Sviatok Johanky z Arku – správa od vojvodu z Anjou

Fête de Jeanne d'Arc - Message de Mgr le Duc d'Anjou

V tento deň sviatku Jany z Arku a vlastenectva myslime na svätca a na Francúzsko. Po hroznej prvej svetovej vojne bola Jana uznaná za symbol lásky a oddanosti, ktorú Francúzi môžu a musia mať k svojej krajine. Stáročia a roky plynú, svätá Johanka z Arku zostáva vzorom neustále sa obnovujúceho boja za suverenitu a identitu, ktoré sú nevyhnutné pre jednotu štátu.

Nech svätá Johanka z Arku naďalej chráni Francúzsko.

Louis, vojvoda z Anjou