Clicks419
Invokáció Szent Mihályhoz - a sátán gonoszsága és cselvetései ellen légy oltalmunk. Kétségbevonhatatlan tény, hogy szellemi háború folyik. Nem hiszed? Kapcsold be az esti híreket. A gonosz határozott…More
Invokáció Szent Mihályhoz - a sátán gonoszsága és cselvetései ellen légy oltalmunk.

Kétségbevonhatatlan tény, hogy szellemi háború folyik. Nem hiszed? Kapcsold be az esti híreket. A gonosz határozottan jelen van a világban, a sátán megátalkodottan dolgozik azért, hogy lelkeket lopjon Istentől és a Mennyországtól.

A Katolikus Egyház azt tanítja, hogy az angyalok jelen vannak a Teremtés óta végig az üdvtörténetben. Amikor Krisztus eljön az Utolsó Ítéletkor, angyalok fogják kísérni. Az Angyalok Seregének élén pedig Szent Mihály Arkangyal áll. A gonosz erőknek számolniuk kell az angyalok hatalmas erejével, akik azért küzdenek, hogy a lelkek eljussanak Krisztushoz és a Mennyországba. A lelkünkért folytatott küzdelemben az angyalok rettegett harcosok.

Nemrégiben Robert Baron püspök írta le Szent Mihály Arkangyal mérhetetlen lelki erejét, mondván: „Mihály, kivétel nélkül, mindig egy harcos páncéljában van ábrázolva, mert ő az angyali seregek hadvezére, aki lucifer légióinak útjában áll, aki magának merte követelni Isten előjogait. Ő nem karddal és lándzsával harcol, de saját nevének megválaszolhatatlan kihívásával: Mihály (Mi-ka-él, vagyis: Kicsoda olyan, mint Isten?)

A Szent Mihály rózsafüzér brutális fegyver az ördög és gonosz módszerei ellen. Ennek a rózsafüzérnek a története Antonia d’Astonac, portugál karmelita apácához kötődik, aki látomásban láthatta Szent Mihályt. A látomásban Mihály kérte, hogy tiszteljék meg egy imával, ami az angyalok kilenc karát üdvözli. A látomást IX. Pius pápa jóváhagyta 1851-ben.

Az Arkangyal néhány csodálatos ajándékot ígért azoknak, akik imádkozzák rózsafüzérét. Miután elmondod a rózsafüzért, Szent Mihály és a kilenc mennyei kórusok mindegyikéből egy-egy angyal fog melletted állni a következő szent áldozásodkor. Azok számára, akik naponta imádkozzák a rózsafüzért, Szent Mihály folyamatos támogatást ígér a földi életük idejére. A rózsafüzér óriási fegyver a földön ólálkodó nagyszámú démoni erő ellen, akik a lelkek romba döntését keresik.

/Amikor a gonosz elleni harcról beszélt, Barron püspök néhány gyakorlati útmutatót adott hallgatóinak az ördög legyőzésére. Azt mondta: „A fegyverek, amelyek a rendelkezésünkre állnak: a Szentmise, az Eucharisztia, a szentgyónás, a szentségek, az ima, a böjt, és a szentek közbenjárása. Más szavakkal, a hit minden „cselekedetét” fegyverként értelmezhetjük, amelyeket használnunk kell a sötét erők elleni csatában./

És mégegy további ígéret azok számára, akik naponta imádkozzák a Szent Mihály Rózsafüzért, hogy meg lesznek mentve a tisztítótűztől!

A Szent Mihály rózsafüzér bűnbánattal kezdődik. Ezt követően jön kilenc köszöntés, mindegyik elismerve az angyalok kórusát. Az üdvözléseket követi, egy „Mi Atyánk…” és három „Üdvözlégy Mária…”. Végezetül négy „Mi Atyánk…” elimádkozása Szent Mihály, Gábriel, Rafáel és az Őrangyal tiszteletére. Egy ima Szent Mihályhoz zárja le a rózsafüzért.

Íme a kilenc angyali kar köszöntése:

Szent Mihály és a mennyei Szeráfok Karának közbenjárásával az Úr tegyen méltóvá minket, hogy a tökéletes szeretet tüze égessen;
Szent Mihály és a mennyei Kerubok Karának közbenjárásával az Úr adja meg a kegyelmet a bűn útjának elhagyásához és a keresztény tökéletesség útjának járását;
Szent Mihály és a mennyei Trónusok Karának közbenjárásával az Úr töltse be szívünket az alázat igaz és őszinte erejével;
Szent Mihály és a mennyei Uralmak Karának közbenjárásával az Úr adja meg a kegyelmet, hogy uralkodjunk érzékeinken és felülkerekedjünk fékezhetetlen szenvedélyeinken;
Szent Mihály és a mennyei Erősségek Karának közbenjárásával az Úr őrizzen meg a gonosztól és a kísértésbe eséstől;
Szent Mihály és a mennyei Hatalmasságok Karának közbenjárásával az Úr védje meg lelkünket az ördög csapdáitól és kísértéseitől;
Szent Mihály és a mennyei Fejedelemségek Karának közbenjárásával Isten töltse meg lelkünket az engedelmesség igaz erejével;
Szent Mihály és a mennyei Arkangyalok Karának közbenjárásával az Úr adjon nekünk kitartást hitben és minden jó cselekedetben, annak érdekében, hogy elnyerhessük a dicsőséget a Mennyországban,
Szent Mihály és a mennyei Angyalok Karának közbenjárásával az Úr adjon védelmet általuk ebben a halandó életben és vezéreljenek az életben, hogy a Mennybe juthassunk.

A RÓZSAFÜZÉR FELÉPÍTÉSE:
(A kereszt helyén Szent Mihály érem található)
Bevezetés (4 szem)
9 harmad (9-szer 1+3 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
1. szemre:
Ó, Istenem, jöjj segítségemre! Ó, Istenem, ne késlekedj, segíts meg!
Szent Mihály arkangyal!
Neked ajánlom halálom óráját. Tartsd fogva akkor a gonosz ellenséget,
hogy ne kísérthessen meg engem és ne ártson lelkemnek.
+ 1 Miatyánk
2. szemre:
Szent Gábriel arkangyal!
Esdj ki számomra Istentől élő hitet, erős reményt, bensőséges szeretetet,
s nagy áhítatot a legszentebb Oltáriszentség iránt.
+ 1 Miatyánk
3. szemre:
Szent Rafael arkangyal!
Vezess engem minden időben az erény és a tökéletesség útján.
+ 1 Miatyánk
4. szemre:
Szent Őrangyalom!
Eszközölj ki számomra isteni sugallatokat s különleges kegyelmet, hogy azokat követni tudjam.
+ 1 Miatyánk

Harmadokra (9):
Nagy (önálló) szemre:
Ima
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
1 Üdvözlégy

Záró ima:
Ó dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent! Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme, hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal
Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra,
hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól, és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe!
Ámen.

forrás: metropolita.hu
Beati pauperes spiritu
A Szent Mihály ima magyar fordításáról:

capitulumlaicorum.blogspot.com/…/invokacio-szent…