01:13:28
Jan Bisztyga: Brak dziś koncepcji pokoju, był plan107uderzeń na Polskę natomiast NRD nie groził atak