hu.news
132.2K

Ferenc pápa tovább "korlátozza" a római rítust: Betiltja a szent rendeket és a konfirmációt

Egy legalista és merev szöveggel a gonosz Arthur Roche érsek, Ferenc pápának a római rítus megöléséért felelős csatlósa, válaszolt a Dubia-ra, de nem az Amoris Laetitia-ra, hanem a Traditionis Custodes-ra vonatkozó 11 Dubia-ra.

A szöveget, amelyet senki nem fog követni, Ferenc pápa hagyta jóvá. A legrosszabb pontok:

- Kényszer a koncelebrálásra, különösen a krizmaszentelési misén, ami ellentmond az egyházjognak.

- Mindenkinek megtiltják a római rítus Pontificale használatát (azaz nincs konfirmáció, nincs pappá szentelés), a római rítusú szertartás csak a személyes plébániákon engedélyezett;

- Tilos a római rítus olvasmányait tartalmazó népnyelvi lectionariumok használata vagy kiadása, a misén a modern értelmezések szerint a misék olvasmányainak népnyelvűnek kell lenniük;

- Az újonnan felszentelt papnak "szüksége van" Ferenc pápa kifejezett engedélyére a római rítus celebrálásához;

- Ajánlott, hogy a római rítusú fakultásokat csak ideiglenesen adják meg;

- A felhatalmazott pap távollétében az őt helyettesítő papnak hivatalos felhatalmazással kell rendelkeznie.

- Az egyházmegyés püspök engedélye szükséges a diakónusok és a "beiktatott papok" esetében is;

- "Tilos" naponta egynél több misét, illetve egy misét és egy Eucharisztiát celebrálni; de egy pap naponta két Eucharisztiát is celebrálhat;

- A római mise celebrálására való felhatalmazás csak a saját egyházmegyéjükben érvényes az egyházmegyés papok számára;

- A római rítust száműzik a plébániatemplomokból, hogy megerősítsék, hogy "nem része a plébánia hétköznapi életének";;

A szöveg tele van keserű cinizmussal, mint például az a kijelentés, hogy "lelkipásztorként nem szabad steril polémiának engednünk, amely csak megosztottságot képes teremteni, és amelyben magát a szertartást (= Novus Ordo) gyakran ideológiai szempontok használják ki".

Egy másik szarkasztikus kijelentés az a felhívás, hogy fedezzük fel újra "a liturgikus reform értékét azáltal, hogy megőrizzük a rítus igazságát és szépségét, amit az adott nekünk".

Magától értetődik, hogy egy ilyen szöveg betartása nemcsak Ferenc pápa szándékának mondana ellent, aki számtalanszor polemizált a legalizmus és a merevség ellen, hanem bűn is lenne, hiszen Roche érsek nem ura az egyház rítusának.

#newsFpjmggxpse

Varga Aranka shares this
9
Atosz80
így helyes: "Tilos" naponta egynél több misét celebrálni; de egy pap naponta két szentmisét is celebrálhat;
Bazsó-Dombi Attila
Egyik sem másik sem helyes fordítás.
Atosz80
ez kicsit így helytelen: "Tilos" naponta egynél több misét, illetve egy misét és egy Eucharisztiát celebrálni; de egy pap naponta két Eucharisztiát is celebrálhat;