Nieprzejednany Wstecznik

Nie mieli żadnych wątpliwości: Polaków w ogóle nie trzeba się bać

Winston Churchill pod koniec wojny miał niewiele do powiedzenia. Sytuacja polityczna, gospodarcza i militarna Wielkiej Brytanii była bardzo trudna. …
Anieobecny
Artykuł trąci typową komunistyczną narracją...
Źródła i przepływ pieniędzy - cisza...
A przecież to była wojna...
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.