tommy1
31

WOLNOŚĆ RELIGII I ZWIĄZANA Z NIĄ WOLNOŚĆ SUMIENIA JEST JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ FUNDAMENTALNYCH WOLNOŚCI, KTÓRA JEST GŁĘBOKO ZAKORZENIONA W GODNOŚCI CZŁOWIEKA

fot. pixabay.com

[TYLKO U NAS] WICEMIN. M. ROMANOWSKI:
7 grudnia 2021 09:37/w Informacje, Polska
Radio Maryja


Wolność religii i związana z nią wolność sumienia jest jedną z najbardziej fundamentalnych wolności, która jest głęboko zakorzeniona w godności człowieka, czyli we wrodzonej, równej i niezbywalnej godności. W naszej kulturze mamy do czynienia z pewnymi prawno-naturalnymi korzeniami każdego prawa człowieka. Znajduje to swoje urzeczywistnienie w trzech filarach: prawie rzymskim, religii i etyce chrześcijańskiej oraz greckiej filozofii – powiedział dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, podczas XIV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wolność religijna” w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.


W dniach 26-27 listopada 2021 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwał XIX Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wolność religijna”.

Prelekcję na temat „Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Dekonstrukcja paradygmatu” wygłosił dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

– Wolność religii i związana z nią wolność sumienia jest jedną z najbardziej fundamentalnych wolności, która jest głęboko zakorzeniona w godności człowieka, czyli we wrodzonej, równej i niezbywalnej godności. W naszej kulturze mamy do czynienia z pewnymi prawno-naturalnymi korzeniami każdego prawa człowieka. Znajduje to swoje urzeczywistnienie w trzech filarach: prawie rzymskim, religii i etyce chrześcijańskiej oraz greckiej filozofii. Wolność jest bardzo mocno zakorzeniona w prawno-naturalnym realnym funkcjonowaniu człowieka jako osoby – wskazał dr Marcin Romanowski.

Wiceszef resortu sprawiedliwości odniósł się wolności sumienia i jej prawnego pochodzenia.

– Wolność sumienia, z zapatrywania czysto prawnego, należy do najstarszych wolności z punktu widzenia konceptualizacji, normatywizacji oraz formalizacji. Patrząc na współczesną drogę rozwoju praw człowieka z punktu widzenia systemu prawnego, jest tak, że mieliśmy do czynienia z pewnym procesem, który rozpoczął się od rozpoznania, konceptualizacji (…). Wiek XX był okresem pewnej formalizacji i instytucjonalizacji podstawowych praw w naszym obszarze prawnym. Dokonało się to m.in. w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dostrzegaliśmy, jak istotne jest oprzyrządowanie prawne, stworzenie narzędzi prawnych, aby ogólną zasadę uczynić stosowalną w danym systemie prawnym, społeczeństwie. Standard konwencyjny, konstytucyjny, a następnie uszczegółowienie w ustawodawstwie poszczególnych państw jest w tej w kwestii fundamentalne – mówił polityk.

– Obecnie mamy do czynienia z dekonstrukcją paradygmatu praw człowieka. Obserwujemy stały i postępujący proces, który dokonuje się przez dekonstrukcję pierwotnego znaczenia norm prawnych, a także przez redefinicję wartości, które chronią owe normy. Docieramy aż do zastępowania ich nowymi antywartościami. Dokonuje się to przede wszystkim przez proces stosowania prawa i jego interpretacji, a więc zwłaszcza działalności sędziowskiej. Mamy zatem do czynienia, wraz z postępującą relatywizacją pojęć, z zatraceniem się istoty praw podstawowych – dodał.

Prelegent odniósł się do nauczania św. Jana Pawła II.

– Patrząc na wolność sumienia i religii, nie można nie odnieść się do znanego sformułowania św. Jana Pawła II, który mówił o wolności religii jako podstawowej wolności człowieka, ponieważ dotyka ona najbardziej intymnej sfery życia i stanowi źródło innych praw i wolności. Bardzo mocno koresponduje to ze spojrzeniem antropologii filozoficznej na człowieka, jego osobowy sposób istnienia, którego cechą jest owa intymność, czyli sfera, która jest przynależna człowiekowi. Człowiek nie może zostać jej pozbawiony bez podważenia samej istoty jego osobowego sposobu istnienia – powiedział dr Marcin Romanowski.

Wszystkie wystąpienia wygłoszone podczas XIV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wolność religijna” są dostępne [tutaj].

radiomaryja.pl