Fileo
1

Kryzys jemeński: sześć lat głodu, sześć lat wojny. "Nasze życie stało się piekłem" - Czas Męczennik…

Salwa al Odabei jest w tym samym wieku co pięcioletnia wojna domowa w Jemenie i ma uszkodzenie mózgu spowodowane niedożywieniem, którego cierpi …
Fileo shares this
246