Quas Primas
11561
sługa Boży
Bardzo lubię tego kapłana, choć spotkałem go tylko w przelocie raz, lub dwa.