Clicks4.1K

Uzdrowienie wewnętrzne - O. Samuel Karwacki

stokrotka7777
=> POKOCHAĆ SIEBIE Opis: Miłość siebie to warunek wstępny, aby zacząć kochać bezinteresownie. Tylko wówczas, gdy zaakceptujemy samych siebie, możemy stać się prawdziwie bezinteresowni i wolni od …More
=> POKOCHAĆ SIEBIE Opis: Miłość siebie to warunek wstępny, aby zacząć kochać bezinteresownie. Tylko wówczas, gdy zaakceptujemy samych siebie, możemy stać się prawdziwie bezinteresowni i wolni od nas samych. Książka uczy akceptacji siebie i radzenia sobie z depresjami...

=> Do miłości przez uzdrowienie -ks. Józef Pierzchalski SAC -Do miłości dorastamy przez zranienia i potrzebujemy słowa zarówno Bożego, jak i ludzkiego, które uzdrawia. Te rozważania mogą nam pomóc przyjąć uzdrawiającą moc słowa...

=>"To Jezus leczy złamanych na duchu " Ks Jan Reczek <=Kliknij Opis: "Chętnie piszę te kilka słów prezentacji niniejszej książki. Sam osobiście jestem głęboko poruszony jej treścią. Trafia ona do przekonania z kilku powodów. Na czele trzeba wymienić bogactwo przytoczonych świadectw o rzeczywistych uwolnieniach ludzi nieszczęśliwych. (...) Dalej – uderzająca jest trafność analizy, skąd się biorą zjawiska pewnych bolesnych otamowań, na które dotąd niemal zupełnie bezradna jest fachowa medycyna. Następnie – płynące z doświadczeń wnioski duszpasterskie warto brać pod uwagę wraz z ich uzasadnieniem (...) Ufam, że książka ta sprawi wiele dobrego."
=> Obyś skutecznie mi błogosławił. Modlitwy i rozważania o uzdrowieniu - O. Józef Witko OFM Jabes jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci Starego Testamentu - jego imię pojawia się niespodziewanie pośród genealogicznych zapisów w 1 Księdze Kronik. O Jabesie wiemy tylko tyle, że cierpiał, a gdy poprosił Boga o łaskę, On go wysłuchał. Ojciec Witko, zainspirowany prostą i skuteczną modlitwą Jabesa, uczynił jego właśnie najważniejszą postacią w swojej najnowszej książce.

=> Dar przebaczenia, pojednania i Bożej miłości -Linda Schubert - Autorka jest aktywnie zaangażowana w pracę pisarską, warsztaty i posługę modlitwy. Jest współautorką (z o. DeGrandis SSJ) wielu książek m.in. o modlitwie. Jej książka to rozważania o przebaczeniu, pojednaniu, uzdrowieniu i Bożej miłości. To przewodnik, który prowadzi czytelnika przez trudne tematy przebaczenia sobie i innym.

=> Ci co zaufali Panu, odzyskują siły -Marcin Bytniewski - Czym jest uzdrowienie wewnętrzne, w jaki sposób się dokonuje i co z niego wynika? Niniejsza książka jest usystematyzowanym kompendium podstawowej wiedzy na temat modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne... -------------------------------------------

kliknij => KONFERENCJE MP3 O UZDROWIENIU WEWNĘTRZNYM, PRZEBACZENIU, UZDROWIENIU ZRANIEŃ, RELACJI itp <= kliknij
(hasło w nawiasie nazwy folderu)
----------------------------------------