Clicks46

ELSŐ PÉNTEK

Ralfi
"BUZDÍTSUK A LANYHÁKAT, ÖNTSÜNK LELKET A CSÜGGEDŐKBE!" ELSŐ PÉNTEK óh, fájó régi sebe a beteges világnak óh, Téged oly kevesen imádnak és imádnak lásd első péntek van és gyónni alig járna…More
"BUZDÍTSUK A LANYHÁKAT,
ÖNTSÜNK LELKET A CSÜGGEDŐKBE!"

ELSŐ PÉNTEK


óh, fájó régi sebe
a beteges világnak
óh, Téged oly kevesen
imádnak és imádnak
lásd első péntek van
és gyónni alig járnak
bánatot nem tartanak
bocsánatot nem kérnek
oly bátran vétkeznek
pedig a Szent Szíved
lám értük szakadt meg
Téged mégsem szeretnek
Téged mégsem imádnak
Te értük lettél beteg
értük sebesültél meg
oly kevesen követnek
jajgat a szél Golgotán
újra ácsolják a fát
újra megfeszítenek
a kobold megint nevet
szíved ismét megbocsát
értük mondod az áldást
lám a hideg is kiráz
ily nagy szeretet láttán
leborulok elébed
imádlak a szívemben
és vigasztallak Téged
szívedből folyik a víz
és rám csorog a véred
meghintem a világot
és új imádás éled
begyógyulnak a sebek
és nevetsz a koboldon
a kereszted áldást oszt
lám első péntek van ma
megyek a gyóntatóba
elvégzem a gyónásom
és értük felajánlom
Lélekben egyesülünk
a koboldon nevetünk
Tied az utolsó szó
a mindent jóváhagyó
halottat feltámasztó
bűnösnek megbocsátó
győzelmet kikiáltó
a szent és isteni szó
minden beteljesedett!