Stylita
22425

Boží slovo na den 10.5. A.D. 2022

V Jeruzalémě se konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě. Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí. Židé se kolem něho shlukli a řekli …
TerezaK
To je vidět,že nemáme žádné děti nebo někoho, koho máte opravdu rád, jste bez citu, protože, dokážete si představit, co to znamená atom?Jaderné ozáření? Mylsíte jenom sami na sebe, že vy utrpení zvládnete, ale dokážete si představit malé děti? Jak by v něčem takovém trpěli malé děti? Dokážete si představit, co to je, biologická válka? To jste se z té covid-totality mašinérie nepoučili? Dokážete …More
To je vidět,že nemáme žádné děti nebo někoho, koho máte opravdu rád, jste bez citu, protože, dokážete si představit, co to znamená atom?Jaderné ozáření? Mylsíte jenom sami na sebe, že vy utrpení zvládnete, ale dokážete si představit malé děti? Jak by v něčem takovém trpěli malé děti? Dokážete si představit, co to je, biologická válka? To jste se z té covid-totality mašinérie nepoučili? Dokážete si představit ta malá bušící srdíčka malých dětí,když jsou namocná? Nedokažete asi vůbec, jinak byste uznali, že další normální vývoj "civilizace" je totální sci-fi!!
TerezaK
vůbec mě nezajímá Váš "přaštěný"Sitchin nebo,jak se jmenoval.Vůbec netušíte, že ten Sitchin čerpal pro svou knížku právě z reality chilského astronoma, s kterým se setkal a vyzvěděl od něj všechny dosavadní vědecké info ohledně Nibiru,ačkoli jsme to tady několikrát dávala, jste líný si to přečíst.
TerezaK
Copak Vám vůbec nevadí, jak ostatní trpí? Copak nevidíte a nechápete, že tento starý svět utrpení už musí skončit a ŽE BŮH MUSÍ STRHNOUT OPONU starého světa a ukázat pravdu? ŽE UŽ JE Třeba, aby strhl oponu tohoto starého světa, že UŽ JE ČAS, a NEMŮŽE DONEKONEČNA POŘÁD ČEKAT? Na co chcete pořád čekat? Proč raději tato poselství nešíříte dále? Aby se to dozvědělo více lidí a mohli se obrátit, proč …More
Copak Vám vůbec nevadí, jak ostatní trpí? Copak nevidíte a nechápete, že tento starý svět utrpení už musí skončit a ŽE BŮH MUSÍ STRHNOUT OPONU starého světa a ukázat pravdu? ŽE UŽ JE Třeba, aby strhl oponu tohoto starého světa, že UŽ JE ČAS, a NEMŮŽE DONEKONEČNA POŘÁD ČEKAT? Na co chcete pořád čekat? Proč raději tato poselství nešíříte dále? Aby se to dozvědělo více lidí a mohli se obrátit, proč ostatním bráníte, aby byli připraveni?
TerezaK
Raději budete do nekonečna vypočítávat,dokud kdo kam jaké vojsko a politika,ale to všechno je proto,abychom už se odvrátili od tohoto světa a úplně patřili,spoléhali jen naBoha. Jaktože nikdo takto neútočí, na zprávy o vojnách? Bůh nemá zálibu v naší smrti. ani mučednictví,On chce,abychom pochopili jeho čistou lásku apřijali ji.
Martin Kmošek
Osobně se domnívám, že to nejsou falešní vizionáři. Mnoho věcí předpověděli a mnoho věcí se již naplnilo. Dam si tu práci a najdu v to. Co se týče Knihy Pravdy, tak o té jsem přesvědčen na 100%, že je pravdivá a nadiktována nejvyšším. Taky vám mohu poslat svědectví, je jich hodně. Bůh ať vám žehná. 🙏🙏🙏
Stylita
vždyť to je ten případ falešné irky, to je dávno odhalený podfuk
Martin Kmošek
Je to stejné, jako když se Ježíši vysmívali, že je falešný Mesiáš. Dokážete si představit, jakou odpovědnost na sebe berete, pokud se myslíte? Co potom řekněte v tváří tvář našemu Pánu Ježíši? Že to řekla církev, proto jste tomu věřila? Tehdy taky mnoho lidí uverilo farizejům, ale na druhé straně poznali pravdu. Četla jste vůbec tu knihu nebo vám to pouze někdo řekl? Já když ji čtu, cítím …More
Je to stejné, jako když se Ježíši vysmívali, že je falešný Mesiáš. Dokážete si představit, jakou odpovědnost na sebe berete, pokud se myslíte? Co potom řekněte v tváří tvář našemu Pánu Ježíši? Že to řekla církev, proto jste tomu věřila? Tehdy taky mnoho lidí uverilo farizejům, ale na druhé straně poznali pravdu. Četla jste vůbec tu knihu nebo vám to pouze někdo řekl? Já když ji čtu, cítím pravost této Knihy a políbím ji jako Bibli. Pošlu vám něco. Pokud vás to, co vám pošlu nepřesvědčí, přesvědčí vás Velké Varování a osobní přítomnost Krista, domnívám se během pár měsíců. Hezký vecer. Ať vás Duch Svatý vede. 🙏🙏🙏
Stylita
Varování není od Boha, tahle Garabandalská show , pokládám ji za práci duchů z pekla. A ta irka, co prodávala svoje knihy za několikanásobek nákladů + vytištěné tzv. "pečeti" ochrany, to opravdu není nic, co by katolický křesťan měl následovat.
TerezaK
pane Martin: kdyžtak to raději napište ve vlastním příspěvku,ale raději ne zde,ať pana Stylitu nedráždíte. Archívy Proroctví se vyplňují - Kniha Pravdy Nemáme se pouštět do diskuzí,kdo nepřijme,ale "jítdál" a modlit se.už je málo času.
bratr
Je dobré věřit dobrému Bohu a žít podle jeho vůle a pokud možno v pokoji a lásce s bližními. Je nedobré věřit bižuterii a slátaninám plných superlativů a falešných přízraků. Jsou neživotné.
TerezaK
A už vůbec mě nezajímá žádný Váš MUDR.PUDR.Který třeba ani neví, že nemá podávat sv.přijímání na ruku, že je to v rozporu s veškerou církevní tradicíCírkve sv.. MĚ zajímá Bůh. JISTĚ, ŽE JE EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ PRO VŠECHNY SATANISTY A ZEDNÁŘE (A ANTIKRISTA), PROTOŽE O NICH ODHALUJE PRAVDU!
TerezaK
Pred pýchou zaslepenými sa zatvárajú brány Nového Sveta!!!
Laudetur Iesus Christus.
Deti môjho Pána Všemohúceho Boha, vedzte, že tí, ktorí sa vám smejú pre vašu vieru, pre Pravdu Večného Boha, tí ktorí vami opovrhujú, pretože ste vyznali pred nimi, že Kristova Cirkev je len v zjednotení s Benediktom XVI., ... Budú trpko oplakávať svoje skutky. Pred pýchou zaslepenými sa zatvárajú brány Nového …More
Pred pýchou zaslepenými sa zatvárajú brány Nového Sveta!!!
Laudetur Iesus Christus.
Deti môjho Pána Všemohúceho Boha, vedzte, že tí, ktorí sa vám smejú pre vašu vieru, pre Pravdu Večného Boha, tí ktorí vami opovrhujú, pretože ste vyznali pred nimi, že Kristova Cirkev je len v zjednotení s Benediktom XVI., ... Budú trpko oplakávať svoje skutky. Pred pýchou zaslepenými sa zatvárajú brány Nového Sveta!!!
Stylita
Blud dělající z emeritního papeže jediného platného papeže. Děkuji, tohle následovat nechci. Benedikt sám uznává Františka za papeže a měli by jste následovat jeho příkladu, když si ho ctíte, pokrytci.
Stylita
Pro Boha živého, lidi, Evangelium vám nestačí, hltáte Terezo a pane Kmošku falešné vizionáře jak zákusek po Evangeliu. Používejte google, dívejte se i na oponentní stránky k daným "věštcům" a poznejte Pravdu, ta vás osvobodí od těchto hadů.
Martin Kmošek
Stylita
That page can't be found.
Stylita
Vytapetoval jste s tím glorii, Luz je další falsum.
!? "Luz de Maria" de Bonilla, Argentina (c.1990 to present day)
PoveroServo DelSignore
Laudetur Iesus Christus.

O varovaní , učí samotná Cirkev nie je to výplod vizionarky z Írska, keď viete čítať medzi riadkami, varovanie sa dá nájsť aj v Zjv. A o tomto dni hovoria mnohí svätý. Popierať varovanie znamená odmietnuť tento dar Božieho milosrdenstva pre svet. A neznalosť nebude ospravedlnená!!! Amen
Stylita
Běžte čekat na Varování, mne nechejte svobodu čekat na II. slavný Příchod Pána našeho Ježíše Krista.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ti, kdo se rozprchli při pronásledování, které vzniklo kvůli Štěpánovi, přišli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Boží slovo však zvěstovali jenom židům. Ale ti z nich, kteří pocházeli z Kypru a z Kyrény, přišli do Antiochie a hlásali tam radostnou zvěst o Pánu Ježíši také pohanům. Bůh jim zvlášť pomáhal, takže velký počet …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Ti, kdo se rozprchli při pronásledování, které vzniklo kvůli Štěpánovi, přišli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Boží slovo však zvěstovali jenom židům. Ale ti z nich, kteří pocházeli z Kypru a z Kyrény, přišli do Antiochie a hlásali tam radostnou zvěst o Pánu Ježíši také pohanům. Bůh jim zvlášť pomáhal, takže velký počet lidí přijal víru a obrátil se k Pánu. Když se zpráva o tom dostala k sluchu církevní obce v Jeruzalémě, poslali do Antiochie Barnabáše. Přišel tam a viděl, jak Boží milost působí; zaradoval se proto a povzbuzoval všechny, aby celým srdcem zůstali Pánu věrni. Byl to výborný muž, plný Ducha Svatého a víry. Tak byl získán pro Pána velký počet lidí. Pak odcestoval do Tarsu, aby vyhledal Šavla. Když ho našel, vzal ho s sebou do Antiochie. V (této) církevní obci spolu pobyli celý rok a vyučili velké množství lidí, takže se v Antiochii ponejprv začalo učedníkům říkat „křesťané“.
Sk 11,19-26

Žalm:
Chvalte Hospodina, všechny národy!
Nebo: Aleluja.

Hospodin miluje, co založil na svatých horách,
miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.
Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží!

Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele,
ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií;
i ti se tam narodili.
O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v něm narodil,
sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“

Hospodin zapíše do knihy národů:
„Tito se tam narodili.“
Při tanci budou zpívat:
„Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“
Zl 87

Evangelium:
Jan 10,22-30