06:44
† Oplatí sa robiť dobro? Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska | evanjelizacia.eu | Mk 3, 1 - 6 | Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli,…More
† Oplatí sa robiť dobro?

Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska | evanjelizacia.eu | Mk 3, 1 - 6 | Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.
Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!" A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.