34:47
05 01.2022 SĄD w Opolu. Odwołana sprawa zażaleniowa na czynności policji, sędziego i Prezesa Sądu