vianney did not believe in La Salette and spoke ill of one of the seers, for about ten years. While he did eventually see he was wrong in this, it was not an obstacle to his canonization. "
charisma
Bazsó-Dombi Attila
A probléma itt nem a kurír esetleges (kétlem) igaza, hanem ez: 2Pt 2,22.
charisma
sztem meg a 2Pt 2,1
Bazsó-Dombi Attila
Nyilván a 2Pt 2,1 is, mégpedig az érintett körben a kurírt és a többi hasonló lakájmédiát ellepők gazdáira vonatkozik. A 2Pt 2,22-vel fémjelzett esetet már többször letárgyaltuk. Legutóbb itt:
Hozzászólás a "Nagyfigyelmeztetés katolikus szemmel" című bejegyzéshez
mária zs. horváth
az idő mindent eldönt,- illetve majd meglátja mindenki MI AZ IGAZSÁG EZ ÜGYBEN ,- talán hamarosan..