TerezaK
150

🔔 🔥 🔥 ČINĚTE POKÁNÍ A VOLEJTE KE MĚ, NEŽ PŘIJDE HODINA ZKÁZY, ŘÍKÁ PÁN

Barbara Francis, 12.listopadu 2022 PROPHECY.. REPENT AND CALL ON ME BEFORE THE HOUR OF DESTRUCTION COMES,SAYS THE LORD PÍSMO: Zjevení 18, 17-19: „..…
TerezaK
NAHRAĎTE tyto POCITY, které vás sužují, MOJÍ RADOSTÍ, MÝM POKOJEM, MOJÍ SÍLOU, aby vám je pomohly překonat.
Lidské načasování není Moje načasování.
A tady musíte stát ve víře.
VSTAŇTE MÉ DĚTI, setřeste ty negativní pocity. A UPŘETE SVÉ OČI ZPĚT NA MĚ. Neboť BRZY UVIDÍTE A POCÍTÍTE VÍTĚZSTVÍ, které jsem vám slíbil. Budete se projevovat způsoby a prostředky, které jste nikdy nepovažovali za …More
NAHRAĎTE tyto POCITY, které vás sužují, MOJÍ RADOSTÍ, MÝM POKOJEM, MOJÍ SÍLOU, aby vám je pomohly překonat.
Lidské načasování není Moje načasování.
A tady musíte stát ve víře.
VSTAŇTE MÉ DĚTI, setřeste ty negativní pocity. A UPŘETE SVÉ OČI ZPĚT NA MĚ. Neboť BRZY UVIDÍTE A POCÍTÍTE VÍTĚZSTVÍ, které jsem vám slíbil. Budete se projevovat způsoby a prostředky, které jste nikdy nepovažovali za možné. Protože já se neměním! Jsem stejný včera, dnes a navěky. MYSLETE JEN NA VĚCI PRO VAŠE DOBRO.
Miluji vás, Mé děti!

Zjevení podle Jána

Vlasta Vojtíšková


·

🔔 🔥 💧 VSTAŇTE MÉ DĚTI
Victoria Ang, 15.listopadu 2022
RISE UP MY CHILDREN - Victoria Ang - 444 Prophecy News
PROROCKÉ SLOVO:
Mnohé z Mých dětí se v této sezóně cítí sklíčené, ušlapané a poražené. Mnoho z nich označilo volby v polovině období jako „vyřeší vše“. Myslí si, že se všechno během okamžiku změní.
NEPŘÍTEL SE SNAŽIL postupem času SHODIT MÉ DĚTI DOLŮ. Chtěl je přimět k tomu, aby se cítily depresivně a beznadějně. Chtěl jim dát myšlenky, že vše je ztraceno a bude to jen horší. Vyčerpával jejich energii.

MNOHO DÉMONICKÝCH DUCHŮ BYLO PROPUŠTĚNO a jejich hlavním cílem bylo zničení Mých dětí. A vězte, že tvrdě pracují.
Mé děti, vy nevidíte celý obrázek. Já ano. MÁM DOKONALÝ PLÁN... MUSÍTE ZŮSTAT VE VÍŘE s vědomím, že všechny věci pracuji společně PRO VAŠE DOBRO, když Mi stále důvěřujete.

Moje načasování je dokonalé. NASTRAŽIL JSEM PASTI A LÉČKY v každé oblasti NA TY, KTEŘÍ PRACOVALI PROTI VAŠÍ ZEMI a v národech. Na ty, jejichž srdce je zlé, navzdory tomu, že dostali všechny šance ke změně. Na ty, KTEŘÍ JSOU U MOCI S CHAMTIVOSTÍ A ZLÝMI ÚMYSLY. Bez ohledu na kategorii člověka. BUDOU PADAT nebo se zřítí DO SVÉ VLASTNÍ ZÁHUBY.

Když na vás dojdou ty pocity porážky, deprese, útlaku, POUŽIJTE MOC A AUTORITU V MÉM JMÉNU k jejich svržení dolů. NAHRAĎTE tyto POCITY, které vás sužují, MOJÍ RADOSTÍ, MÝM POKOJEM, MOJÍ SÍLOU, aby vám je pomohly překonat.
Lidské načasování není Moje načasování. A tady musíte stát ve víře.

VSTAŇTE MÉ DĚTI, setřeste ty negativní pocity. A UPŘETE SVÉ OČI ZPĚT NA MĚ. Neboť BRZY UVIDÍTE A POCÍTÍTE VÍTĚZSTVÍ, které jsem vám slíbil. Budete se projevovat způsoby a prostředky, které jste nikdy nepovažovali za možné. Protože já se neměním! Jsem stejný včera, dnes a navěky. MYSLETE JEN NA VĚCI PRO VAŠE DOBRO.

Miluji vás, Mé děti!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PÍSMO:
Židům 13:8... Izajáš 55:8-9... Abakuk 1:1-5... Řím 8:28... Řím 8:18