Bos016

Fatima — nowe dzieło Maryi

Fatima — nowe dzieło Maryi — nowy czyn Kościoła Udział Maryi w dziele Odkupienia jest wiadomy każdemu katolikowi. Pod krzyżem, obok grzesznika, …